Aanbod

Seksualiteit & Gender Identiteit

 

 

De praktijk voor Psychosynthese Amsterdam is een plek waar je op ‘verhaal’ kunt komen. Waar je terecht kunt voor vragen en problemen rond Gender-identiteit en/of seksuele geaardheid.

Volgens onderzoek in de USA (Robert Epstein, 2015) is 90% van de mensen ‘seksueel fluide’ wat betekent dat seksuele en gender-identiteit niet iets is wat vastligt. Het is misschien wel juist dit ‘fluide’ karakter wat een gezonde identiteitsontwikkeling, in de context van de normen en waarden en verwachtingen van de samenleving waarin we opgroeien, zo ingewikkeld maakt. Het maakt dus nogal wat uit in welk land, in welke cultuur en in welk gezin met welke normen en waarden je terecht bent gekomen om zonder veel kleerscheuren ‘uit de kast’ te komen.

Wanneer je erachter komt dat je ‘anders’ bent dan kun je tegen veel problemen aanlopen. Bijvoorbeeld de verwarring die je hebt over je gevoelens en de moeite die je ervaart om daar voor uit te komen. Misschien heb je te maken met discriminatie of met ouders die je niet accepteren. Of ben je opgegroeid net als mij in een Religieus gezin met normen en waarden die niet meer passen bij wie jij bent en wat jij wilt. Kortom…je hebt problemen met het ‘anders’ zijn.

Het is afhankelijk van waar jij bent en waar jij aan toe bent om aandacht te hebben voor:

Leven met een geheim

Coming-out

Een gezonde relatie met mezelf en met anderen 

“Nog voordat ik wist dat ik homoseksueel was, werd me duidelijk dat er vreemd naar me werd gekeken: ik was zachter, gevoeliger dan andere jongens, en dat leidde keer op keer tot spanningen”

Uit het Voorwoord van ‘Fluwelen woede’ van Alan Downs door Nicolaas Veul, 2019

LGBTIQI Coaching & Therapie

 

De afkortingen LGBTIQI staan voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer en Interested. De term Queer wordt gebruikt door mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, homo, hetero of biseksueel.

Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rollenpatronen die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald.

Als homoseksuele therapeut ben ik opgeleid in Psychosynthese. Dit is een stroming binnen de verschillende  psychotherapieën met een positieve en holistische mensvisie die gericht is op insluiting in plaats van uitsluiting. In de begeleiding wordt je uitgenodigd om jezelf te ontmoeten en jezelf te leren kennen in de veelkleurigheid waaruit je persoonlijkheid is opgebouwd. Zowel de hoogte als de diepte.

Veel cliënten die worstelen met hun seksuele identiteit of gender hebben veel van hun gevoelens moeten wegstoppen en zijn gaan overleven in plaats van leven. Een groot deel van hun leven wordt vaak bepaald door schuld en schaamte. Overleven betekent ook vaak een dubbelleven waarbij de persoonlijkheid zich splitst in een deel wat zichtbaar is en het contact met de buitenwereld onderhoud en een deel wat onzichtbaar is en zich terugtrekt en werkelijk contact probeert te vermijden.

Naast Psychosynthese als werkvorm ben ik als therapeut ook opgeleid in de Identiteit-gerichte Psychotrauma Theorie en Therapie van Franz Ruppert. Deze systemische manier van werken wordt ook wel een methode voor zelfontmoeting genoemd. In combinatie met de Psychosynthese is dit een mooie begeleidingsvorm die passend is bij de hulpvragen zoals deze hierboven zijn genoemd.

Je bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek in de Praktijk. Dit is vrijblijvend en zonder kosten. Samen kunnen we kijken naar een passend aanbod op je hulpvraag.

Wil je meer weten?

Maak een afspraak voor een  kennismakingsgesprek