“In de oosterse vechtsport aikido zeggen ze: mijn rechterhand zijn mijn vaderthema’s en mijn linkerhand mijn moederthema’s. Maar….ik bėn niet die thema’s.

Hylke Bonnema uit ‘Het nieuwe opstellen’

Het magische NU

Nog even en dan laten we het oude jaar weer achter ons en beginnen we weer aan een nieuw jaar. 2019 is geweest en 2020 ligt voor ons. Het is niet zo dat ik elk jaar daar zo bewust mee bezig ben of zoals sommigen, goede voornemens heb om het het komende jaar nu eens echt anders of beter te gaan doen. Toch nodigt deze periode uit om ons bewust te worden dat het leven niet iets statisch is maar dynamisch. Het leven zoals dit zich aan en door ons voltrekt, beweegt zich vanuit het verleden, wat geweest is naar de toekomst, naar wat nog moet komen. En daar midden in is het heden, het nu. Het magische nu zou ik haast willen zeggen. Want dat is de plek waar het allemaal plaatsvindt.

Energie volgt het denken

Ik ben me bewust hoe lastig het is om met aandacht bij deze plek te zijn en te ervaren en te voelen wat er speelt op dit moment. Meestal wordt de aandacht onbewust in beslag genomen door wat er is geweest en is gebeurt en wat er nog moet komen, naar wat me missen, verwachten of verlangen. Wanneer het klopt dat energie ons denken volgt, dan kan het niet anders dan dat de meeste energie en aandacht gaat naar ons verleden of naar onze toekomstverwachtingen in plaats van naar het hier en nu op dit moment. Terwijl wanneer we iets zouden willen veranderen in ons leven, we dat alleen maar kunnen doen vanuit het hier en nu.

Moederthema’s en vaderthema’s

Hylke Bonnema schrijft in zijn boek ‘Het nieuwe opstellen’: “In de oosterse vechtsport aikido zeggen ze: mijn rechterhand zijn mijn vaderthema’s en mijn linkerhand mijn moederthema’s. Maar….ik bėn niet die thema’s. Ik ben helemaal gecentreerd in mezelf. Als je dat kunt voelen, merk je waarschijnlijk dat het wat rustiger wordt in je. Als een soort middenlijn.” Ik vindt dit een prachtig beeld van hoe je met bewuste aandacht in jezelf aanwezig kunt zijn in dit moment terwijl alles wat geweest is, wat gebeurt is of waarvan je denkt dat het gaat komen, gewoon door jou heen blijft stromen terwijl je je bewust bent in dit moment en dat je daar midden in staat en kunt blijven staan terwijl dat leven zich door je heen beweegt. Met als belangrijkste ankerpunt je ademhaling en je lijf. Wanneer je met aandacht je eigen ademhaling volgt ben je meteen in het hier en nu, in je eigen lijf en leven.

Wat haalt je uit je midden?

En juist dat midden lijkt zo ontzettend lastig om je mee verbonden te voelen. Terwijl dat er altijd is. Zo lang je leeft staat je ademhaling en je lijf tot je beschikking. Wat maakt dat dan zo ontzettend lastig? Wat maakt dat je het zo lastig vindt om los te laten wat je belemmerd en actie te ondernemen om te doen wat je graag zou willen bereiken. Wat haalt je uit je eigen midden?

Wie geeft richtig aan jouw leven?

Hoogstwaarschijnlijk zijn het jouw vader en of jouw moederthema’s. Thema’s waar we allemaal mee te maken hebben. Thema’s met een hele eigen innerlijke en uiterlijke dynamiek die zo nu en dan jouw leven blijken over te nemen. Daar waar we menen zelf richting te kunnen geven aan ons leven blijkt telkens weer dat we niet alleen aan het roer staan van ons eigen schip. Nu we het oude jaar achter ons laten en een heel nieuw jaar in het vooruitzicht hebben zou je je kunnen afvragen: Wie bepaalt mijn koers voor het komende jaar? Wie stuurt mijn schip?

Klachten zonder ‘logische’ oorzaken

Pas op het moment dat je voelt dat je uit koers bent geraakt, zul je je afvragen wat er nodig is om weer het gevoel te hebben dat je op je eigen koers vaart. Dat zijn de momenten waarop de meeste mensen coaching of therapie gaan zoeken. En soms weet je niet eens wat jouw eigen koers is en voel je alleen maar dat je wordt belemmerd om te doen wat je zou willen doen of heb je allerlei klachten die je niet kunt plaatsen en waar geen ‘logische’ oorzaken voor te vinden zijn.

Psychosynthesebegeleiding en systemisch werk

Dan kan het tijd zijn om hulp en ondersteuning te zoeken en je persoonlijke thema’s onder de loep te nemen. Zichtbaar maken wat gehoord en gezien wil worden. Psychosynthese begeleiding kan in combinatie met het systemisch werk van familie- en of individuele opstellingen je weer in verbinding brengen met je gevoel en met je lichaam.

We herhalen wat we ooit geleerd hebben

Onze manier van verbinden, relateren en voelen heeft zijn basis in onze vroege kindertijd. In iedere relatie herhalen we dat wat we ooit geleerd hebben in de relatie met onze ouders. In de begeleiding kunnen we deze onbewuste dynamiek die zich blijft herhalen naar boven halen en bewust maken. Paul Verhaeghe schrijft in zijn boek ‘Identiteit’: “Identiteit heeft meer met worden te maken dan met zijn, en dat worden begint al bij onze geboorte, via een merkwaardig proces dat wereldwijd te observeren valt en dat dus bijna zeker genetische gronden heeft. Vroeger heette dit identificatie; sedert de ontdekking van spiegelneuronen spreken we liever over ‘mirroring’, spiegeling. We leren wat we voelen, en ruimer, wie we zijn, omdat de ander het ons voorhoudt.”

Wordt het oud of nieuw?

Mijn vraag is nu aan het einde van dit jaar: Wordt het oud of wordt het nieuw? Blijf je vasthouden aan de oude patronen en wat jou ooit is voorgehouden of durf je ruimte te maken voor een nieuw jaar met nieuwe ontdekkingen en nieuwe mogelijkheden om antwoord te kunnen geven op de vraag: Wie ben ik en wat wil ik? Herhaal je de oude onbewuste scenario’s uit je leven of schrijf je eindelijk je eigen scenario?

Nieuwsjaarswens

Ik wens je voor het komende jaar alles wat nodig is om liefdevol en met aandacht te zijn bij jezelf en de mensen die je liefhebt. Dat je je mag openstellen voor wat het leven je geeft.

“De spiegel die de omgeving ons voorhoudt, bepaalt wie we worden”

Paul Verhaeghe uit: ‘Identiteit

Familieopstellingen

Zaterdag 14 Maart 2020 is er in de praktijk weer een dag Familieopstellingen. Je kunt je alvast opgeven en een plekje reserveren.