“Those who look outside, dream; those who look inside, awaken”

Quote van C.C. Jung, uit: ‘Holy Fire’, The process of Soul Awakening, Thomas Yeomans, Ph.D

Wake up call

Ik weet hoe het is om niet vrij te zijn. Niet vrij te zijn van en niet vrij te zijn tot. Bijna de helft van mijn leven deed ik me anders voor dan ik was of wilde zijn en voelde een leven ‘in de kast’ veiliger en vertrouwder dan een leven ‘uit de kast’. Ik weet hoe het is om een leven te leiden waarvan de buitenkant niet overeenkomt met de binnenkant. Een leven waardoor ik een aantal malen letterlijk ziek ben geworden en waarvan ik nu wanneer ik erop terugkijk kan zeggen, dat het steeds opnieuw ziek worden en vast lopen, een terugkerende ‘wake-up call’ was van het niet in overeenstemming zijn met mezelf, met wie ik werkelijk was en wilde zijn.

Bewust worden heeft consequenties

Wanneer je ergens in vast loopt, steeds terugkerende klachten hebt die je moeilijk kunt verklaren of merkt dat de manier waarop je iets aanpakt niet meer lijkt te werken en niet meer oplevert wat je had gehoopt, dan begint het erop te lijken dat ‘het leven zelf’ je een handje helpt om stil te staan en je af te vragen; Wat is er aan de hand? Wat zie ik niet? Wat ben ik me niet bewust? Een consequentie van je steeds meer bewust worden van jezelf is, dat je steeds meer gaat ‘zien’ wat je wel doet of juist niet. Je gaat bewuster ervaren wat je doet, denkt en voelt. Dat is fijn wanneer wat je doet, overeenkomt met hoe je denkt en hoe je je voelt. Het is niet fijn en soms zelfs heel erg vervelend als dat niet met elkaar overeenkomt. Het kan zelfs zo vervelend zijn dat je er letterlijk ‘ziek’ van wordt.

Verlangen naar vrijheid

Het lijkt zo eenvoudig om te zeggen wat je wilt en te doen wat je zegt. Maar geloof me dat is het niet. Want om te zeggen wat je wilt en te doen wat je zegt, moet je vrij zijn. Vrij zijn van en vrij zijn tot. Het gaat om een vrijheid waar we ons meestal niet bewust van zijn en daardoor ook niet voluit kunnen (be)leven. Op de een of andere manier denk ik dat we allemaal wel ervaring hebben met ergens mee ‘in de kast zitten’ en het verlangen hebben om er uit te breken. Verlangen naar vrijheid.

Onvrijheid en conflicten

Wanneer een cliënt zich aanmeldt bij de praktijk en vraagt naar ondersteuning in zijn of haar persoonlijke proces, dan blijkt bijna altijd dat er sprake is van een ‘strijd’ tussen voelen en denken, willen en doen, angst en verlangen, leven en overleven. Een strijd waarbij ze het gevoel hebben er geen controle over te hebben en dus niet vrij zijn. Een strijd die veel spanningen geeft en waarbij het niet altijd duidelijk is wie of wat de oorzaak is van deze onvrijheid. En hoewel het meestal een innerlijke conflict is tussen de verschillende delen in onszelf die worden aangeraakt, worden de meeste spanningen toegeschreven aan problemen en conflicten buiten onszelf in bijvoorbeeld werk, relaties, enz.. De hulpvraag richt zich dan ook vaak op deze problemen en conflicten.

De meeste informatie in het lichaam is ‘afferent’

Ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen. Want we zijn meer vertrouwd met ‘buiten’ dan met ‘binnen’. De focus van ons bewustzijn is vaak gericht op wat zich buiten ons afspeelt en minder op wat zich binnen in ons afspeelt. Onze zintuigen zijn meestal getraind en vertrouwd geraakt met wat er buiten onszelf wordt waargenomen. Het is de informatie die via onze zintuigen in ons brein wordt geïnterpreteerd en verwerkt, en vervolgens wel of niet aanzet tot actie. Waar we ons niet of nauwelijks bewust van zijn is dat er meer informatie ‘binnen’ wordt gegenereerd dan wat er van buiten naar binnen komt via onze zintuigen.

Databank

Ons lichaam (hart, hoofd en buik) is één grote databank met informatie die onze waarneming beïnvloedt. Volgens Bessel van de Kolk is ruim 80 tot 90 % van de informatie ‘afferent’. Dat wil zeggen dat er meer signalen vanuit het lichaam (hart en buik) naar het brein gaan dan van het brein naar het lichaam. Het is dus ook niet zo vreemd dat we de ‘conflicten’ die we ervaren niet altijd begrijpen en dat wat we zeggen en doen niet altijd in overeenstemming is met wat we werkelijk willen. Dat komt o.a. omdat we ons maar van een deel van wat we waarnemen bewust zijn. En omdat we niet gewend zijn om onze aandacht te richten op de signalen in onze binnenwereld. Terwijl de keuzen die we maken dus voor het grootste deel door ons onbewuste ‘data’ worden beïnvloedt.

Focus van buiten naar binnen

Om ons werkelijk vrij te kunnen voelen is het dus nodig om onze focus zo nu en dan te verplaatsen van buiten naar binnen. Vertrouwd raken met ons eigen lichaam, onze emoties, onze gevoelens en onze gedachten. Vertrouwd raken met de verschillende delen van onze persoonlijkheid die allemaal een eigen rol spelen en een eigen plek innemen. En wanneer we daar aandacht naar toe brengen dan kunnen we ervaren dat er naast de buitenwereld die we dagelijks met onze zintuigen waarnemen, een bijna onvoorstelbaar grote en diverse binnenwereld bestaat die we zouden kunnen vergelijken met een land waarvan jij de koning of de koningin bent! Kun je je dat voorstellen? Jij….. koning of koningin van je eigen koninkrijk? Verantwoordelijk voor wat er in jou leeft, voor je eigen ‘inwoners’, voor de welvaart, zorg en onderwijs voor je eigen innerlijke landschap. En je hoeft maar even de vergelijking te maken met de situatie in ons eigen land om je te bewust te worden van de veelzijdigheid, verdeeldheid en tegenstrijdigheid die er kan zijn en het verlangen wat er is om gezond en betrouwbaar leiderschap.

Innerlijk Leiderschap

Om te zeggen wat je wilt en te doen wat je zegt is het dus nodig om vrij te zijn. Vrij te zijn van en vrij te zijn tot. Om die vrijheid te realiseren moet je je bewust worden van datgene wat je onvrij maakt. Daarvoor is het nodig dat je de focus verplaatst van buiten naar binnen en vertrouwd raken met wat je daarbinnen waarneemt. Dat vraagt om iemand die die focus kan sturen. (Innerlijk leiderschap) En diegene dat ben jij. Op het moment dat je bewust leert waar te nemen wordt jij je bewust van de waarnemer in jezelf. Je bent je bewust dat terwijl je waarneemt je niet samenvalt met wat je waarneemt. Jij neemt waar en stuurt de focus. Jij kunt je aandacht verplaatsen van je lichaam naar je gevoelens en van je gevoelens naar je gedachten. En elke keer wanneer je je aandacht verplaatst, realiseer je je dat jij degene bent die deze aandacht stuurt en de focus bepaalt. Je dit realiseren en ervaren maakt je vrij! Vrij van en vrij tot.

Vertrouwd raken met jezelf

Met welke hulpvraag een cliënt zich ook aanmeldt in de praktijk, het vertrouwd raken met deze ‘sturing’ van de focus van buiten naar binnen, is een belangrijke eerste stap in het proces van innerlijke groei en bewustwording. En een belangrijke eerste stap op weg naar opheldering, heling en innerlijk leiderschap. Vertrouwd raken met de innerlijke wereld van het lichaam, de emoties, gevoelens en gedachten. Vertrouwd raken met het aanwezig zijn bij jezelf met een open en betrokken hart, zonder oordeel. Misschien is dat wel het belangrijkste wat we in de begeleiding doen. Vertrouwd raken met jezelf in wie je ten diepste bent of wilt zijn en van daaruit kijken naar wat je daarin belemmerd. Bewust worden waar je verstrikt bent geraakt met delen in jezelf die vanuit ‘overleving’ een eigen leven zijn gaan leiden met een eigen wil en een eigen bedoeling die vaak niet in overeenstemming zijn met wie je werkelijk bent en wat je werkelijk wilt. Deze vaak onbewuste verstrikkingen maken je onvrij, waardoor wat je zegt en doet niet overeenkomt met wat je wilt. Je bent niet vrij.

Een bezield leven

Maar er is ook hoop! Waar de persoonlijkheid meestal ongeduldig en eigenzinnig is, niet houdt van verandering of loslaten en gericht is op controle, daar is jouw Ziel, betrokken, geduldig en bereidt om los te laten. Bereidt de plek in te nemen die het behoort in te nemen, namelijk de plek van jeZelf. En wanneer je je plek hebt ingenomen waar je vrij bent van en vrij bent tot dan zul je merken dat je het leven in de buitenwereld, in bijvoorbeeld relaties en in je werk, anders gaat ervaren. Buitenwereld en binnenwereld zijn meer in overeenstemming met elkaar. Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je persoonlijkheid in al zijn of haar veelzijdigheid inclusief haar beperkingen en begrenzingen wordt een middel om jeZelf tot uitdrukking te brengen. Vrij van en vrij tot. Kortom een ‘bezield’ leven!

Voor mij is een leven waarbij we ons uit kunnen drukken in wie we zijn, in onze mogelijkheden én onze beperkingen, in ons licht en onze schaduwkanten, een bezield leven. Een leven wat zichtbaar wordt door kwaliteiten die het leven van een vrije Ziel kenmerken zoals: Authenticiteit, dankbaarheid, liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid en harmonie. Kwaliteiten die in de begeleiding of therapie niet hoeven worden aangeleerd maar die vrijkomen wanneer je jezelf bevrijdt van wat je onvrij maakt.

“How do you know when the soul is present, both in yourself and in another? What are the signs and energies that mark its presence? It is an important question, for much passes for the soul that is not, and we can be fooled. Yet, at the same time, I think that each of us “knows” at a very deep level when the soul is present. The knowing comes from a resonance with our soul and a familiarity with its qualities, and also from what we actually experience in the presence of soul”

Uit: Holy Fire’, The process of Soul Awakening, Thomas Yeomans, Ph.D