Wat ontbreekt om een behandeling succesvol te maken, heeft veel meer te maken met zelfkennis als bewuste gevoelsbeleving en met het doorwerken van de achterliggende affectbeladen geschiedenis in aanwezigheid van een welwillende luisterende ander.”

Uit ‘Intimiteit’ van Paul Verhaeghe

Ik was een dromer

Ik houd van lezen. Dat heb ik niet altijd gehad. Ik ben pas begonnen met lezen na mijn dertigste. Ik ben niet opgegroeid met boeken en heb ook niet gestudeerd. Ik was een dromer, had als kind een grote fantasie en was heel erg gevoelig. Opgegroeid op het Friese platteland in een klein dorp vlak bij de Waddenzee. Als kind heb ik veel tijd doorgebracht op de uitgestrekte weilanden en de stilte van het Wad. Mijn vader was melkboer in het dorp maar had twee broers die allebei een boerenbedrijf hadden bij de Zeedijk. De Zeedijk die het vasteland beschermde tegen het water van de Waddenzee. En hoewel ik me hier thuis voelde was er wel iets waardoor ik me steeds minder op mijn gemak ging voelen in de omgeving waar ik ooit zo vertrouwd mee was. Ik werd ouder. Mijn gevoeligheid richte zich niet langer alleen op mijn omgeving maar verplaatste zich steeds meer naar mijn binnenwereld. En ergens voelde ik dat ik in beweging moest komen. Een ‘beweging’ in mezelf die ik niet van binnen naar buiten wist te brengen. Ik kon het niet ‘leven’.

Ik zette mezelf vast

“Als kind kunnen we slechts weten wat we ervaren als de ander ons toelaat het bewust te voelen en ons helpt bij de verwoording.”

Uit ‘Intimiteit’ van Paul Verhaeghe

Deze innerlijke beweging kan ik nu benoemen als emoties en gevoelens die zich in mij aan het ontwikkelen waren maar niet altijd kon plaatsen. Ik ging me er zelfs tegen verzetten en was er van overtuigd dat dit iets was van mijn binnenwereld waarbij ik me niet kon voorstellen dat dit ooit een beweging naar buiten zou kunnen zijn. Ik heb deze innerlijke ‘beweging’ zoveel mogelijk tegengehouden tot het niet meer kon.

Ziekte als symptoom van het eigen onvermogen

Net na mijn dertigste sloegen de stoppen door en raakte ik verlamd. (GuillainBarré syndroom) Het is achteraf bijzonder om te zien hoe mijn lichaam mijn jarenlange onderdrukking van deze innerlijke beweging letterlijk had stilgelegd. Ik raakte verlamd waardoor er letterlijk geen beweging meer mogelijk was.

Begin van mijn persoonlijke Psychosynthese

Deze periode is een belangrijk wake-up call geweest in mijn leven. Het is na deze ingreep van het lichaam zelf waardoor ik meer ben gaan luisteren naar wat mijn werkelijk beweegt en bezield. Vanaf die periode ben ik gaan studeren en gaan lezen. Ik had een honger naar kennis omdat ik wilde begrijpen wat er was gebeurd en wat er nodig was om te herstellen en de innerlijke beweging toe te laten. Ik ben toen gaan studeren en veel gaan lezen. Het is het begin van mijn persoonlijke psychosynthese.

Van het hoofd naar het hart

Ik ben begonnen aan het Instituut voor psychosynthese. En hoewel ik voelde dat ik op de juiste weg was naar mezelf merkte ik ook dat ik nog teveel in mijn hoofd bleef hangen en behoefte had om te leren zakken en vertrouwd te raken met mijn gevoelens en mijn hart. Jarenlange psychosynthese groepstherapie en uiteindelijk de beroepsopleiding aan de Academie voor Psychosynthese in Amersfoort heeft me geholpen tijdens die route van het hoofd naar mijn hart.

Nog verder zakken!

Ik werk inmiddels 2 jaar in de praktijk en geniet van het werken met mijn cliënten. Ik realiseer me steeds opnieuw dat mijn eigen proces, mijn persoonlijke reis van innerlijke groei en bewustwording gewoon doorgaat en dat mijn cliënten niet alleen mijn cliënten zijn maar ook mijn leraar. En ik zie dat ik nog een weg heb te gaan. Want de weg van het zakken van het hoofd naar het hart is nog niet compleet. Ik merk meer en meer hoe ik verder heb te ‘zakken’ in mijn lijf en leven. En het is juist in mijn lijf waar de emotie, de beweging kan worden waargenomen.

Emoties kunnen we omschrijven als de bewuste en benoembare ervaring van onderliggende lichamelijke processen, variërend van positief-aangenaam tot negatief-pijnlijk. De oorzaak van die ervaringen ligt in de natuur (een idyllisch landschap maakt ons rustig, een aardbeving jaagt ons de stuipen op het lijf), in ons eigen lichaam (pijn tegenover genot) en in anderen. (welwillend of kwaadaardig) Het woord ’emotie’ gaat terug op het Latijnse emovere, naar buiten brengen, in beweging zetten

Uit ‘Intimiteit’ van Paul Verhaeghe

Paul Verhaeghe benadruk in zijn boeken het belang van zelfkennis. Zelfkennis die dus niet alleen gaat over ‘hoofd’ kennis. Maar kennis van ons wezen, kennis over wie we zijn, wie we werkelijk zijn. Hij zegt hierover:

De aanwezigheid van een luisterende welwillende ander.

“Het idee dat psychotherapie de juiste inzichten (ratio) moet opleveren, loopt als een rode draad van de oorspronkelijke psychoanalyse naar de huidige cognitieve gedragstherapie. Het merendeel van de psychoanalytici en de cognitieve gedragstherapeuten komt na verloop van tijd tot de vaststelling dat deze vorm van kennis hun cliënten niet duurzaam helpt. Wat daarin ontbreekt om een behandeling succesvol te maken, heeft veel meer te maken met zelfkennis als bewuste gevoelsbeleving en met het doorwerken van de achterliggende affectbeladen geschiedenis in aanwezigheid van een welwillende luisterende ander.”

Uit ‘Intimiteit’ van Paul Verhaeghe

Basis voor een goed leven

Ik begon met dat ik zo van lezen houd. Lezen draagt bij aan zelfkennis. En zelfkennis draagt bij aan zelfzorg. Zelfkennis en zelfzorg, weten hoe ik functioneer, weten wat er goed of slecht is voor mij en mijn lichaam, legt de basis voor een goed leven. En dit is waar Psychosynthese een belangrijke bijdrage kan leveren. Psychosynthese is een leerweg voor persoonlijke groei en bewustwording.

Psychosynthese als persoonlijke leerweg

Elke Psychosynthese opleiding begint met deze persoonlijke leerroute van zelfkennis en zelfzorg. Eerst vertrouwd raken met de innerlijke dynamiek van de eigen binnenwereld voordat je de beweging naar buiten maakt. Ik ben erg dankbaar voor de ondersteuning, de inspiratie en motivatie die ik tijdens mijn eigen ‘reis’ mocht ondervinden. En ik ben dankbaar en blij dat ik vanuit mijn eigen proces mag delen met de ‘ander’.

Psychosynthese Gids

Vroeger mocht je je na het afronden van de psychosynthese opleiding, Psychosynthese Gids, noemen. Jammer dat deze ‘titel’ bijna niet meer wordt gebruikt en is vervangen door coach, counselor of therapeut. Het woord Gids geeft juist aan dat je als begeleider bekend en vertrouwd bent met deze ‘reis’ van persoonlijke groei en bewustwording. Van zelfkennis en zelfzorg.

Ondersteuning

Heb jij behoefte aan ondersteuning bij jouw proces van zelfkennis en zelfzorg? Voel je dan vrij om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Opleiding

Wil je meer informatie over de Psychosynthese Opleiding voor je persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Neem dan eens een kijkje op de website van de Broedplaats voor Psychosynthese of meldt je aan voor de open avond/proefles.

Familieopstelingen

Je bent ook van harte welkom op de eerstvolgende dagworkshop Familieopstelling op Zaterdag 14 Maart 2020 in de Praktijk aan de Lijnbaansgracht. Tijdens deze dag kun je kennismaken met Familieopstellingen en kun ervaren hoe het is om niet alleen te werken met de kennis van het hoofd maar vooral de kennis leren ervaren die ligt opgeslagen in ons hart, ons voelen en in ons lichaam, onze emoties. In het opstellen wordt deze innerlijke ‘beweging’ zichtbaar gemaakt. Er ontstaat als het waren een driedimensionaal beeld in de ruimte waarin zichtbaar kan worden wat er speelt, wat belemmerend en wat ondersteunend werkt. Je kunt je opgeven via deze link