Aanbod

IoPT: Identiteitsgerichte psychotraumatheorie en therapie 

 

Wat is IoPT?

 

IoPT is een opstellingsmethode ontwikkeld door Franz Ruppert, een Duitse psychotherapeut. Het wordt ook wel het ‘Opstellen van het verlangen’ genoemd of een methode voor ‘zelfontmoeting’.  De methodiek is ontstaan vanuit het traditionele Familieopstellingen werk van Bert Hellinger en verschilt van het traditionele opstellen, door niet de nadruk te leggen op het familiesysteem maar op de ontwikkeling van de identiteit. En op de innerlijke splitsing of fragmentatie die is ontstaan door vroegkinderlijk trauma.

Het figuur hiernaast verbeeldt deze innerlijke splitsing als gevolg van trauma. De verbinding met de eigen identiteit, de relatie met wie je eigenlijk ten diepste bent raakt verstoord. Vanaf dat moment nemen de zogenaamde overlevingsdelen het over en staat je ik-kracht en de wilskracht die hoort bij wie je werkelijk bent niet meer ten dienste van jezelf maar van het deel wat moet overleven.

In 2019 rondde ik de basisopleiding IoPT af bij Walter de Vries, psychotherapeut, opsteller en opleider bij Zielsbelang te Culemborg.

Op dit moment volg ik de online trainingen voor IoPT practitioners  bij Vivian Broughton in Londen waarbij de focus ligt op de één op één begeleiding in het werken met psychotrauma gebaseerd op het werk van Franz Ruppert.

 

“Get the inside right and the outside will fall into place”

Hoe gaat een individuele opstelling?

 

Tijdens een individuele opstelling staat jouw verlangen centraal.  In dit blogartikel wat ik heb geschreven kun je lezen hoe zo’n sessie kan verlopen. 

Met een opstelling wordt er als het ware een driedimensionaal beeld in de ruimte geplaatst waar elk woord en elk teken wat er wordt opgesteld wordt ‘gespiegeld’. Wanneer we de afzonderlijke woorden van het verlangen zoals je dat hebt geformuleerd op een papiertje schrijven en in de ruimte leggen kunnen we door middel van de zogenaamde ‘resonantie’ iets waarnemen in onszelf of gespiegeld waarnemen in de ander. Als cliënt kun je zelf op de woorden ‘plaatsnemen’ en resoneren en de therapeut vragen om dit voor je te doen. Over dit resoneren heb ik het volgende blogartikel geschreven.

Werken met trauma betekent werken met macht. Veel cliënten zijn verwond geraakt in hun ervaringen met macht en verlies van autonomie. Dat betekent dat ik als begeleider en als therapeut extra alert ben op hoe ik aanwezig ben in het contact met de ander.

Sinds Juni 2020 ligt de focus in de praktijk vooral op de begeleiding bij psychotrauma en de methode van het opstellen van het verlangen. Deze methode laat veel verantwoordelijkheid en autonomie bij de cliënt. 

Uit ervaring en feedback van cliënten in de praktijk weet ik dat de methode van het opstellen van het verlangen en de begeleiding bij het werken met psychotrauma heel goed online kan plaatsvinden. Veel cliënten ervaren het werken in hun eigen omgeving als heel erg veilig en vertrouwd. Voel je vrij om via de online agenda een afspraak in de plannen, online of in de praktijk aan de Lijnbaansgracht te Amsterdam.

Wil je meer weten?

Neem contact op met de praktijk of plan meteen je individuele opstelling