Aanbod

Psychosynthese begeleiding & therapie

Psychosynthese is een ontwikkelingsweg die je helpt te ontdekken wie je werkelijk bent, wat je potentieel is en hoe je hier concreet vorm aan kunt geven in je leven en werk.

Psychosynthese

Individuele & Groepstherapie

Psychosynthese is een dieptepsychologie en biedt de context om zowel de hoogte als de diepte (Hades) in jezelf te herkennen én te erkennen, zodat je je steeds meer leert te verhouden tot wie je werkelijk bent.

Je kunt via de online-agenda van de praktijk zowel een videoconsult als een consult in de praktijk meteen inplannen. 

Op de web-site van de N.F.G. waar de praktijk bij is aangesloten, is een lijst van de verschillende zorgverzekeraars waar contracten mee zijn gesloten en een overzicht van de verschillende pakketten en de daarbij horende vergoedingen.

De praktijk is vrijgesteld van BTW.

Het kan zijn dat je werkgever of uitkeringsinstantie bereid is om de begeleiding of een deel daarvan te vergoeden en je te ondersteunen in je proces.

De werkgever kan contact opnemen met de Praktijk en informeren naar de mogelijkheden.

 

 

Waarvoor kun je in de Praktijk terecht?

Stress-gerelateerde klachten zoals overspannenheid of burn-out.

Verwarring en/of problemen m.b.t. seksuele identiteit en coming-out.

Behoefte om te onderzoeken: Wie ben ik en wat wil ik!

Je opnieuw leren verhouden met (chronische) ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ondersteuning bij herstel en reïntegratie na ziekte of verlies van werk.

Angstklachten

Depressieve klachten

ADD

Late effecten van Vroegkinderlijk Trauma

Problemen rond Identiteit en Autonomie

Zingeving en Spiritualiteit

Je eigen inzet en motivatie is belangrijk om tot goede resultaten te komen die je aan het begin van de begeleiding zelf leert omschrijven.

Wil je meer weten over wat Psychosynthese voor jou zou kunnen betekenen, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek of neem contact op met de Praktijk.

Je bent van harte welkom!

 

De angst en weerstand die elk natuurlijk wezen ervaart wanneer het te diep in zichzelf moet duiken, is in wezen de angst voor de reis naar Hades.

C.G. Jung

Geïnterviewd door Evart G.Loomis, MD van Holistic Medicine, legt Roberto Assagioli, grondlegger van Psychosynthese, uit wat Psychosynthese is.

“Psychosynthese is in wezen een houding – de houding van de leraar, de healer of de therapeut ten opzichte van het leven in het algemeen. In algemene zin brengt Psychosynthese verschillende en soms tegenstrijdige elementen samen als een organische geheel.”

Soms heb je het nodig dat er even
iemand met je mee loopt, meekijkt,
luistert, aanwezig èn betrokken is.

Hieronder vind je een aantal thema’s waar ik mee werk en als ervaringsdeskundige ook affiniteit mee heb. 

Stress

Stress is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte in deze tijd. Je zou kunnen zeggen dat we ons maar in slechts twee toestanden kunnen begeven. We zijn óf in ontspanning óf in stress. Of we gaan ervoor óf we vermijden en gaan spanningen uit de weg. We leven in angst óf in liefde. Ons systeem kan maar in één toestand tegelijk zijn. En de toestand waar je je in bevindt, bepaalt hoe jij je nu ervaart.

Verlies & Rouw

Soms loop je vast in je verlieservaringen en lukt het niet om je rouw werkelijk toe te laten en door te werken. Het kan gaan om het verlies en rouwen om een geliefde of het verlies van je gezondheid, werk en inkomen.  Ook kun je in de ontwikkeling van je identeit waarbij je op zoek bent naar wie je werkelijk bent, rouwen om wat je los moet laten om te kunnen zijn wie of wat je wilt zijn.

Zingeving & Spiritualiteit

Wij geven zelf betekenis en zin aan ons leven en aan de dingen of activiteiten die we doen.  In de Psychosynthese kijken we naar je persoonlijke ervaringen met zingeving en spiritualiteit.  Soms spelen vervelende of belastende ervaringen uit de eigen geloofstraditie een rol die verdere groei en ontwikkeling van de eigen spirituele ontwikkeling belemmeren.

Seksualiteit en Gender

Nog steeds blijkt het voor veel mannen en vrouwen moeilijk om zichzelf ruimte te geven en uit te komen voor hun sexuele identeit. Identeit wordt natuurlijk niet alleen bepaald door je sexuele gerichtheid, maar een gezonde en vrije sexuele ontwikkeling en acceptatie van de eigen gerichtheid, is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Klik hier voor meer informatie

Wil je meer weten?

Maak een afspraak voor een  kennismakingsgesprek