Blog

Blijf op de hoogte

Psychosynthese: Een Psycho-Spirituele Context voor Zoekers en Dwalers

Psychosynthese: Een Psycho-Spirituele Context voor Zoekers en Dwalers

In onze moderne wereld worden we vaak geconfronteerd met grote levensvragen zoals “Wie ben ik?” en “Wat wil ik?”. Deze zoektocht naar betekenis en identiteit is niet altijd eenvoudig, en veel mensen voelen zich verloren. Als Psychosynthese-therapeut help ik zoekers en dwalers bij het vinden van hun weg. In deze blogpost deel ik hoe Psychosynthese een waardevolle context biedt voor deze reis, en ik put daarbij uit mijn eigen ervaringen van zoeken en dwalen.

Lees meer
Reflectieve meditatie en Psychosynthese

Reflectieve meditatie en Psychosynthese

Reflectieve meditatie.

Afgelopen dinsdag was ik na een lange tussentijd weer aanwezig bij de meditatieochtend. Een fijn weerzien met vaste bezoekers. In de afgelopen jaren was mijn focus gericht op het opzetten van mijn praktijk, waardoor het lastig was om me elke dinsdagochtend vrij te maken. Nu, naar aanleiding van mijn opleiding aan The Institute of Psychosynthesis in Londen, waar ik mijn MA Psychosynthesis Psychology volg, ben ik bezig met een nieuwe ‘Act of Will’. Ik voel dat het tijd is om de draad weer op te pakken van het samen mediteren en reflecteren in stilte en er een bewust wilsbesluit van te maken, elke eerste dinsdagochtend van de maand in mijn agenda vrij te plannen het samen in stilte aanwezig zijn en reflecteren op inspirerende teksten.

Lees meer
Werken met innerlijke delen

Werken met innerlijke delen

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi

Zodra we het proces van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording aangaan, leren we stapje voor stapje onszelf steeds meer kennen in onze ware aard en durven we in bijvoorbeeld de veilige bedding van de therapie, ons werkelijke gezicht te tonen en in eigen tijd en tempo het antwoord op de vraag: Wie ben ik en wat wil ik? te leven!

Lees meer
Bevrijd jezelf

Bevrijd jezelf

Als ik terugkijk naar het leven van mijn moeder, dan denk ik dat ze een groot verlangen had om te genieten van wat het leven haar bood. Tegelijk heb ik ervaren hoe terughoudend en angstig ze vaak was om dat leven vrij te omarmen en aan te gaan. Dit verlangen én de angst en terughoudendheid heb ik ook ervaren in mijn leven. Ik heb door therapie en opleiding veel van deze onbewuste verstrikkingen kunnen ontwarren en loslaten. Ik heb mezelf kunnen bevrijden van wat me lang heeft vastgehouden en belemmerd om voluit en vrij te durven leven.

Lees meer
Houd me vast

Houd me vast

Maar soms, soms gebeurt er iets waardoor het voelt alsof je er alleen voor staat, dat er niemand voor je is, niemand je begrijpt. Dat er even geen houvast is, geen controle en geen vertrouwen meer. Dan spreken we van een crisis, een depressie, een burn-out of een verlies van zingeving.

Lees meer
Snakken naar adem

Snakken naar adem

Een aantal jaren geleden had ik een persoonlijke ervaring met deze verwarring tussen heden en verleden. Ik was begonnen met hardlopen en elke keer wanneer ik moe werd en ‘achter adem’ raakte, merkte ik dat ik overvallen werd door angstgevoelens. Ik was moe en raakte achter adem maar kon de gevoelens van angst eerst niet plaatsen. Pas later drong het tot me door dat deze gevoelens van angst, een herbeleving was van de angst die ik als kleuter had ervaren toen ik als voorbereiding op de operatie onder narcose werd gebracht met een ‘roesje’.

Lees meer
Heb jij je emoties in de hand?

Heb jij je emoties in de hand?

Er is bij iedere cliënt eigenlijk altijd een groot verlangen naar iets wat ze graag zouden willen toelaten of realiseren in hun leven. Op het moment dat ze zich richting dit verlangen in beweging willen zetten, worden ze tegengehouden door gevoelens van onmacht, angst, schuld, schaamte, enz.. Soms zijn deze belemmeringen bewust, vaker nog zijn ze onbewust en worden ze zichtbaar en ervaren door vaak onbegrepen symptomen en klachten.

Lees meer
Van wens naar werkelijkheid

Van wens naar werkelijkheid

Het is wat mij betreft deze ‘drive to evolve’ welke we gemeen hebben met bijvoorbeeld de appelboom op onze volkstuin. De ‘drive’ van de appelboom is om na de bloesem, appels te manifesteren. De ‘drive’ waar we in de psychosynthese mee leren samenwerken is de drive om te worden wie je bent en te manifesteren wat je wilt. De manier waarop de psychosynthese daar vorm aan geeft is onder andere door het proces van ontdekken wat je wilt (doel/bedoeling) richting het manifesteren (het handen en voeten geven) aan dit doel.

Lees meer
Aandacht

Aandacht

Als een cliënt zich aanmeldt in de praktijk voor begeleiding moet hij of zij bereid zijn ‘naar binnen’ te gaan om de innerlijke dynamiek van de genoemde interfererende karakters (subpersonen) en krachten onder ogen te komen en te ontmoeten. Is deze bereidheid er niet dan kan er niet gewerkt worden. Het begint dus met het bereid zijn jezelf te ontmoeten. Dat we bij de toegang naar ‘binnen’, worden tegengehouden door bewuste of onbewuste krachten (poortwachters) is ‘part of the game’. Wat we dan als eerste moeten doen is alleen maar waarnemen. Leren kijken met vrije ogen. Dat wil zeggen, waarnemen zonder oordeel.

Lees meer
Welk beeld werp jij het nieuwe jaar in?

Welk beeld werp jij het nieuwe jaar in?

Achteraf kan ik zien hoe ik telkens (onbewust) een beeld van mijn verlangen in de toekomst heb geworpen om het vervolgens binnen te gaan en stap voor stap nieuwe ervaringen toe te laten. Ik rondde mijn groepstherapie af en besloot mijn persoonlijke én professionele leerroute in psychosynthese af te maken en vervolgens mijn eigen praktijk in de wereld te zetten. Afgelopen jaar ben ik me gaan scholen in de groepsdynamica en deelde met mijn cliënten mijn verlangen om met groepen te gaan werken. Ik had opnieuw een beeld de toekomst in geworpen.

Lees meer
Achter het nee leeft het ja.

Achter het nee leeft het ja.

In Psychosynthese leren we om ons te dis-identificeren van wat we in- en buiten onszelf waarnemen. Onze gedachten, onze gevoelens, onze emoties, ons lichaam…enz. Door ons bewust te worden van wat we waarnemen, maakt het mogelijk dat we het onderscheid kunnen ervaren tussen waarnemen en wat wordt waargenomen. Wij nemen waar, maar vallen niet samen met wat we waarnemen. Dat betekent dat we ons Nee of ons Ja in onszelf kunnen waarnemen als belangrijke impulsen, behoeften of verlangens, maar dat we er niet mee samenvallen. Vanuit deze waarnemers positie hebben we een vrije keuze. Een keuze die vrij is van en vrij is tot. Brengen we onze aandacht naar een Nee of naar een Ja?

Lees meer
Psychosynthese Groepen

Psychosynthese Groepen

Ik weet nog dat ik dacht: ‘Die zijn gek’ ‘Weet je wel hoeveel therapie ik al heb gehad?’ ‘Zie je niet hoe groot mijn verlangen is?’ En ja, ….dat hebben ze gezien én ze zagen meer dan dat. Nu kan ik er met mildheid naar kijken maar toen niet. Ik kreeg het advies om mezelf eerst echt onder ogen te komen en het proces werkelijk aan te gaan. Met andere woorden, ik moest van doen weer terug naar ervaren. Er werd met nadruk geadviseerd om dit proces aan te gaan in een groep én met een man als therapeut.

Lees meer
Het psychosynthese ster-diagram

Het psychosynthese ster-diagram

Het ster-diagram

Het ster-diagram, nodigt ons uit vertrouwd te raken met de verschillende psychologische functies waarmee we ons uitdrukken en manifesteren in de wereld. Deze functies kunnen ons zowel dienen, in hoe we ons willen manifesteren, als ook belemmeren waardoor we kunnen ‘ontsporen’. Ze hebben de functie om informatie op te nemen (d.m.v. perceptie, introceptie en neuroceptie), waargenomen en beoordeeld te worden vanuit een vrij ik en een vrije wil, en vervolgens onszelf mee uit te drukken.

Lees meer
De techniek van Het Ideaal model

De techniek van Het Ideaal model

Het Ideaal model

Om jezelf te leren kennen in wie je werkelijk bent of zou willen zijn, moet je soms eerst ontdekken wie of wat je niet bent. Meestal zijn we zo vereenzelvigd en vertrouwd geraakt met onze ‘valse zelfbeelden’, dat we zijn gaan geloven dat we dat zijn. Het afpellen van deze ‘valse’ zelfbeelden kan dan heel verhelderend en tegelijk ook confronterend zijn. Confronterend, omdat het ons niet alleen bewust maakt maar ook verantwoordelijk voor onze eigen creaties.

Lees meer
Houd je Ik schoon

Houd je Ik schoon

Want wees eens eerlijk, hoe schoon zijn de ‘ramen’ waardoor we meestal kijken? Is het niet zo dat we meestal bezet zijn door onze overtuigingen, verwachtingen of misschien zelfs gegijzeld worden door onze gevoelens en emoties? Of misschien is het wel ons lichaam welke het heeft overgenomen en door klachten, beperkingen, seksuele lust of onrust aan ‘het roer’ van ons leven staat.

Lees meer
Prikkel-woorden

Prikkel-woorden

Prikkel-woorden

Assagioli schrijft over de techniek van prikkel-woorden in zijn boek over de Wil als volgt: ‘Alle woorden zijn symbolen die niet slechts voorwerpen of psychologische feiten aanduiden of aangeven, maar die ook de kracht bezitten om de met hen verbonden activiteit te prikkelen en op te wekken.’

Lees meer
Madelief/Made of Love

Madelief/Made of Love

Madeliefjes

Opeens wist ik het weer. Het zijn Madeliefjes. Het was alsof ik door een kinderlijke blijdschap en verwondering werd verrast. Voor mij is dit een voorbeeld van de transpersoonlijke krachten waar je je zo nu en dan even mee verbonden voelt. Alsof het je even optilt boven het gewone, alledaagse en persoonlijke. Alsof er een boodschap direct bij je wordt afgeleverd, afzender onbekend. Een kracht waarvan ik me steeds meer bewust wordt dat deze zich vanaf het moment dat we in dit leven aankomen ons zal aanraken en in vervoering brengen op een manier die aansluit bij wie we zijn en wat we nodig hebben. Aan ons bekend zal maken als we ons ervoor open stellen wat er nodig en wat helend is.

Lees meer
“Rust zacht en breng ook mij tot rust”

“Rust zacht en breng ook mij tot rust”

Goede Vrijdag 2021

Afgelopen vrijdag was het Goede Vrijdag en traditiegetrouw luisterde ik naar ik naar één van de Passie verhalen zoals die op muziek zijn gezet door Bach. Het lijdensverhaal van Jezus zoals dat door verschillende Evangelisten (Mattheus, Markus, Lucas en Johannes) in de bijbel is vastgelegd en van generatie op generatie is doorgegeven. Een verhaal over lijden en sterven, verdriet en afwijzing, verlating en angst, maar ook over vertrouwen, hoop en verwachting, troost en rust.

Lees meer
EMDR

EMDR

“Mag ik je wat vragen Wim”?

Een vraag die een van mijn cliënten me vorige week stelde, toen ik met haar in de praktijk wilde beginnen met een oefensessie EMDR. “Waarom ga je je eigenlijk verdiepen en trainen in EMDR?” Ik had haar gevraagd om voor een aantal sessies samen met mij het EMDR basisprotocol te oefenen.

Lees meer
Het spel van tegenstellingen in de therapie

Het spel van tegenstellingen in de therapie

Een liefdevolle en onvoorwaardelijke betrokkenheid en aanwezigheid van het Zelf

Een cliënt waar ik onlangs mee aan het werk was in deze oefening, merkte op toen hij in het ‘midden’ even los kwam van de innerlijke verdeeldheid: “Ik kan nu zelfs liefde voelen”. Het was zo mooi om, dit niet alleen te horen, maar ook om te zien, hoe deze cliënt na het onderzoeken van de polariteit van de verschillende delen, in zijn eigen midden de liefde kon voelen. In dit midden ontspande zijn lichaam en ontstond er een glimlach op zijn gezicht. Ik durf te zeggen dat dit het ‘helende midden’ is waar een liefdevolle en onvoorwaardelijke betrokkenheid en aanwezigheid is van het Zelf.

Lees meer
Hoop

Hoop

Nieuwjaarsdag 2021. Het is een nieuwsjaarsdag waarop we weer een heel nieuw jaar verwelkomen met alles wat we hopen en verwachten. Hopen dat we gezond blijven en dat het een jaar wordt waarin we de dingen weer kunnen doen zoals we dat gewend zijn. We hopen misschien wel vooral op een jaar zonder de beperkingen en gevolgen die we in dit afgelopen jaar hebben ervaren met een virus wat ons allemaal heeft getroffen. Of we nu voor of tegen de maatregelen zijn geweest, het waarheid of waanzin noemen, het heeft ons allemaal getroffen.

Lees meer
Moeders

Moeders

De relatie met je moeder als thema in de begeleiding en therapie

Deze blauwdruk, deze eerste persoon waar jij je in dit leven mee verbonden hebt is zowel in de individuele als in de groepstherapie een belangrijk thema waar mee gewerkt wordt. Een thema waar bij veel cliënten ook veel weerstand mee binnen komt. Want we kijken niet alleen naar de fijne herinneringen en ervaringen die we gehad hebben met onze ouders en/of opvoeders maar ook naar de schaduwkanten. En misschien is het mijn persoonlijke ervaring, maar ik heb de indruk dat het lastiger is om naar de schaduwkant van onze moeders te kijken dan naar de schaduwkant van onze vaders. Veel cliënten worstelen met deze vaak onbewuste loyaliteit naar hun ouders en met name hun moeder.

Lees meer
Bezield leven

Bezield leven

Waar de persoonlijkheid meestal ongeduldig en eigenzinnig is, niet houdt van verandering of loslaten en gericht is op controle, daar is jouw Ziel, betrokken, geduldig en bereidt om los te laten. Bereidt de plek in te nemen die het behoort in te nemen, namelijk de plek van jeZelf. En wanneer je je plek hebt ingenomen waar je vrij bent van en vrij bent tot dan zul je merken dat het leven in de buitenwereld, in bijvoorbeeld relaties en in werk, anders wordt ervaren. Buitenwereld en binnenwereld zijn meer in overeenstemming met elkaar. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Kortom een ‘bezield’ leven.

Lees meer
Vrijheid en kracht

Vrijheid en kracht

Wees de verandering die je wenst in je leven.

En hoewel we de huidige crisis en de problemen van ‘deze onrustige tijd’ niet kunnen oplossen en helen, kunnen we wel aandacht hebben en stil staan bij de heling in onszelf. Door wat we doen in ‘alignment’ te brengen met wat we willen. Want wanneer onze wil om te willen vrij is van onze innerlijke onrust en verdeeldheid kunnen we haar bewust inzetten voor een gezonde samenwerking met onszelf en met de mensen om ons heen. Volgens mij was het Gandhi die zei: Wees de verandering die je wenst in je leven!

Lees meer
Terwijl we worden zijn we wat we zoeken

Terwijl we worden zijn we wat we zoeken

Terwijl we worden zijn we wat we zoeken.

In Psychosynthese wordt vaak de metafoor gebruikt van de Eik die als boom al aanwezig is in de eikenvrucht. Wanneer we onszelf weten te omringen met mensen en een omgeving die ons ziet en accepteert in wie we zijn, dan kan de eikenvrucht ontkiemen en uitgroeien tot de boom die hij in potentie al was. Wie of wat haalt het best in jou naar boven? Bij wie of waar kun jij verder ontwikkelen en uitgroeien tot wie je bent? Wie ziet jou zoals je werkelijk bent en wilt zijn?

Lees meer
Liefde

Liefde

De liefde waar Firman & Gila, beide psychosynthese therapeuten, het over hebben in de psychosynthese praktijk is de onbaatzuchtige liefde. De liefde die we kunnen vergelijken met de levensenergie waar alle leven van afhankelijk is om te groeien en tot ontwikkeling te komen. Deze bron van levensenergie waar we allemaal we allemaal deel van uitmaken is onuitputtelijk, onbaatzuchtig en maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad, religieus en atheïst of ras en gender. Het is dezelfde energie die na de conceptie bij het ontstaan van de het leven het hart doet kloppen, het zaad in de grond doet ontkiemen en planten doet groeien, mens en dier tot ontwikkeling brengt. Elke hartslag, elke ademhaling, elke wisseling van het seizoen, is een uiting van deze bron van energie.

Lees meer
Ik ben meer dan mijn gedachten….

Ik ben meer dan mijn gedachten….

Assagioli zegt: “De ervaring van het punt van zelf-gewaarzijn op het niveau van de persoonlijkheid, is de eerste stap op weg naar de ervaring van het Zelf, of in de existentialistische terminologie, naar de ervaring van de essentie van het Zijn……..Dit probleem van het vinden van het zelf, het ervaren van het zelf, en het richting geven aan het eigen leven vanuit het centrum van zichzelf, is een basisprobleem van onze tijd, waarin de neiging tot conformisme zo sterk is.”

Lees meer
Vertrouwen

Vertrouwen

Zelf niet weten en zich verlaten op de ander.

Wanneer je het woord vertrouwen opzoekt dan bevat het woord vertrouwen volgens Wikipedia een van de volgende elementen: Zelf niet weten, en zich verlaten op een ander. En dit is precies waar ik de laatste maanden met mijn cliënten mee wordt geconfronteerd, wanneer we samen het proces van het opstellen van een verlangen of intentie gaan onderzoeken. Durf ik als begeleider van het proces me ‘te verlaten op de ander’. Te vertrouwen dat in de cliënt alles aanwezig is wat nodig is voor zijn of haar proces en dat het in wezen gaat om weer te durven vertrouwen op de eigen innerlijke wijsheid en levenskracht wat ligt te wachten om door jezelf bevrijdt te worden. Dan hoef ik als begeleider alleen maar aanwezig te zijn met vertrouwen. Vertrouwen in de ander én mezelf.

Lees meer
Psychosynthese therapie

Psychosynthese therapie

Iets weten en er geen weet van hebben.

Vorige week had ik een kennismakingsgesprek met een jonge man, op zoek naar begeleiding en ondersteuning bij zijn zoektocht naar wie hij is en wat hij wil. Vragen die bijna iedereen, die zich aanmeldt bij de praktijk, bij zich draagt. Niet iedereen stelt ze direct en bewust maar ze liggen meestal ten grondslag aan de reden waarom ze hulp en ondersteuning zoeken. Het zijn vaak de klachten zoals; depressieve gevoelens, conflicten, burn out, vermoeidheid of lusteloosheid, moeite om relaties aan te gaan en/of te onderhouden die deze vragen toedekken. Hij was teleurgesteld in de reguliere GGZ. Vertelde dat hij het contact als ‘koud’ had ervaren. Voelde zich niet gezien in wie hij is en wat hij wil. Hij vertelde dat hij ergens ‘wist’ dat er iets in zijn jeugd en kindertijd heeft gespeeld wat erg bepalend is geweest voor wie hij uiteindelijk is geworden op dit moment. Iets wat buiten het bereik van zijn bewustzijn lijkt te liggen. Geen bewuste herinneringen aan trauma of ontwrichtende gebeurtenissen. Alleen maar dat gevoel en die innerlijke onrust. Iets weten en er geen weet van hebben.

Lees meer
Als ik word gezien, besta ik

Als ik word gezien, besta ik

Elk kind heeft de gerechtvaardigde behoefte om door zijn moeder gezien, begrepen, serieus genomen en gerespecteerd te worden. Het moet in de eerste levensweken en -maanden kunnen beschikken over de moeder, het moet haar kunnen gebruiken, door haar weerspiegeld worden. Het mooist kan men dat verduidelijken met een beeld van Winnicott: de moeder kijkt de baby aan die ze in haar armen houdt, de baby kijkt in het gezicht van zijn moeder en vindt zichzelf daarin terug….mits de moeder inderdaad het kleine, unieke, hulpeloze, wezentje aankijkt, en niet haar eigen verwachtingen , angsten, plannen die ze voor het kind smeedt op het kind projecteert. In dat laatste geval ziet het kind in het gezicht van zijn moeder niet zichzelf, maar zijn moeder die in nood verkeert. Zelf wordt het niet gespiegeld, en het zal zijn latere leven tevergeefs naar zo’n spiegel zoeken.
Alice Miller 1981

Lees meer
Wat als je ontdekt dat…

Wat als je ontdekt dat…

Eén van de ‘ontdekkingen’ die ik onlangs zelf deed was de verwarring die ik ervoer toen ik mezelf de vraag stelde: Wie ben ik zonder mijn praktijk, zonder mijn cliënten, zonder mijn rol als psychosynthese therapeut. De verwarring ontstond omdat ik me realiseerde hoe ik me de afgelopen jaren geïdentificeerd heb met mijn rol als therapeut en met het belang weer mee te doen en erbij te horen na een lange periode van arbeidsongeschiktheid. Met de rol als therapeut en ergens bij willen horen en mee willen doen is op zich niets mis mee. Het gaat vooral om hoe je geïdentificeerd kunt raken met iets waar je onbewust een bepaalde betekenis en inhoud aan hebt gegeven waarbij je je af kunt vragen of het werkelijk is wie je denkt te zijn en is wat je werkelijk wilt.

Lees meer
Trauma biografie

Trauma biografie

De Trauma-biografie waar Ruppert in zijn Psychotrauma theorie en therapie over spreekt gaat verder dan stil staan bij de persoonlijke gebeurtenissen in de eigen tijdlijn. Het voegt meerdere perspectieven toe aan het werken met de persoonlijke biografie. Bijvoorbeeld het perspectief van de periode voor, tijdens en na de geboorte. En het perspectief van de invloed van voorgaande generaties. Trauma’s kunnen van de ene generatie worden doorgegeven aan de generatie die volgt. En wanneer dit trauma niet wordt doorgewerkt en de energetische lading wordt doorbroken, wordt het onbewust doorgegeven. Wanneer een moeder niet in staat is om met een open en vrij hart haar kind, in en na de zwangerschap, te dragen en te verzorgen, dan beïnvloedt dit de ontwikkeling van het kind, wat op dat moment niet anders kan dan ‘overleven’ in een situatie die niet veilig voelt. Alles wat er in die belangrijke periode van de eerste en vroegste ontwikkeling van een nieuw (on)geboren leven plaats vindt wordt door het lichaam van het kind in het zogenaamde ‘celgeheugen’ opgeslagen. Een mens is een levend organisme wat bestaat uit nog vaak niet begrijpbare en onbewuste processen van allerlei structuren en systemen (hormonaal, neurologisch enz….) die elkaar wederzijds beínvloeden en waar in het geheugen van iedere levende cel ervaringen worden opgeslagen die we met ons bewuste brein niet kunnen bereiken.

Lees meer
Psychosynthese en trauma

Psychosynthese en trauma

Sinds 2018 zijn de klachten en problemen die zich kunnen ontwikkelen na een langdurige opname op een intensive care officieel erkend in de diagnose Post Intensive Care Syndroom (PICS). Voor mij voelt deze diagnose als een erkenning van de effecten die een dergelijke opname kunnen hebben. Effecten die niet alleen ontstaan door de ziekte of behandeling op zich maar ook een persoonlijke trauma-biografie doen herleven. Ik denk dan ook dat het belangrijk is in de begeleiding van PICS dat de ervaring in het perspectief van de individuele trauma biografie moet worden gezien.

Lees meer
Je gezonde zelf

Je gezonde zelf

Achter op mijn visitekaartje staat: “Human is complex, Divine is simple”. Jaren geleden kwam ik deze tekst tegen. Het kwam meteen bij me binnen. Enerzijds omdat het me bewust maakte van de enorme complexiteit van onze persoonlijkheid waar ik zowel in mijn eigen leven als in de begeleiding van mijn cliënten elke keer weer tegenaan loop. En anderzijds vanwege de eenvoud van de werkzaamheid van het leven zelf op het moment dat we daar steeds meer bewustzijn in ontvangen. Hoe?……Door enerzijds hard te werken en vol te houden en anderzijds niets te doen en los te laten. Het is een soort tegenstrijdigheid van het leven zelf waar we allemaal aan zijn overgeleverd.

Lees meer
Wat is jouw antwoord op deze crisis?

Wat is jouw antwoord op deze crisis?

Waar zijn we met z’n allen in terecht gekomen! Wat gebeurt er om ons heen, in de wereld, ver weg én nu steeds dichter bij. En wat gebeurt er in onszelf. Hoe verhoudt onze innerlijke wereld zich op dit moment met de wereld waarin we leven. Hoe verhouden we ons met wat we zien gebeuren met de ander en met wat er gebeurt of zou kunnen gebeuren met onszelf? Leven we in angst of leven we in vertrouwen. Voelen we ons veilig of voelen we ons bedreigd?

Lees meer
Ken jezelf

Ken jezelf

Mijn ervaring is dat er maar weinig mensen zijn die uit zichzelf op het idee komen om zichzelf te leren kennen in wie ze werkelijk zijn. Meestal ‘helpen’ de omstandigheden, persoonlijke belemmeringen en/of fysieke klachten je een handje omdat er naast een verlangen naar verandering ook een enorme weerstand kan zijn om hulp te zoeken. Want stel je voor dat je werkelijk jezelf leert kennen in niet alleen je verlangen en je kracht maar ook je angsten en je kwetsbaarheid.

Lees meer
Psychosynthese en Opstellingen

Psychosynthese en Opstellingen

“Mijn stelling luidt dat een klassieke psychotherapie, volgens de regels van de kunst uitgevoerd door een ervaren therapeut, bij een groeiend aantal patiënten niet langer zal werken. Dit ligt niet aan de psychotherapie op zich, maar aan een mismatch tussen de traditionele aanpak en de problematiek waarvoor men vandaag de dag het meest op consultatie komt” Uit: Het einde van de Psychotherapie, Paul Verhaeghe

Lees meer
Wie heb ik aan de lijn?

Wie heb ik aan de lijn?

Je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat wanneer je heel erg geïdentificeerd bent met een bepaald deel, bijvoorbeeld je gevoelens van boosheid of gedachten van teleurstelling of afwijzing, dat je helemaal samenvalt met dat deel of deze gevoelens en gedachten. Je hebt dan geen boze gevoelens maar bent het. Je wil om te willen is dan ook niet vrij maar verstrikt met deze gevoelens en gedachten.

Lees meer
Zelfkennis en Zelfzorg

Zelfkennis en Zelfzorg

Lezen draagt bij aan zelfkennis. En zelfkennis draagt bij aan zelfzorg. Zelfkennis en zelfzorg, weten hoe ik functioneer, weten wat er goed of slecht is voor mij en mijn lichaam, legt de basis voor een goed leven. En dit is waar Psychosynthese een belangrijke bijdrage kan leveren. Psychosynthese is een leerweg voor persoonlijke groei en bewustwording.

Lees meer
Oud of toch nieuw?

Oud of toch nieuw?

In de oosterse vechtsport aikido zeggen ze: mijn rechterhand zijn mijn vaderthema’s en mijn linkerhand mijn moederthema’s. Maar….ik bėn niet die thema’s. Ik ben helemaal gecentreerd in mezelf. Als je dat kunt voelen, merk je waarschijnlijk dat het wat rustiger wordt in je. Als een soort middenlijn.
Uit ‘Het nieuwe opstellen’ van Hylke Bonnema

Lees meer
Ik laat los en ga de ‘dijk’ over

Ik laat los en ga de ‘dijk’ over

Toen ik twintig jaar geleden met de psychosynthese opleiding begon zei een van de trainers tijdens de supervisie: “Het lijkt alsof je wel uit Friesland bent vertrokken maar nog niet echt ergens bent aangekomen” En ik denk dat dit klopt. Ik ben me bewust dat er altijd een loyaliteit is gebleven naar mijn ouders en mijn familie. Een onbewuste loyaliteit waarvan ik mij nog niet kon losmaken. Ik ben me lang verantwoordelijk blijven voelen voor het welzijn voor mijn beide ouders. Een verantwoordelijkheid die ik als kind al onbewust op me had genomen. Een loyaliteit die er onbewust op was gericht om alsnog de erkenning en bevestiging te krijgen die ik als kind zo had gemist.

Lees meer
Hoeveel drama heb je nodig?

Hoeveel drama heb je nodig?

Het zijn twee belangrijk vragen die gesteld en onderzocht kunnen worden in de Psychosynthesebegeleiding en in de IoPT en de methode van het opstellen van het verlangen. Want wanneer je je niet meer hoeft af te splitsen om te overleven of je aan te passen en steeds meer samen kunt vallen met wie je in werkelijkheid bent, dan heel je jezelf. Dan kun je steeds meer gaan ervaren dat je je kunt verbinden met de ander zonder jezelf te verliezen. Dan neemt je autonomie en zelfstandigheid toe en is het drama niet nodig om zichtbaar te zijn.

Lees meer
Wil jij leren schakelen?

Wil jij leren schakelen?

"Door de pook in een stand te zetten wordt voor een bepaalde overbrenging gekozen. Het veranderen van de overbrenging wordt 'schakelen' genoemd." Bron: Wikipedia Ik was eigenlijk te bang om te rijden. Ik was begin twintig toen ik mijn eerste rijlessen kreeg. Toch...

Lees meer
Ik zeg: Stop!

Ik zeg: Stop!

Opeens kon ik zien wat er precies wordt bedoeld met zelfontmoeting. Het veranderde van een concept naar een ervaring. En…..een ervaring die confronterend was. Een ervaring waarin ik me bewust werd van mijn sterke afweer en overlevingszelf. Ik kon voelen hoe ik mezelf in de weg stond om mezelf werkelijk onder ogen te komen. Mijn boosheid, mijn angst, mijn pijn, mijn neiging om me terug te trekken of juist in de aanval te gaan.

Lees meer
Shame based Identity

Shame based Identity

Toen ik uit de kast kwam 30 jaar geleden had ik geen idee wat me te wachten stond. Ik kan me herinneren dat ik me bevrijd voelde van een zware last, van een jarenlange worsteling met mezelf en het leven. Alan Downs beschrijft in zijn boek dit als de eerste fase waarop je nog in de kast zit en overweldigd bent door schaamte. Deze schaamte zorgt ervoor dat je de deur dichthoudt voor de buitenwereld en dat je een constante neiging voelt om niet zichtbaar te willen zijn.

Lees meer
Ik wil voelen dat ik erbij hoor

Ik wil voelen dat ik erbij hoor

In de Praktijk werk ik al met deze innerlijke dynamiek die zich manifesteert in de verschillende subpersonen waar cliënten zich soms wel en vaker niet bewust van zijn. Het werken met de IoPT methode geeft een extra dimensie aan het werken met deze innerlijke dynamiek.

Lees meer
Een spiegel die terug praat

Een spiegel die terug praat

Bij het werken met opstellingen wordt er een bijzondere therapeutische omgeving gecreëerd. De cliënt formuleert zelf een verlangen of een intentie wat wordt opgesteld. Hij of zij bepaald dus ook zelf waar de focus voor de sessie op ligt. De impliciete gedragingen waarvan de cliënt zich meestal niet zo bewust was, worden in de opstelling expliciet. Het verlangen of de intentie kan in zijn geheel of woord voor woord worden opgesteld. In een individuele sessie gebruiken we daarvoor de zogenaamde grondankers of andere attributen die het verlangen, de intentie of de afzonderlijke woorden representeren. De cliënt kan ook de begeleider vragen om zijn of haar verlangen te representeren.

Lees meer
Wie ben ik?

Wie ben ik?

In de opstellingsmethode van de IoPT gaat het over jou en je eigen psychische fragmentatie; het gaat over jou, je verschillende ‘delen’ en hoe jouw innerlijke conflicten ontstaan. Het is een innerlijke ontdekkingsreis waarin we ook leren hoe we deze delen kunnen ‘helen’. En hier sluit de IoPT heel mooi aan bij de Psychosynthese, waarin het ook gaat om het erkennen en herkennen van de innerlijke delen (sub-personen), de innerlijke fragmentatie en de weg naar heling, naar een nieuwe synthese van het innerlijke leven.

Lees meer
Taking the risk to be yourself

Taking the risk to be yourself

EFPP Summerschool 2019, August, 21-25 Doorn, The Netherlands"Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony" Ghandi Summerschool 2019 Vorige week nam ik voor de eerste keer deel aan de EFPP Summerschool. Deze Summerschool wordt één keer...

Lees meer
Verborgen verleden

Verborgen verleden

"De Levenskracht van het lichaam evenzeer als van de geest, van een land evenzeer als van een mensch, blijkt niet uit het ontbreken van wonden, doch uit het vermogen om de wonden, die geslagen worden, te genezen." Uit: Idylle Tragique, Paul Bourget Nature en nurture...

Lees meer

Op dit moment is er geen ruimte voor introductiegesprekken. Je kunt je wel inschrijven op de wachtlijst. Ik nodig je uit zodra er ruimte is.