“The healthy psychological part of ourselves is capable of appreciating reality as it actually is, and not as one would like it to be”

Franz Ruppert, 2012

De complexiteit van onze persoonlijkheid

Je gezonde zelf, wat is dat? Ken jij jezelf? Weet jij het onderscheid tussen een zelf wat gezond is en een zelf wat niet gezond is? Als je dat weet en er vervolgens ook nog naar zou kunnen én willen leven dan ben je een bevoorrecht mens. Achter op mijn visitekaartje staat: “Human is complex, Divine is simple”. Jaren geleden kwam ik deze tekst tegen. Het kwam meteen bij me binnen. Enerzijds omdat het me bewust maakt van de enorme complexiteit van onze persoonlijkheid waar ik zowel in mijn eigen leven als in de begeleiding van mijn cliënten elke keer weer tegenaan loop. En anderzijds vanwege de eenvoud van de werkzaamheid van het leven zelf op het moment dat we daar steeds meer bewustzijn in ontvangen. Hoe?……Door enerzijds hard te werken en vol te houden en anderzijds niets te doen en los te laten. Het is een soort tegenstrijdigheid van het leven zelf waar we allemaal aan zijn overgeleverd. Een constante beweging tussen vasthouden en loslaten, tussen afstand nemen en contact maken, tussen chaos en ordening, tussen heelheid en verdeeldheid, tussen gezond zijn en niet gezond zijn. Kortom de beweging van het leven zelf.

Visitekaartje Praktijk voor psychosynthese Amsterdam

Psychosynthese en werken met subpersonen

Sinds ik vertrouwd ben met de Psychosynthese ben ik ook steeds meer vertrouwd geraakt met de innerlijke verdeeldheid tussen de verschillende subpersoonlijkheden waaruit mijn persoonlijkheid is opgebouwd. Ik heb bijvoorbeeld een innerlijke perfectionist en criticus leren kennen maar ook de verzorgende en dienstbare delen van mezelf. Ik ben me steeds meer bewust geworden van de kwaliteiten waarin ik soms de neiging heb om in door te schieten waardoor ze vervormd raken en zelfs irritatie bij de ander kunnen oproepen. En van kwaliteiten die om allerlei redenen niet of onvoldoende ruimte hebben gekregen om geleefd en zichtbaar te worden. Ik ben me steeds meer bewust geworden van deze innerlijke dynamiek van en tussen de verschillende delen in mezelf die me enerzijds ondersteunen bij een gezond en liefdevol leven en anderzijds delen die minder aangenaam zijn om voelbaar en zichtbaar te worden en toe te laten in mijn bewustzijn. Het betreft dan vaak de delen die hun ‘wortels’ hebben in oud zeer en oude ervaringen van verdrongen en niet toegelaten gevoelens en gedachten. Het bewust worden van deze innerlijke verdeeldheid is waar de Psychosynthese begeleiding vaak mee begint. We noemen dat de persoonlijke psychosynthese.

Identificatie en dis-identificatie

Naast het bewust worden van deze innerlijke wereld van subpersonen met ieder een eigen energie en werkzaamheid, met eigen gevoelens, gedachten, waarnemingen en een eigen wil, is er veel aandacht voor het in het bewustzijn en de ervaring brengen van een innerlijk verenigend centrum van waaruit deze innerlijke verdeeldheid kan worden waargenomen. Kan worden herkend en erkend als deel van het groter geheel van wie we zijn. We zijn een verzameling van verschillende delen die samenwerken of juist elkaar tegenwerken in onze persoonlijkheid en die door ons bewustzijn ervaren en bestuurd kunnen worden. Het is waarschijnlijk een van de meest krachtige ervaringen in de Psychosynthese begeleiding dat we ons bewust kunnen worden van deze innerlijk wereld van verschillende kwaliteiten en energieën die met en soms tegen elkaar werken én dat we meer zijn dan deze innerlijke verdeeldheid. We zijn meer dan onze gevoelens, we zijn meer dan onze gedachten en zijn meer dan ons lichaam. Er is een verenigend centrum in ieder van ons waar we onszelf kunnen waarnemen in wie we zijn en waar we bewuste besluiten kunnen nemen om afstand te houden dan wel om contact te maken. Om vast te houden dan wel om los te laten. Het is tevens de plek waar we ons verbonden kunnen voelen met onze liefde en onze wil en onvoorwaardelijk kunnen zijn met wat er is en hoe het leven zich aan ons voltrekt. Het is een ervaring en geen concept. Een ervaring die je door middel van aandacht kunt oefenen. Net zoals je je lichaam in conditie kunt brengen en houden door lichamelijke oefeningen, zo kun je ook je aandacht voor deze innerlijke plek in jezelf steeds meer toegankelijk maken en in je bewustzijn brengen. In de Psychosynthese hebben we daar een prachtige oefening voor die je daarbij kan ondersteunen. De identificatie en disidentificatie oefening.

Psychosynthese en Trauma

Hoe langer ik bezig ben met Psychosynthese, zowel in mijn persoonlijk leven als in mijn werk als therapeut, hoe meer ik met mijn aandacht gericht ben op het persoonlijke ‘werk’ in plaats van het Transpersoonlijke, het Spirituele. Het Transpersoonlijke aspect is een belangrijk aandachtsgebied binnen de visie van Psychosynthese maar mag en misschien moet zelfs ondergeschikt zijn aan de aandacht voor het persoonlijk werk wat gedaan moet worden om een sterke persoonlijkheid te kunnen opbouwen. Ik ben me bewust dat ik de kracht van het spirituele, he Transpersoonlijke niet aan kan dragen bij de client. Wat ik kán doen is samen met de cliënt ruimte maken voor een plek van veiligheid en vertrouwen om in te werken aan een sterke persoonlijkheid. Bewust worden van de innerlijke verdeeldheid én de eigen innerlijk wijsheid en kracht die in ieder van ons aanwezig is. Ik kan de cliënten ondersteunen in het proces van zich zelf leren kennen, de eigen complexiteit onder ogen durven komen en leren weer meester te worden van hun eigen innerlijke wereld. Ik ben ervan overtuigd dat het Spirituele, het Transpersoonlijke of het ‘Divine’ dan vanzelf in de eigen ervaring komt. Divine is simple! Human is complex!

IoPT Identiteitsgerichte Psychotrauma Theorie en Therapie

De afgelopen jaren ben ik me steeds meer aan het verdiepen in de Psychotrauma theorie van Franz Ruppert en ben bezig zijn visie op gezondheid en trauma (afwezigheid van gezondheid) steeds meer te integreren in de Psychosynthese begeleiding. Ruppert spreekt in zijn theorie niet of nauwelijks over het Transpersoonlijke en/of het Spirituele aspect in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ik begrijp ook wel waarom hij daar voorzichtig mee is. Spiritualiteit kan voor sommige mensen een zogenaamde ‘vluchtroute’ (overlevingsdeel) zijn om zich niet werkelijk te hoeven verbinden met de realiteit van hoe het leven zich in en door ons voltrekt. Waar het werk van Ruppert veel overeenkomt met de visie van Psychosynthese is het belang van het bewust worden van de innerlijke verdeeldheid. Hij gebruikt daarvoor een eenvoudig model wat deze innerlijke verdeeldheid zichtbaar maakt. Hij maakt onderscheid tussen het getraumatiseerde deel, het overlevingsdeel en het gezonde deel. Het gezonde deel in dit model komt het meest overeen met de innerlijke plek (zoals hierboven beschreven) van waaruit je je innerlijke wereld kunt waarnemen. In psychosynthese noemen we dit de innerlijke waarnemer of het kleine zelf die vrij is van de inhoud van de persoonlijkheid en zonder oordeel waarneemt en vanwaaruit bewuste keuzen gemaakt kunnen worden. De plek ook waar we ons kunnen verbinden met een vrije wil en onvoorwaardelijke liefde. Ruppert noemt dit het gezonde zelf, het gezonde Ik.

Traumamodel Franz Ruppert

Een gezonde identiteit is een identiteit die zich niet hoeft te splitsen

Het is zowel vanuit de visie van Psychosynthese als vanuit de visie van de Psychotrauma Theorie van Ruppert alleen mogelijk om werkelijk contact te maken en bewuste keuzen te maken vanuit een gezond zelf, een zelf wat niet geïdentificeerd is met de innerlijke verdeeldheid van onze persoonlijkheid. Want pas dan kunnen we de realiteit zoals die zich aan ons voordoet, ook op dit moment in de corona-crisis, accepteren zoals die is in plaats van zoals we willen dat het zal moeten zijn. De manier waarop we ons kunnen verhouden met onze innerlijke verdeeldheid, ons gezonde zelf en onze innerlijke waarnemer, bepaalt hoe we ons verhouden met hoe we op dit moment in het leven staan. Met hoe we omgaan met gezondheid en ziekte, met angst en met vertrouwen. Met hoe we onze weg gaan in deze periode van crisis. En hoewel de Psychotrauma Theorie van Ruppert niet de aandacht brengt naar het Transpersoonlijke karakter van onze persoonlijkheid (dat we niet alleen een klein zelf maar ook een groter Zelf hebben) faciliteert het d.m.v. de Trauma Opstellingsmethode de integratie van de innerlijke verdeeldheid. Het brengt ons in contact met onze gevoelens en emoties die verbonden zijn met ons Traumadeel wat continue wordt afgeschermd en beschermd door de Overlevingsdelen. Het enige doel wat het overlevingsdeel heeft is het traumadeel beschermen en de afsplitsing in stand houden. En hoewel het traumadeel behoefte heeft zich te uiten, gehoord en gezien te worden, is het afhankelijk van de inzet en aanwezigheid van het gezonde deel. Volgens Ruppert is een gezonde identiteit, een identiteit die zich niet hoeft te splitsen!

We brengen je tot aan de drempel en niet verder….

Zowel de Psychosynthese begeleiding als de Psychotrauma Theorie van Ruppert willen een betrouwbare en veilige plek creëren waar de cliënt zich zelf kan ontmoeten in zijn innerlijke verdeeldheid en complexiteit en zich kan verbinden en ruimte maken voor zijn gezonde zelf, een krachtig ik. Een ik wat in staat is om zich te verhouden met hoe het leven zich aan ons voltrekt in tijden van angst en in tijden van ontspanning, in tijden van ziekte en in tijden van gezondheid, in tijden van kracht en in tijden van zwakte. Kortom in tijden van het leven zelf. En ik ben ervan overtuigd dat wanneer we ons vrij kunnen verbinden met wie we werkelijk zijn, dat we ons dan ook verbonden voelen met dat wat groter is dan onszelf. We kunnen er over lezen en er over praten, het erover eens zijn of juist niet. Waar het werkelijk om gaat is wat jij ervaart vanuit je gezonde zelf! Roberto Assagioli (grondlegger van de Psychosynthese) zegt ergens in een artikel: We brengen je tot aan de drempel en niet verder….. Want daar gaan we niet over.

Human is complex, Divine is simple

Wil jij wegwijs worden in je eigen complexiteit en jezelf ontmoeten in wie je bent en jezelf werkelijk onder ogen komen? Voel je dan welkom in de praktijk voor Psychosynthese Amsterdam voor een psychosynthese begeleidingstraject en/of een individuele traumaopstelling IoPT om een persoonlijke intentie (een werkvraag) op te stellen om een volgende stap te maken in je eigen proces van innerlijke groei en bewustwording. Een stap van verdeeldheid naar heelheid! Op weg naar je gezonde zelf!

Online begeleiding, therapie en/of IoPT opstelling

Op dit moment biedt de praktijk haar diensten alleen aan via CMG CLICKDOC VideoconsultHiermee voldoet de praktijk aan de privacy regels van de AVG. Voorlopig tot en met 1 Juni 2020. Je kunt hiervoor via de online agenda van de praktijk meteen een afspraak inplannen. De vergoedingen via de aanvullende verzekering blijven hetzelfde. Op het moment van de afspraak kun je via je computer, tablet of smartphone met een persoonlijke inlogcode  toegang krijgen tot de digitale wachtkamer van de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam voor een videoconsult.

En ik kan me voorstellen dat je twijfelt over de mogelijkheden en de werkzaamheid van het online werken via een videoverbinding. Ik heb ook getwijfeld en heb inmiddels de angst en weerstand overwonnen en gemerkt dat we heel goed aan het werk kunnen online en ook heel goed een IoPT opstelling kunnen doen. Het enige waar je voor hebt te zorgen is een rustige omgeving thuis waar je niet gestoord wordt en een goede en stabiele internetverbinding. Neem bij twijfel gerust even contact met me op, al was het alleen maar om even ruimte te geven aan je twijfel en deze waar mogelijk te onderzoeken of het je misschien in de weg staat om je gezonde zelf ruimte te geven.