Als je je onbelangrijk voordoet, bewijs je de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken opdat andere mensen
zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

Marianne Williamson

De Weg naar Bewustzijn en Meditatie

Afgelopen dinsdag was ik sinds lange tijd weer aanwezig tijdens de meditatieochtend in het Ignatiushuis aan de Beulingstraat in Amsterdam. Het Ignatiushuis, met zijn prachtige kapel, verwelkomde me weer voor een reflectieve en stilte meditatie. Hoewel de bijeenkomsten nu maandelijks plaatsvinden, brachten ze me terug naar een periode van vijf of zes jaar geleden waarin ik een aantal jaren tot aan de COVID periode elke dinsdag aanwezig was in de kapel voor de meditatie.(volgens Ignatiaanse methodiek)

Maken van bewuste wilsbesluiten

Het was in die tijd voor mij een ‘Act of Will’, het maken van bewuste wilsbesluiten, wat diep geworteld is in de kern van Psychosynthese, mijn vakgebied als therapeut. In de Mensvisie van Psychosynthese staat de wil centraal als een krachtige pijler. Mijn ‘Act of Will’ draaide destijds om het leren vertrouwd raken met meditatie, een praktijk die relatief nieuw voor me was, gezien mijn christelijke achtergrond.

Ontdekking van Meditatie in Gemeenschap

Mijn pad leidde me naar de meditatiegroep in het Ignatiushuis, waar ik me aansloot bij andere ‘zoekende gelovigen’ en/of ‘gelovige zoekers’. Deze ervaring kenmerkte zich voor mij door het ontbreken van een specifiek doel; het draaide simpelweg om bewust aanwezig zijn in het moment van hier en nu en in stilte reflecteren op een voorgelezen tekst. Mijn initiële stappen in gezamenlijke meditatie openden nieuwe deuren en lieten me kennismaken met een diepere dimensie van reflectieve meditatie .

Act of Will: Een Nieuwe Start

Afgelopen dinsdag was ik na een lange tussentijd weer aanwezig bij de meditatieochtend. Een fijn weerzien met vaste bezoekers. In de afgelopen jaren was mijn focus gericht op het opzetten van mijn praktijk, waardoor het lastig was om me elke dinsdagochtend vrij te maken. Nu, naar aanleiding van mijn opleiding aan The Institute of Psychosynthesis in Londen, waar ik mijn MA Psychosynthesis Psychology volg, ben ik bezig met een nieuwe ‘Act of Will’. Ik voel dat het tijd is om de draad weer op te pakken van het samen mediteren en reflecteren in stilte en er een bewust wilsbesluit van te maken, elke eerste dinsdagochtend van de maand in mijn agenda vrij te plannen het samen in stilte aanwezig zijn en reflecteren op inspirerende teksten.

Reflectie op Innerlijke Kracht: Een Persoonlijke Ontdekking

Ik werd meteen geraakt door de tekst die werd voorgelezen en waar we in stilte op hebben gereflecteerd. De reflectieve meditatie op de tekst werd kort onderbroken voor een deelronde, waar deelnemers kort konden delen wat hen raakte. Voor iemand die houdt van discussiëren en praten, is dit zowel een ‘beproeving’ als een ‘zegen’. Het nodigt uit om bij mezelf te blijven en te onderzoeken wat er in mezelf wordt aangeraakt en dat vervolgens even bij mezelf te houden zonder dit meteen in woorden en discussie naar buiten te brengen of te delen.

Onze grootste angst
is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is
dat we mateloos krachtig zijn.
Het is het licht, niet onze schaduw,
die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf: wie ben ik om
briljant te zijn,
prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Jij bent een kind van God.
Als je je onbelangrijk voordoet,
bewijs je de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken
opdat andere mensen
zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen
als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is,
te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons;
die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen,
geven we onbewust andere
mensen toestemming om hetzelfde te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst,
bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

Tekst van Marianne Williamson, vaak toegeschreven aan Nelson mandela.
Uit: Verlicht mijn nacht, De ontroerendste gebeden van de wereld, samengesteld en ingeleid door Annemiek Schrijver

Psychosynthese als Gids naar Innerlijk Evenwicht

Wat me opviel, was dat ik me opnieuw bewust werd van een aantal innerlijke delen waar ik een sterke neiging heb me mee te identificeren. Na het horen van de tekst bij de eerste meditatie bleef ik hangen bij de beschrijving van angst en het jezelf klein houden. Pas in de tweede meditatie kwam ik bij het licht en mijn eigen innerlijke kracht. Deze innerlijke dynamiek, mezelf klein houden en mijn innerlijk licht verborgen houden, is een steeds terugkerend thema in mijn leven.

Psychosynthese heeft mij ondersteund in mijn proces om mijn eigen ‘midden’ weer te vinden. Een midden dat we in de visie van Psychosynthese beschrijven als de plek van de innerlijke waarnemer, het vrije ik en de vrije wil. Het zelf hoeft niet samen te vallen met de vaak onbewuste patronen en mindsets van het ego, maar is in staat om vanuit dat ‘vrije midden’ mezelf in alles wat er is te accepteren en te omarmen. Wat daarvoor nodig is, is bewuste aandacht en aanwezig kunnen zijn in het moment van hier en nu.

Kiezen tussen Liefde en Angst

De reflectie op deze tekst bracht mijn aandacht bij mijn eigen innerlijke polariteit van vaak tegengestelde krachten. Bij óf te veel liefde, óf te veel wil. Bij óf teveel in de beweging naar buiten óf te veel in de beweging naar binnen. Psychosynthese heeft mij ondersteund in mijn proces om mijn eigen ‘midden’ weer te vinden. Een midden dat we in de visie van Psychosynthese beschrijven als de plek van de innerlijke waarnemer, het vrije ik en de vrije wil. Het zelf hoeft niet samen te vallen met de onbewuste patronen en mindsets van het ego waar we in verstrikt kunnen raken, maar is in staat om vanuit dat ‘vrije midden’ alles wat er is te accepteren en te omarmen en weer in ‘eigen beheer’ te nemen.

Psychosynthese in de Praktijk

Psychosynthese is voor mij meer dan een theorie of methodiek. Het is een leerroute van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Het is de context van de therapeutische relatie tussen de therapeut en de cliënt. Als psychosynthese therapeut begeleid ik individuen en groepen op hun eigen pad naar innerlijke kracht en zelfontplooiing. De therapeutische relatie tussen mij en mijn cliënten is gegrond in de principes van Psychosynthese, waar de wil, als sturend mechanisme in ons menselijk handelen als een belangrijke pijler fungeert.

Psychosynthese als Gids naar Innerlijk Evenwicht

Wat mij heeft geholpen, is te leren kijken met de ogen van het hart. Leren om bewuste keuzen te maken die insluiten in plaats van uitsluiten. Psychosynthese heeft mij geleerd om zowel angst als verlangen te omarmen en de wil om te willen weer vrij te maken.

Kies je voor Liefde of Angst?

De essentiële vraag die oprijst, is simpel maar diepgaand: kies je voor liefde of voor angst? Wie kies jij om te zijn? Deze introspectieve vraag nodigt uit tot zelfonderzoek, tot het leren omarmen van zowel angst als verlangen. Het is de wil om bewuste wilsbesluiten te kunnen nemen, om vanuit een vrije wil en vrij hart te beslissen, om in te sluiten in plaats van uit te sluiten.

Jouw Reis Begint Hier

Psychosynthese biedt een kompas voor innerlijk evenwicht en bewuste keuzes. Wil je meer weten over Psychosynthese en hoe het je kan begeleiden op jouw pad? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek. Samen kunnen we kijken wat Psychosynthese begeleiding of therapie voor jou kan betekenen in jouw proces van individuele groei en bewustwording in een Psycho-Spirituele context.

De tekst van Marianne Williamson eindigt met: ‘En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.’ Wil jij je licht laten stralen? Wil jij jezelf bevrijden van de angst om te zijn wie je bent of zou willen zijn? Voel je dan vrij en welkom in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam. Ben je nu benieuwd naar de meditatie ochtenden in het Ignatiushuis, kijk dan even voor meer info op: Ignatiaanse Meditatiegroep.