“It is important to emphasize that Assagioli refers to the soul as a living being, and that he has a theistic approach to spirituality. When we experience connection to soul, we are “participating in some way in the divine nature”.

Yoga is populair  Donderdag 21 Juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Yoga dag. Het doel van Yogadag Nederland is om bij te dragen aan een betere wereld die begint bij jezelf. 
Ik woon in de binnenstad van Amsterdam en in onze wijk schieten de yogacentra als paddestoelen uit de grond. Ze worden net zo populair als de coffeeshops dat zijn geweest in de afgelopen decennia.
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik geen ervaringen heb met yoga maar wel met meditatie. Het feit dat de yogacentra zo populair zijn zegt iets over de toenemende behoefte van mensen aan rust en stilte in een wereld waar het steeds moeilijker wordt om stilte te ervaren.

Behoefte aan rust en stilte Het lijkt soms zo tegenstrijdig. Enerzijds zie je een toename aan de behoefte aan rust en stilte en anderzijds zie je de toename aan steeds drukker bezochte festivals.
De geluidsoverlast in de binnenstad neemt toe door het toerisme van de afgelopen jaren en wanneer wij dan de stad ontvluchten naar onze volkstuin net buiten de stad in de hoop daar enige rust en stilte te ervaren, dan worden we steeds vaker blootgesteld aan het  lawaai van de festivals die in en rondom Amsterdam worden georganiseerd. Rust en stilte wordt schaars. Soms lijkt het alsof jongeren helemaal niet op zoek zijn naar rust en stilte maar naar een constante input van geluid en prikkels.

Aankomen in jezelf  Terug naar de yoga. Het is dus de bedoeling dat yoga een bijdrage levert aan een betere wereld die begint bij jezelf. En dan?  Wat doe je dan wanneer je bij jezelf bent aangeland door alle drukte en lawaai van het dagelijks leven heen. Waar kom je terecht? 
Psychosynthese maakt het onderscheid tussen het kleine persoonlijke zelf en het hogere of Trans-persoonlijke Zelf.
Ik las onlangs dat Assagioli (grondlegger van de Psychosynthese) een reden heeft gehad om voor dit hogere Zelf een min of meer ‘neutrale’ term te gebruiken die algemeen geaccepteerd zou kunnen worden in de wetenschappelijke context waarbinnen hij werkzaam was. Hij was psychiater en wetenschapper.

Psychologie van de Ziel We weten dat Assagioli beïnvloed is door o.a. het Christendom en het Hindoeïsme en dat hij een goddelijke werkelijkheid toedicht aan de Ziel. Toch moeten we de Psychosynthese niet verwarren met Religie.
 “Psychosynthese wil, noch probeert een metafysische of theologische verklaring te geven van het Grote Mysterie – zij leidt naar de mens, maar stopt daar.” Assagioli.
Kenneth Sørensen, Psychosynthese therapeut en schrijver schrijft:
“It is important to emphasize that Assagioli refers to the soul as a living being, and that he has a theistic approach to spirituality. When we experience connection to soul, we are “participating in some way in the divine nature”.

Het kleine zelf of het ik en het Hogere Zelf Psychosynthese gaat ervan uit dat de mens een persoonlijkheid heeft én een Ziel. En dus een Goddelijke oorsprong. Terug naar de yoga. Het is dus de bedoeling dat yoga een bijdrage levert aan een betere wereld die begint bij jezelf. Door middel van oefeningen aankomen in jezelf, in je lichaam, je gedachten, je gevoelens. Aankomen in de rust en stilte in jezelf. Omdat ik geen ervaringen heb met yoga kan ik niet verder ingaan op de theoretisch en praktische context van deze beoefening. Wat ik wel kan delen zijn mijn ervaringen met de psychosynthese meditatie waar ruimte en aandacht is voor zowel de persoonlijkheid (lichaam gevoelens, gedachten en waarnemingen) als de ziel. Aandacht voor zowel het kleine zelf als het Hogere Zelf. Voor zowel de plek waar je aankomt als je ‘naar binnen’ gaat als naar  de bron waar deze plek mee verbonden is.  Aandacht voor zowel het goddelijke als het menselijke karakter van de ziel.

Goddelijke oorsprong Het is deze ik-Zelf relatie die een belangrijke plaats heeft in de Psychosynthese-begeleiding. Daarmee heeft de Trans-persoonlijke dimensie in de Psychosynthese voor mij een ‘sacraal’ karakter. En verwijst het Hogere Zelf naar de bron waaruit ze is voortgekomen. Hoe je deze bron ervaart of wilt beschrijven is aan de lezer. Het Christendom heeft net als het Hindoeïsme een rijke geschiedenis aan beschrijvingen van deze bron. Of je nu als Christen, Moslim, Jood, of als Hindoe je ogen dicht doet óf met Yoga, Mindfulness of met Meditatie op je hoofd gaat staan, door de knieën gaat en je handen uitstrekt naar voren of naar boven…..allemaal verwijzen ze naar dezelfde ‘Goddelijke’ oorsprong!

Wanneer je het ‘sacrale’ element verwijdert uit de meditatie dan blijft er alleen maar rust en stilte over. Dan zit je stil, strekt je lichaam uit, staat op je hoofd of zit in de lotushouding. Het is allemaal prima. Maar rust en stilte alleen heelt niet. Wat heelt is je verbonden weten met de sacrale levenskracht die voortkomt uit de bron van leven. In de psychosynthese betekent dit dat het kleine zelf verbonden is met het Hogere Zelf. Het hoger Zelf wat een afspiegeling is van het Universele Zelf. De bron van het leven zelf. 

Persoonlijke ervaringen. Welke ervaringen heb jij met ‘naar binnen gaan’? Lukt het jou om een plek in jezelf te ervaren waar jij je verbonden voelt met dat wat groter is dan jezelf? Wat betekent rust en stilte voor jou? Is rust en stilte voor jou voldoende of ben jij ook nieuwsgierig naar het ‘sacrale’ element in meditatie. Er is veel geschreven in de loop van de geschiedenis over dat wat ‘Heilig’ is, over wat of wie God is. Daar kunnen we over lezen en ons door laten voeden. Wat we ook kunnen doen is bij onszelf naar binnen gaan en onze eigen ‘sacrale’ ruimte ontdekken waar we stil kunnen worden en kunnen luisteren naar de stem van ons hart die hoorbaar wordt in de stilte en  die de antwoorden  in onszelf geboren laat worden.

Welkom in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam om te leren luisteren naar de stem van je hart en ruimte te maken voor de antwoorden die in jezelf geboren worden en wachten om door jou geadopteerd te worden.