Volgens Bruce Lipton, celbioloog en auteur van ‘de biologie van de overtuiging’  is de functie van ons brein om de realiteit zoals we die ervaren overeen te laten komen met onze overtuigingen. 

Kracht van de verbeelding
In het vorige blog artikel heb ik al iets verteld over de enorme kracht van de verbeelding. Over hoe je vanuit een verlangen een beeld van dat verlangen in de toekomst kunt werpen om vervolgens dit beeld binnen te gaan en het te leven. Dit klinkt natuurlijk mooi en ik kan me voorstellen dat je er door geïnspireerd kunt raken en denkt….ja het zal wel. Maar hoe werkt het eigenlijk? Nu hoef je niet altijd alles te weten en te kunnen begrijpen hoe iets werkt om er gebruik van te kunnen maken maar soms helpt het wel wanneer je je een voorstelling kunt maken van hoe  het werkt. Door de kennis en het begrip vergroot je je bewustzijn en invloed op je eigen welbevinden.
Bruce Lipton
Bruce Lipton, celbioloog en auteur van ‘De biologie van de overtuiging’,  gebruikt in een online training die ik onlangs volgde, een prachtig beeld om dit proces op een eenvoudige manier uit te leggen. Ik wil het graag met je delen.
Hij gebruikt het beeld van ‘Paint by numbers’. Je kent het vast wel. Een eenvoudige manier om door middel van een voorbeeld en kleurcodes prachtige schilderijen te maken. 
Volgens Lipton is de functie van ons brein om de realiteit zoals we die ervaren overeen te laten komen met onze overtuigingen. 
“We are what we become” Buddha
De chemische fabriek in ons lichaamOns zenuwstelstel werkt als een soort antenne die zowel interne als externe signalen oppikt en verwerkt. Met ons brein nemen we deze signalen waar en zetten deze om in betekenis en zingeving. Vervolgens wordt deze geïnterpreteerde waarneming vertaald en omgezet in allerlei chemische stoffen zoals  stress of gelukshormonen die in ons lichaam vrijkomen.
De belangrijkste taak van ons zenuwstelsel is dus het lezen van  zowel onze interne als externe omgevingsfactoren en zorgt vervolgens dat het lichaam zich daar aan aanpast en produceert de daar bijhorende chemie.
De oude wetenschappelijk opvatting is dat we worden bepaald door onze genetische blauwdrukken. De nieuwe wetenschappelijke opvattingen, die steeds meer terrein winnen, laten zien dat ons gedrag en onze gezondheid niet door onze genen worden bepaald maar door onze omgeving. En met name door de interpretatie van deze omgeving.
Genetica versus Epigenetica
Het schijnt dat slecht 1% van alle ziektes vastligt in onze genen die niet zijn te beïnvloeden. De rest is afhankelijk van of een bepaald gen in ons lichaam de gelegenheid krijgt om ‘aan’ te staan of ‘uit’ te blijven. Meer dan 90 % van alle ziekteprocessen schijnt stress gerelateerd te zijn. Dat is bijna niet te bevatten!
Onze gezondheid en ons welbevinden hangt dus nauw samen met hoe wij ons verhouden met de stress in ons leven. De Epigenetica is de wetenschap die zich bezighoudt met deze relatie tussen omgevingsfactoren en de genen.
Eigenlijk zijn er slechts twee situaties waarin ons lichaam zich kan bevinden. Het staat óf in de ‘groei en ontwikkeling modus’ óf in de ‘afweer modus’.
Je zou ook kunnen zeggen: je leeft vanuit liefde óf vanuit angst. En dat verschil heeft een enorme invloed op ons lichaam en onze gezondheid.
Create by numbers
Even terug naar het beeld van Bruce Lipton, ‘Paint (create) by numbers’.
Het begint met een voorstelling (plaatje) in je verbeelding. Bijvoorbeeld  een beeld of overtuiging van liefde, angst, ziekte, gezondheid.
Vervolgens verdeelt het brein dit beeld in ‘nummers’. De nummers  in het beeld zijn niet de nummers van de kleur verf maar staan voor de chemische stoffen in ons lichaam zoals hormonen. Deze chemische stoffen zorgen ervoor dat de conditie van het lichaam overeenkomt met het beeld wat we hebben gemaakt. (het voorbeeld plaatje). De lichamelijke processen passen zich nu aan dit plaatje aan. 
‘Gezonde plaatjes’ leiden tot een gezonde lichaamsconditie en ‘ongezonde plaatjes’ leiden tot een ongezonde conditie van ons lichaam. Elke cel in ons lichaam reageert op de signalen die het ontvangt vanuit zijn omgeving. Ons lichaam bestaat uit 50 triljoen cellen die geregeerd worden door de ‘orders’ die vanuit het bestuurscentrum (het brein en zenuwstelsel) worden gegeven.
Stresshormonen versus gelukshormonen
Wanneer je bijvoorbeeld een beeld of een gedachte creëert vanuit liefde dan creëer je ook de chemie in je lichaam die daarbij hoort.  Het lichaam produceert o.a. Dopamine, Oxytocine, Vasopressine en groeihormonen, die bijdragen aan een gezond lichaam en een gezonde geest. Het lichaam komt in de groei modus en kan zich ontwikkelen.  Angst daarentegen produceert stress hormonen zoals Cortisol, Norepinephrine, Cytokinen en Histamine waardoor het lichaam in de ‘afweer modus’ komt. En deze vaak chronische ‘afweer modus’ van het lichaam is een van de belangrijkste oorzaken van ziekte.
Onze interpretatie van onze waarneming wordt dus omgezet in een chemische reactie waarbij chemische stoffen zoals hierboven genoemd in het lichaam worden vrijgegeven en vervolgens zorgen voor óf een ondersteunende óf een ondermijnende invloed op ons immuunsysteem.
Wat we te doen hebben om zowel onze fysieke, mentale en spirituele gezondheid te bevorderen of te herstellen is het beïnvloeden van onze omgevingsfactoren en/of ons bewust worden van onze overtuigingen en opvattingen die onze waarneming ‘kleuren’.
Psychosynthese werkvormen
Ik hoop dat dit beeld je een beetje helpt om te begrijpen hoe deze processen in ons lichaam en ons brein functioneren en hoe  het ons bewust worden van deze processen ons kan helpen ons verantwoordelijk te voelen voor de beelden, de gedachten en overtuigingen die we erop nahouden. 
De Psychosynthese begeleiding biedt verschillende werkvormen waarmee je jouw eigen ‘beeld’ materiaal, overtuigingen en opvatting kunt onderzoeken. Bijvoorbeeld  Meditatie oefeningen, visualisatie oefeningen, werken met een ideaalmodel, subpersonen werk enz.
Je bent van harte welkom in de Praktijk voor Psychosynthese voor ondersteuning en begeleiding.

Voor informatie over het werk van  Bruce Lipton verwijs ik je naar zijn eigen webpagina  https://www.brucelipton.com/