Blog

Blijf op de hoogte

Ik ben meer dan mijn gedachten….

Ik ben meer dan mijn gedachten….

Assagioli zegt: “De ervaring van het punt van zelf-gewaarzijn op het niveau van de persoonlijkheid, is de eerste stap op weg naar de ervaring van het Zelf, of in de existentialistische terminologie, naar de ervaring van de essentie van het Zijn……..Dit probleem van het vinden van het zelf, het ervaren van het zelf, en het richting geven aan het eigen leven vanuit het centrum van zichzelf, is een basisprobleem van onze tijd, waarin de neiging tot conformisme zo sterk is.”

Lees meer
Vertrouwen

Vertrouwen

Zelf niet weten en zich verlaten op de ander.

Wanneer je het woord vertrouwen opzoekt dan bevat het woord vertrouwen volgens Wikipedia een van de volgende elementen: Zelf niet weten, en zich verlaten op een ander. En dit is precies waar ik de laatste maanden met mijn cliënten mee wordt geconfronteerd, wanneer we samen het proces van het opstellen van een verlangen of intentie gaan onderzoeken. Durf ik als begeleider van het proces me ‘te verlaten op de ander’. Te vertrouwen dat in de cliënt alles aanwezig is wat nodig is voor zijn of haar proces en dat het in wezen gaat om weer te durven vertrouwen op de eigen innerlijke wijsheid en levenskracht wat ligt te wachten om door jezelf bevrijdt te worden. Dan hoef ik als begeleider alleen maar aanwezig te zijn met vertrouwen. Vertrouwen in de ander én mezelf.

Lees meer
Psychosynthese therapie

Psychosynthese therapie

Iets weten en er geen weet van hebben.

Vorige week had ik een kennismakingsgesprek met een jonge man, op zoek naar begeleiding en ondersteuning bij zijn zoektocht naar wie hij is en wat hij wil. Vragen die bijna iedereen, die zich aanmeldt bij de praktijk, bij zich draagt. Niet iedereen stelt ze direct en bewust maar ze liggen meestal ten grondslag aan de reden waarom ze hulp en ondersteuning zoeken. Het zijn vaak de klachten zoals; depressieve gevoelens, conflicten, burn out, vermoeidheid of lusteloosheid, moeite om relaties aan te gaan en/of te onderhouden die deze vragen toedekken. Hij was teleurgesteld in de reguliere GGZ. Vertelde dat hij het contact als ‘koud’ had ervaren. Voelde zich niet gezien in wie hij is en wat hij wil. Hij vertelde dat hij ergens ‘wist’ dat er iets in zijn jeugd en kindertijd heeft gespeeld wat erg bepalend is geweest voor wie hij uiteindelijk is geworden op dit moment. Iets wat buiten het bereik van zijn bewustzijn lijkt te liggen. Geen bewuste herinneringen aan trauma of ontwrichtende gebeurtenissen. Alleen maar dat gevoel en die innerlijke onrust. Iets weten en er geen weet van hebben.

Lees meer
Als ik word gezien, besta ik

Als ik word gezien, besta ik

Elk kind heeft de gerechtvaardigde behoefte om door zijn moeder gezien, begrepen, serieus genomen en gerespecteerd te worden. Het moet in de eerste levensweken en -maanden kunnen beschikken over de moeder, het moet haar kunnen gebruiken, door haar weerspiegeld worden. Het mooist kan men dat verduidelijken met een beeld van Winnicott: de moeder kijkt de baby aan die ze in haar armen houdt, de baby kijkt in het gezicht van zijn moeder en vindt zichzelf daarin terug….mits de moeder inderdaad het kleine, unieke, hulpeloze, wezentje aankijkt, en niet haar eigen verwachtingen , angsten, plannen die ze voor het kind smeedt op het kind projecteert. In dat laatste geval ziet het kind in het gezicht van zijn moeder niet zichzelf, maar zijn moeder die in nood verkeert. Zelf wordt het niet gespiegeld, en het zal zijn latere leven tevergeefs naar zo’n spiegel zoeken.
Alice Miller 1981

Lees meer
Wat als je ontdekt dat…

Wat als je ontdekt dat…

Eén van de ‘ontdekkingen’ die ik onlangs zelf deed was de verwarring die ik ervoer toen ik mezelf de vraag stelde: Wie ben ik zonder mijn praktijk, zonder mijn cliënten, zonder mijn rol als psychosynthese therapeut. De verwarring ontstond omdat ik me realiseerde hoe ik me de afgelopen jaren geïdentificeerd heb met mijn rol als therapeut en met het belang weer mee te doen en erbij te horen na een lange periode van arbeidsongeschiktheid. Met de rol als therapeut en ergens bij willen horen en mee willen doen is op zich niets mis mee. Het gaat vooral om hoe je geïdentificeerd kunt raken met iets waar je onbewust een bepaalde betekenis en inhoud aan hebt gegeven waarbij je je af kunt vragen of het werkelijk is wie je denkt te zijn en is wat je werkelijk wilt.

Lees meer
Trauma biografie

Trauma biografie

De Trauma-biografie waar Ruppert in zijn Psychotrauma theorie en therapie over spreekt gaat verder dan stil staan bij de persoonlijke gebeurtenissen in de eigen tijdlijn. Het voegt meerdere perspectieven toe aan het werken met de persoonlijke biografie. Bijvoorbeeld het perspectief van de periode voor, tijdens en na de geboorte. En het perspectief van de invloed van voorgaande generaties. Trauma’s kunnen van de ene generatie worden doorgegeven aan de generatie die volgt. En wanneer dit trauma niet wordt doorgewerkt en de energetische lading wordt doorbroken, wordt het onbewust doorgegeven. Wanneer een moeder niet in staat is om met een open en vrij hart haar kind, in en na de zwangerschap, te dragen en te verzorgen, dan beïnvloedt dit de ontwikkeling van het kind, wat op dat moment niet anders kan dan ‘overleven’ in een situatie die niet veilig voelt. Alles wat er in die belangrijke periode van de eerste en vroegste ontwikkeling van een nieuw (on)geboren leven plaats vindt wordt door het lichaam van het kind in het zogenaamde ‘celgeheugen’ opgeslagen. Een mens is een levend organisme wat bestaat uit nog vaak niet begrijpbare en onbewuste processen van allerlei structuren en systemen (hormonaal, neurologisch enz….) die elkaar wederzijds beínvloeden en waar in het geheugen van iedere levende cel ervaringen worden opgeslagen die we met ons bewuste brein niet kunnen bereiken.

Lees meer
Psychosynthese en trauma

Psychosynthese en trauma

Sinds 2018 zijn de klachten en problemen die zich kunnen ontwikkelen na een langdurige opname op een intensive care officieel erkend in de diagnose Post Intensive Care Syndroom (PICS). Voor mij voelt deze diagnose als een erkenning van de effecten die een dergelijke opname kunnen hebben. Effecten die niet alleen ontstaan door de ziekte of behandeling op zich maar ook een persoonlijke trauma-biografie doen herleven. Ik denk dan ook dat het belangrijk is in de begeleiding van PICS dat de ervaring in het perspectief van de individuele trauma biografie moet worden gezien.

Lees meer
Je gezonde zelf

Je gezonde zelf

Achter op mijn visitekaartje staat: “Human is complex, Divine is simple”. Jaren geleden kwam ik deze tekst tegen. Het kwam meteen bij me binnen. Enerzijds omdat het me bewust maakte van de enorme complexiteit van onze persoonlijkheid waar ik zowel in mijn eigen leven als in de begeleiding van mijn cliënten elke keer weer tegenaan loop. En anderzijds vanwege de eenvoud van de werkzaamheid van het leven zelf op het moment dat we daar steeds meer bewustzijn in ontvangen. Hoe?……Door enerzijds hard te werken en vol te houden en anderzijds niets te doen en los te laten. Het is een soort tegenstrijdigheid van het leven zelf waar we allemaal aan zijn overgeleverd.

Lees meer
Wat is jouw antwoord op deze crisis?

Wat is jouw antwoord op deze crisis?

Waar zijn we met z’n allen in terecht gekomen! Wat gebeurt er om ons heen, in de wereld, ver weg én nu steeds dichter bij. En wat gebeurt er in onszelf. Hoe verhoudt onze innerlijke wereld zich op dit moment met de wereld waarin we leven. Hoe verhouden we ons met wat we zien gebeuren met de ander en met wat er gebeurt of zou kunnen gebeuren met onszelf? Leven we in angst of leven we in vertrouwen. Voelen we ons veilig of voelen we ons bedreigd?

Lees meer
Ken jezelf

Ken jezelf

Mijn ervaring is dat er maar weinig mensen zijn die uit zichzelf op het idee komen om zichzelf te leren kennen in wie ze werkelijk zijn. Meestal ‘helpen’ de omstandigheden, persoonlijke belemmeringen en/of fysieke klachten je een handje omdat er naast een verlangen naar verandering ook een enorme weerstand kan zijn om hulp te zoeken. Want stel je voor dat je werkelijk jezelf leert kennen in niet alleen je verlangen en je kracht maar ook je angsten en je kwetsbaarheid.

Lees meer
Psychosynthese en Opstellingen

Psychosynthese en Opstellingen

“Mijn stelling luidt dat een klassieke psychotherapie, volgens de regels van de kunst uitgevoerd door een ervaren therapeut, bij een groeiend aantal patiënten niet langer zal werken. Dit ligt niet aan de psychotherapie op zich, maar aan een mismatch tussen de traditionele aanpak en de problematiek waarvoor men vandaag de dag het meest op consultatie komt” Uit: Het einde van de Psychotherapie, Paul Verhaeghe

Lees meer
Wie heb ik aan de lijn?

Wie heb ik aan de lijn?

Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat wanneer je heel erg geïdentificeerd bent met een bepaald deel, bijvoorbeeld je gevoelens van boosheid of gedachten van teleurstelling of afwijzing, dat je helemaal samenvalt met dat deel of deze gevoelens en gedachten. Je hebt dan geen boze gevoelens maar bent het. Je wil om te willen is dan ook niet vrij maar verstrikt met deze gevoelens en gedachten.

Lees meer
Zelfkennis en Zelfzorg

Zelfkennis en Zelfzorg

Lezen draagt bij aan zelfkennis. En zelfkennis draagt bij aan zelfzorg. Zelfkennis en zelfzorg, weten hoe ik functioneer, weten wat er goed of slecht is voor mij en mijn lichaam, legt de basis voor een goed leven. En dit is waar Psychosynthese een belangrijke bijdrage kan leveren. Psychosynthese is een leerweg voor persoonlijke groei en bewustwording.

Lees meer
Oud of toch nieuw?

Oud of toch nieuw?

In de oosterse vechtsport aikido zeggen ze: mijn rechterhand zijn mijn vaderthema’s en mijn linkerhand mijn moederthema’s. Maar….ik bėn niet die thema’s. Ik ben helemaal gecentreerd in mezelf. Als je dat kunt voelen, merk je waarschijnlijk dat het wat rustiger wordt in je. Als een soort middenlijn.
Uit ‘Het nieuwe opstellen’ van Hylke Bonnema

Lees meer
Ik laat los en ga de ‘dijk’ over

Ik laat los en ga de ‘dijk’ over

Toen ik twintig jaar geleden met de psychosynthese opleiding begon zei een van de trainers tijdens de supervisie: “Het lijkt alsof je wel uit Friesland bent vertrokken maar nog niet echt ergens bent aangekomen” En ik denk dat dit klopt. Ik ben me bewust dat er altijd een loyaliteit is gebleven naar mijn ouders en mijn familie. Een onbewuste loyaliteit waarvan ik mij nog niet kon losmaken. Ik ben me lang verantwoordelijk blijven voelen voor het welzijn voor mijn beide ouders. Een verantwoordelijkheid die ik als kind al onbewust op me had genomen. Een loyaliteit die er onbewust op was gericht om alsnog de erkenning en bevestiging te krijgen die ik als kind zo had gemist.

Lees meer
Hoeveel drama heb je nodig?

Hoeveel drama heb je nodig?

Het zijn twee belangrijk vragen die gesteld en onderzocht kunnen worden in de Psychosynthesebegeleiding en in de IoPT en de methode van het opstellen van het verlangen. Want wanneer je je niet meer hoeft af te splitsen om te overleven of je aan te passen en steeds meer samen kunt vallen met wie je in werkelijkheid bent, dan heel je jezelf. Dan kun je steeds meer gaan ervaren dat je je kunt verbinden met de ander zonder jezelf te verliezen. Dan neemt je autonomie en zelfstandigheid toe en is het drama niet nodig om zichtbaar te zijn.

Lees meer
Wil jij leren schakelen?

Wil jij leren schakelen?

"Door de pook in een stand te zetten wordt voor een bepaalde overbrenging gekozen. Het veranderen van de overbrenging wordt 'schakelen' genoemd." Bron: Wikipedia Ik was eigenlijk te bang om te rijden. Ik was begin twintig toen ik mijn eerste rijlessen kreeg. Toch...

Lees meer
Ik zeg: Stop!

Ik zeg: Stop!

Opeens kon ik zien wat er precies wordt bedoeld met zelfontmoeting. Het veranderde van een concept naar een ervaring. En…..een ervaring die confronterend was. Een ervaring waarin ik me bewust werd van mijn sterke afweer en overlevingszelf. Ik kon voelen hoe ik mezelf in de weg stond om mezelf werkelijk onder ogen te komen. Mijn boosheid, mijn angst, mijn pijn, mijn neiging om me terug te trekken of juist in de aanval te gaan.

Lees meer
Shame based Identity

Shame based Identity

Toen ik uit de kast kwam 30 jaar geleden had ik geen idee wat me te wachten stond. Ik kan me herinneren dat ik me bevrijd voelde van een zware last, van een jarenlange worsteling met mezelf en het leven. Alan Downs beschrijft in zijn boek dit als de eerste fase waarop je nog in de kast zit en overweldigd bent door schaamte. Deze schaamte zorgt ervoor dat je de deur dichthoudt voor de buitenwereld en dat je een constante neiging voelt om niet zichtbaar te willen zijn.

Lees meer
Ik wil voelen dat ik erbij hoor

Ik wil voelen dat ik erbij hoor

In de Praktijk werk ik al met deze innerlijke dynamiek die zich manifesteert in de verschillende subpersonen waar cliënten zich soms wel en vaker niet bewust van zijn. Het werken met de IoPT methode geeft een extra dimensie aan het werken met deze innerlijke dynamiek.

Lees meer
Een spiegel die terug praat

Een spiegel die terug praat

Bij het werken met opstellingen wordt er een bijzondere therapeutische omgeving gecreëerd. De cliënt formuleert zelf een verlangen of een intentie wat wordt opgesteld. Hij of zij bepaald dus ook zelf waar de focus voor de sessie op ligt. De impliciete gedragingen waarvan de cliënt zich meestal niet zo bewust was, worden in de opstelling expliciet. Het verlangen of de intentie kan in zijn geheel of woord voor woord worden opgesteld. In een individuele sessie gebruiken we daarvoor de zogenaamde grondankers of andere attributen die het verlangen, de intentie of de afzonderlijke woorden representeren. De cliënt kan ook de begeleider vragen om zijn of haar verlangen te representeren.

Lees meer
Wie ben ik?

Wie ben ik?

In de opstellingsmethode van de IoPT gaat het over jou en je eigen psychische fragmentatie; het gaat over jou, je verschillende ‘delen’ en hoe jouw innerlijke conflicten ontstaan. Het is een innerlijke ontdekkingsreis waarin we ook leren hoe we deze delen kunnen ‘helen’. En hier sluit de IoPT heel mooi aan bij de Psychosynthese, waarin het ook gaat om het erkennen en herkennen van de innerlijke delen (sub-personen), de innerlijke fragmentatie en de weg naar heling, naar een nieuwe synthese van het innerlijke leven.

Lees meer
Taking the risk to be yourself

Taking the risk to be yourself

EFPP Summerschool 2019, August, 21-25 Doorn, The Netherlands"Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony" Ghandi Summerschool 2019 Vorige week nam ik voor de eerste keer deel aan de EFPP Summerschool. Deze Summerschool wordt één keer...

Lees meer
Verborgen verleden

Verborgen verleden

"De Levenskracht van het lichaam evenzeer als van de geest, van een land evenzeer als van een mensch, blijkt niet uit het ontbreken van wonden, doch uit het vermogen om de wonden, die geslagen worden, te genezen." Uit: Idylle Tragique, Paul Bourget Nature en nurture...

Lees meer
Je bent het Zelf

Je bent het Zelf

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is, cliënten helpen zich bewust te worden en zich los te maken (bevrijden) van aspecten waar ze in de loop van hun leven zo vertrouwd mee zijn geraakt, dat het iets is wat ze niet langer alleen maar hebben, maar daadwerkelijk het gevoel of de overtuiging hebben dat ze het zijn. Aspecten zoals angst, verlangen, stress, depressie, teleurstelling, wantrouwen óf bepaalde rollen waarmee we ons uitdrukken in onze persoonlijkheid. In Psychosynsthese noemen we dat ‘sub-persoonlijkheden’.

Lees meer
Coach, counselor of therapeut?

Coach, counselor of therapeut?

Een ‘geslaagd’ afscheid na een lange reis en een nieuw begin in een nieuwe rol als Psychosynthese therapeut in een eigen praktijk. Een nieuw begin met een warm welkom aan hen die een veilige en betrouwbare plek zoeken om zichzelf te ontmoeten, zich willen los maken van belemmerende gewoonten en overtuigingen. Aan hen die de moed willen opbrengen om niet alleen de diepten in hun eigen innerlijk maar ook de hoogten van hun onbeperkte mogelijkheden willen verkennen. Die het lef hebben om zichzelf onder ogen te komen in hun kwetsbaarheid maar ook in hun kracht. Die zich opnieuw willen verbinden met hun eigen liefdevolle hart en eigen krachtige wil en levenskracht. Die hun hoofd, hart en buik weer met elkaar in verbinding willen brengen. Zodat het leven weer kan stromen en jijzelf je eigen bedding kan zijn.

Lees meer
Stress

Stress

Terwijl ik nog bij haar in de spreekkamer zit merk ik bij mezelf dat ik in een soort weerstand schiet. Ik vertel haar dat ik me niet kan voorstellen dat het alleen maar van de stress komt. Ja…..ik weet dat ik het druk heb gehad in de afgelopen periode en dat ik het lastig vind om mezelf te begrenzen. En ik ben aan het afstuderen. Maar ik doe alleen maar dingen die ik echt wil doen. Dat is toch geen echte stress?

Lees meer
Niet schudden!

Niet schudden!

Misschien ken je de sneeuwbol waar je vroeger mee speelde. Het beeld in de bol wordt zichtbaar en helder wanneer je hem laat staan. Zodra je er aan gaat schudden wordt het beeld vertroebelt. Hetzelfde gebeurt wanneer ik als therapeut telkens aan de cliënt zou gaan ‘schudden’. Eigenlijk betekent dit dat ik als therapeut mijn handen op de rug moet houden!

Lees meer
Specialist in jou!

Specialist in jou!

"Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd." DoelgroepToen ik ruim twee jaar geleden een korte training volgde over het starten van een eigen praktijk, werd mij gevraagd om na te...

Lees meer
Ik maak me zorgen

Ik maak me zorgen

Wat maakt dat sommige mensen zo gehecht lijken aan haat en woede? Toename van haat en geweld?Ik maak me al langere tijd zorgen over de toename van haat en geweld in de samenleving. Of er werkelijk feitelijk sprake is van een toename weet ik natuurlijk niet. Ik ben...

Lees meer
Verbreek de stilte.

Verbreek de stilte.

'Zolang we ons schamen kunnen we onze verhalen niet vertellen' Zichtbaar worden'Zolang we ons schamen kunnen we onze verhalen niet vertellen (Uitspraak van Andrew Solomon, gedaan door Griet op de Beeck) Ons leven is als een verhaal wat vertelt wil worden. Een verhaal...

Lees meer
Innerlijke zon- en levenskracht

Innerlijke zon- en levenskracht

De zon als licht en levensbron in je eigen leven VolkstuinAfgelopen weekend bracht ik samen met mijn partner een dagje door op onze volkstuin net buiten Amsterdam. Het tuinseizoen is nog niet begonnen en het is nog een beetje behelpen. De meeste volkstuinen liggen er...

Lees meer
Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg

Wat doe je als je verdwaald raakt in je eigen binnenwereld of vast blijft zitten in de rollen of de overtuigingen die je zelf hebt aangenomen? Praktijk ervaringenDit overkwam mij  tijdens het werken met een cliënt in de praktijk. En hoewel ik de nodige ervaring...

Lees meer
Wie heeft er weet van mijn dorst?

Wie heeft er weet van mijn dorst?

De verborgen dynamiek achter vasthouden en loslaten, vermijden en verlangen. Friese uitdrukkingEr is een Friese uitdrukking waar ik de laatste tijd vaak aan moet denken tijdens het werken met cliënten in de praktijk. Een uitdrukking die uitnodigt om stil te staan bij...

Lees meer
Ben jij vóór of tegen jezelf?

Ben jij vóór of tegen jezelf?

Wanneer heb jij voor het laatst ja gezegd terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen? Trouw zijn aan jezelfWanneer heb jij voor het laatst ja gezegd terwijl je eigenlijk nee had willen zeggen? En kun je je nog herinneren hoe jij intuïtief aanvoelde dat je iets niet...

Lees meer
Vrede en welbehagen

Vrede en welbehagen

Blijdschap, vreugde en vriendschap als brandstof voor zowel vrede en welbehagen in je eigen hart en het hart van de wereld om ons heen. Afscheid nemenNog even en dan sluiten we alweer een jaar af. Wat gaat het toch ontzettend snel. Het voelt soms alsof het steeds...

Lees meer
De kracht van de verbeelding in counseling en therapie

De kracht van de verbeelding in counseling en therapie

Ervaringen zijn soms niet in woorden uit te drukken en als we het al proberen zegt het net niet wat we hebben ervaren. VerwonderingElke keer weer ben ik verrast en vol verwondering over de kracht waarmee onze verbeelding in staat is om ons te ondersteunen bij het...

Lees meer
Wat als alles uit elkaar valt?

Wat als alles uit elkaar valt?

Is een crisis in je leven een mogelijkheid om te groeien of is het een ervaring die je verward en eenzaam achterlaat in de chaos? CrisisinterventieGisteren was ik op de Psychosynthese Academie voor de wekelijkse lesdag die ik samen met een groep medestudenten volg...

Lees meer
Ik ben die ik ben.

Ik ben die ik ben.

"Er is een menselijk verlangen naar God, maar er is tevens een goddelijk verlangen naar de mens' Karl Pfleger Lezing/workshop Praktijk voor Psychosynthese AmsterdamVorig weekend was de eerste lezing/workshop in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam aan de...

Lees meer
Heb het leven lief en wees niet bang

Heb het leven lief en wees niet bang

De ladder naar de 'hemel' geeft houvast maar maakt ook kwetsbaar omdat ik zo de stevigheid van een bodem mis. Geboorte-oefeningHet is inmiddels ruim 20 jaar geleden dat ik een bijzondere ervaring had tijdens een opleidingsweekend van het Instituut voor Psychosynthese...

Lees meer
Ik ga op reis en ik laat achter…..

Ik ga op reis en ik laat achter…..

"De ziel is kind van twee werelden. Ze laat zich in de tijd vallen, maar blijft ook engel van de eeuwigheid."   Herman Cools Psychosynthesis, Psychology of the SpiritAfgelopen weekend nam ik deel aan de workshop 'Psychosynthesis, Psychology of the Spirit'....

Lees meer
Mijn ziel, mijn zaligheid.

Mijn ziel, mijn zaligheid.

Door ziekte, traumatische of overweldigende ervaringen kunnen er allerlei 'constructen' rondom je ego  vast gaan plakken waardoor het innerlijk licht van je eigen kracht en wijsheid, van wie je werkelijk bent, verduisterd raakt. Een ervaren Psychosynthese...

Lees meer
Wat zou jij in het licht willen zetten?

Wat zou jij in het licht willen zetten?

“Trauma is not remembered, it is relived…we tend to think of trauma as an illness of the past, but trauma is not an illness of the past. Trauma is an illness of not being fully alive in the present moment.” Pierre Janet Zichtbaar zijn is betrouwbaar,...

Lees meer
Wat ligt er in jou te wachten om bevrijd te worden?

Wat ligt er in jou te wachten om bevrijd te worden?

'Geef aan uw droefheid lucht; spraaklooze smart bestelpt tot brekens 't zwaar beladen hart'  -William Shakespeare, Macbeth- Trauma onderzoekEen aantal maanden geleden ben ik begonnen met een training 'Lichaamsgericht counselen' aan de Psychosynthese Academie in...

Lees meer
Paint (create) by numbers

Paint (create) by numbers

Volgens Bruce Lipton, celbioloog en auteur van 'de biologie van de overtuiging'  is de functie van ons brein om de realiteit zoals we die ervaren overeen te laten komen met onze overtuigingen.  Kracht van de verbeeldingIn het vorige blog artikel heb ik al...

Lees meer
Wat verbeeld je je wel niet?

Wat verbeeld je je wel niet?

Durf jij je te verbeelden en vervolgens je eigen beeld binnen te gaan? The Artist WayRuim 15 jaar geleden kreeg ik van een vriendin een boek met de titel 'The Artist Way'. Het beschrijft een praktische methode om in twaalf weken de verschillende blokkades die onze...

Lees meer
Ik wil…dus ik besta.

Ik wil…dus ik besta.

Beoefening van meditatieWanneer we ons werkelijk bewust worden wie en wat we zijn, dan kunnen we met onze wil kiezen waarmee we ons willen identificeren. Hiermee wordt identiteit een keuze.Assagioli zegt: "Wij zijn een centrum van puur bewustzijn en van wil. Onze...

Lees meer
De moed om te voelen.

De moed om te voelen.

"Het lijkt wel alsof de macht die we symptomen geven, er op zichzelf staande entiteiten van maakt. We moeten ze uit onze geest en ons hart vrijlaten, samen met de energie die in ons zenuwstelsel is gevangen" Peter A. Levine Lichaamsgericht coachen & counselenEen...

Lees meer
De zoete smaak van rouw.

De zoete smaak van rouw.

Liefhebben en verdriet maakt zacht, onverschilligheid, boosheid en woede maakt hard. 'Schok'Vorige week overleed mijn broer. Na een kort maar ernstig ziekbed stierf hij en liet zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden, klanten en collega's achter....

Lees meer
Het ‘sacrale’ element in meditatie

Het ‘sacrale’ element in meditatie

"It is important to emphasize that Assagioli refers to the soul as a living being, and that he has a theistic approach to spirituality. When we experience connection to soul, we are "participating in some way in the divine nature". Yoga is...

Lees meer

Ben je benieuwd?

Ben je benieuwd naar mijn verdere aanbod, neem dan gerust contact met me op of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek.