Aanbod

Werken met het Ideaal model 

‘Als de ziel iets wil ervaren, werpt ze een beeld van die ervaring voor zich uit om vervolgens haar eigen beeld binnen te gaan.’

Meister Eckhart

Van ontdekken wie ik niet ben naar…….

In de Psychosynthese begeleiding maken we gebruik van verschillende technieken en methodes. Een van deze technieken is de oefening met het Ideaalmodel. Wil je deze oefening echt tot zijn recht laten komen, dan is het belangrijk om er de nodige tijd voor te nemen.

Het gaat bij het ideaalmodel niet over een model van volmaaktheid of een streven naar perfectie. Het gaat over het creëren van een realistisch en haalbaar zelfbeeld. Een zelfbeeld wat de vele zelfbeelden die er al in ons bestaan, kan vervangen.

De zelfbeelden die we in de loop van ons leven hebben gecreëerd kunnen vaak eenzijdig, onpraktisch of beperkend zijn. Ze zijn vaak gekoppeld geraakt aan delen van onze persoonlijkheid waar we ons mee vereenzelvigd hebben. In de psychosynthese noemen we deze delen ‘subpersoonlijkheden’. Delen die elkaar vaak uitsluiten en met elkaar in conflict zijn.

…..ontdekken wie ik werkelijk ben en zou willen zijn.

De techniek van het Ideaal model helpt ons een zelfbeeld te ontwikkelen wat realistisch en haalbaar is. Van wie we echt zijn of willen worden.

Werken met de kracht van de verbeelding. Individueel en in kleine groepen.

Om jezelf te leren kennen in wie je werkelijk bent of zou willen zijn, moet je soms eerst ontdekken wie of wat je niet bent. Meestal zijn we zo vereenzelvigd en vertrouwd geraakt met onze ‘valse zelfbeelden’, dat we zijn gaan geloven dat we dat zijn.

Het afpellen van deze ‘valse’ zelfbeelden kan dan heel verhelderend en tegelijk ook confronterend zijn. Confronterend, omdat het ons niet alleen bewust maakt maar ook verantwoordelijk voor onze eigen creaties.

Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent en wilt zijn. Je leert bewust te kiezen met welk zelfbeeld je je wilt verbinden en welke kwaliteiten of psychologische functies daarvoor meer of beter ontwikkeld zouden moeten worden. 

Na het doorwerken van je innerlijke zelf beelden heb je niet alleen een nieuw, realistisch en haalbaar beeld van jezelf, maar tevens een concrete eerste stap die je zou kunnen maken om je eigen beeld te verwezenlijken. We kijken samen naar welke kwaliteiten of psychologische functies meer aandacht nodig hebben om tot ontwikkeling te komen om vervolgens je eigen beeld in te gaan en toe te eigenen.

Beelden werken in ons; zij zijn levende krachten die andere krachten prikkelen en oproepen overeenkomstig de psychologische wetten………… Ieder beeld draagt een motor-element in zich.

Uit: Over de wil, Sturend mechanisme in het menselijk handelen, Roberto Assagioli

Wat wordt de volgende stap op jouw weg?

Je kunt je inschrijven voor deze bijzondere psychosynthese oefening van het Ideaal model op twee manieren:

Individueel en in een kleine groep van maximaal 4 deelnemers.

Voor een individueel consult van 120 minuten kun je je hier inschrijven

Gebruik voor het inschrijven voor de groepsactiviteit de knoppen hieronder.

Geef bij de aanmelding even aan of je gebruik wilt maken van de aanvullende verzekering. Zowel bij deelname in de groep als individueel kun je daar gebruik van maken.

Kosten individueel: 115,00 Euro Incl. BTW

Kosten groep: 65 Euro Incl. BTW

Locatie: Praktijk Psychosynthese Amsterdam, Lijnbaansgracht 67-0, Amsterdam

Aanvang voor de groepsactiviteit: 14.00 uur tot 17.00 uur

Wil je meer weten?

Maak een afspraak voor een  kennismakingsgesprek