Een dergelijk gebruik maken van woorden vertegenwoordigt de eenvoudigste en meest elementaire toepassing van een algemene methode, waarin men psychische energieën benut om wijzigingen aan te brengen in en richting te geven aan ‘states of mind’ en menselijk gedrag.

Uit: Over de Wil, Sturend mechanisme in het menselijk handelen, Roberto Assagioli

Is dat voor mij bedoeld?

Sinds kort staat er een kleine standaard met kaartjes in mijn praktijk. Kaartjes met prikkel-woorden. Gewone witte kaartjes met zo’n 25 verschillende woorden in allerlei kleuren. Ik kan me herinneren dat zo’n setje met kaarten ook in de hal van het opleidingsinstituut stond. Iedere week wanneer ik de hal binnenkwam werd mijn aandacht even getrokken door de kaarten en was ik ook wel nieuwsgierig welk woord me deze keer ‘toe zou vallen’. Het gebruik van deze setjes met kaarten is in de psychosynthese praktijk bekend als de techniek van prikkel-woorden. Afgelopen week vroeg een cliënt of ik dat kaartje speciaal voor haar had neergezet. Het kaartje wat op dat moment op de standaard stond was: Durf. Ze vroeg: ‘Is dat voor mij bedoeld?

Set met kaartjes in de praktijk

Woorden zijn symbolen en symbolen zijn dragers van betekenis en energie

Hoewel ik het kaartje met het woord Durf niet speciaal voor haar had neergezet, voelde het voor haar toch alsof dit woord op dit moment voor haar bedoeld was om aandacht aan te geven. Het werd tijdens deze sessie het thema waar we samen naar gekeken en aan gewerkt hebben. Toeval? Misschien …. en misschien ook niet. Assagioli schrijft over de techniek van prikkel-woorden in zijn boek over de Wil als volgt: ‘Alle woorden zijn symbolen die niet slechts voorwerpen of psychologische feiten aanduiden of aangeven, maar die ook de kracht bezitten om de met hen verbonden activiteit te prikkelen en op te wekken.’

De polariteit van verlangen en angst

Mijn cliënt werd zich op dat moment heel erg bewust wat haar verlangen was op dit moment. Het verlangen meer ‘durf’ te ontwikkelen, om de keuzen die ze zou willen maken in de wereld te zetten. In de begeleiding was er al veel aandacht geweest voor de angst en onzekerheid die dat juist belemmerden. Het verlangen naar durf meldt zich hier als een belangrijke ‘tegenkracht’ die erom vraagt meer ruimte te krijgen en zichtbaar te worden. Hoe langer ik werk met cliënten, hoe meer ik zie, hoe als een soort wetmatigheid de ene kracht (angst of onzekerheid) een tegenkracht (moed, durf) oproept.

Eigen cliëntomgeving

Hieronder zie je hoe ik samen met mijn cliënt op de wand aantekeningen maak en samen naar de plattegrond van haar persoonlijkheid kijk waar zich dit innerlijke krachtenspel afspeelt. Zo wordt de cliënt steeds meer vertrouwd met haar eigen binnenwereld en kan daardoor steeds beter haar eigen ervaringen, gevoelens en gedachten plaatsen. Na de sessie worden deze aantekeningen met evt foto’s die gemaakt worden van de aantekeningen of van een opstelling, opgenomen in het online cliënt-dossier, waar de cliënt via een eigen account toegang toe heeft.

Psychosynthese Ei-diagram

Je ziet hier de innerlijke dynamiek tussen de verschillende polariteiten in de persoonlijkheid en daarmee ook de gelaagdheid van onze persoonlijkheid. Angst versus verlangen, hoop versus vrees, vreugde versus verdriet, enz… In de psychosynthese begeleiding werken we met de plattegrond van de persoonlijkheid, het ei-diagram, waarin deze gelaagdheid zichtbaar wordt gemaakt.

Psychosynthese Ei-diagram als plattegrond van de persoonlijkheid

Wetmatigheden

Ik benoemde net al even dat er sprake is van bepaalde wetmatigheden in het gebruik van dit soort technieken zoals het werken met prikkel-woorden. Het meest bekende gebruik van deze wetmatigheden is in de reclame. Slogans, posters, advertenties enz.. Volgens deze wetten brengt ieder idee of beeld gemakkelijk de geestestoestand, de fysieke toestand en de handelingen teweeg die daarmee overeenkomen; aandacht en herhaling versterken de werkzaamheid van het idee of beeld; de effecten van het idee of beeld, dat wil zeggen het activeren van dat wat het voorstelt, worden teweeggebracht zonder dat men zich daar bewust van is. Door de techniek van prikkel-woorden te gebruiken kunnen we deze wetten gebruiken onder de bewuste leiding van onze wil. Ook tijdens het werken met EMDR maken we gebruik van deze wetmatigheid wanneer we bijvoorbeeld in het zogenaamde RDI (Resource Development and Installation) protocol krachtbronnen ‘installeren’.

Psychologische wetten

In het boek over de Wil omschrijft Assagioli 10 Psychologische wetten die de moeite waard zijn om kennis van te nemen en er meer bewuste aandacht naar toe te brengen, omdat ze zo’n grote rol spelen in hoe we ons (meestal onbewust) verhouden met de krachten in en buiten onszelf. Hieronder noem ik 1 van deze 10 wetten die bij het gebruik van prikkel-woorden een grote rol speelt.

Wet 1 Beelden of mentale afbeeldingen en ideeën hebben de neiging om de daarmee overeenkomende fysieke omstandigheden en uiterlijke handelingen voort te brengen.

Uit De Wil, sturend mechanisme van ons menselijk handelen, Hoofdstuk 5, De kundige wil: psychologische wetten.

Wat zou jij graag meer ruimte willen geven in jouw leven?

Het gebruik van prikkel-woorden is een eenvoudige methode die je zelf ook gemakkelijk kunt toepassen. Maak een lijst van voor jou belangrijke woorden en schrijf ze elk afzonderlijk op een stevig kaartje. Je zou bij ieder woord een beeld of tekening kunnen toevoegen wat voor jou passend is. Zet ze op een duidelijk zichtbare plek in je huis, kantoor of misschien zelfs in je auto als je veel onderweg bent. Wees creatief en laat je verrassen door de eenvoud van de woorden en of beelden die jij graag meer ruimte zou willen geven in jouw leven.

Online bibliotheek Instituut voor Psychosynthese

Bij het instituut voor Psychosynthese in Hilversum hebben ze een ruim assortiment aan psychosynthese boeken. Via deze online bibliotheek kun je het boek van Roberto Assagioli over ‘De Wil’ en zijn artikel over ‘De techniek van oproepende woorden’ gratis downloaden zodat je je er nog meer in kunt verdiepen. En mocht je ondersteuning willen bij het onderzoeken en je leren verhouden met ‘kracht en tegenkracht’, dan ben je van harte welkom in de praktijk voor Psychosynthese Amsterdam.