Ervaringen zijn soms niet in woorden uit te drukken en als we het al proberen zegt het net niet wat we hebben ervaren.

Verwondering
Elke keer weer ben ik verrast en vol verwondering over de kracht waarmee onze verbeelding in staat is om ons te ondersteunen bij het verwerken en bewust worden van wat er speelt in onze binnenwereld. We kunnen ermee zichtbaar maken wat al die tijd in ons ligt te wachten om naar buiten te komen. In het licht gebracht te worden zodat we ernaar kunnen kijken, er mee kunnen werken en waar nodig kunnen helen.
Onbewuste
Er speelt zich van alles af in onze binnenwereld waar we geen weet van hebben maar wat ons onbewust toch bezighoudt en beïnvloedt. Het kunnen ervaringen zijn die we in onze vroege kindertijd verdrongen hebben omdat het te pijnlijk was om het te ervaren op dat moment. Of we hebben het heel ver weggestopt in de kelders van onze persoonlijkheid uit angst dat het zichtbaar zou worden in de buitenwereld. En het betreft niet alleen de negatieve ervaringen die we uit het licht houden maar ook de positieve ervaringen kunnen verdrongen of weggestopt zijn. Afgelopen zondag kregen de deelnemers aan de workshop de gelegenheid om op een creatieve manier iets van uit hun binnenwereld mee naar buiten te nemen en het toe te vertrouwen aan het papier in kleur en vorm en mogelijk te delen met de ander.

Veel ervaringen zijn niet ‘talig’ opgeslagen
Het blijkt elke keer weer dat het beeld verwijst naar een ervaring die in taal erg moeilijk is uit te drukken. Veel ervaringen uit onze vroege kindertijd zijn niet ‘talig’ opgeslagen. Omdat het brein op dat moment nog niet voldoende ontwikkeld is om de ervaringen in taal vast te leggen. Dat maakt het in de begeleiding en therapie dan ook vaak zo moeilijk om werkelijk inzicht te krijgen op wat er werkelijk speelt.
In Vrij Nederland stond onlangs een mooi artikel over het belang van creatieve werkvormen in de begeleiding en therapie bij traumatische of overweldigende ervaringen. Praten alleen helpt niet. Taal schiet hier tekort.
En dan is de creativiteit en de kracht van de verbeelding een brug tussen de binnenwereld en de buitenwereld en geven de beelden en symbolen een bedding waarin de bewustwording zich kan ontvouwen en er kan zonodig taal bij gezocht worden.
De valkuil van iets willen duiden
Een valkuil hierin kan zijn dat we de neiging hebben om zodra een beeld of een symbool zichtbaar wordt het direct te gaan duiden vanuit onze talige en intellectuele vermogens. Soms is een beeld direct duidelijk voor de cliënt. Maar meestal heeft het tijd nodig om zijn betekenis te openbaren.
De laatste ontwikkelingen op  het gebied van de werking van ons brein bevestigen de manier waarop we ervaringen in onze kindertijd hebben opgeslagen en bevestigen tevens dat een begeleiding of therapie door alleen te praten onvoldoende bedding biedt voor werkelijke heling en bewustwording. Gelukkig biedt de Psychosynthese een scala aan methodieken die daarin kunnen voorzien.
Werken met de verbeelding is een van deze methodieken. 
Workshop Angst & Verlangen
In de workshop van afgelopen zondag met het thema Angst & Verlangen, werd in een korte tijd zichtbaar gemaakt hoe we onszelf laten zien naar de buitenwereld in de verschillende rollen of kwaliteiten die we hebben aangenomen. En hoe we daarmee tevens onze angsten maar ook onze verlangens om allerlei redenen hebben weggestopt in de ‘kelder’ of op de ‘zolder’ van onze binnenwereld. Het is om allerlei redenen weggehouden en onderdrukt, niet zichtbaar voor de buitenwereld.
De ‘roep’ om zichtbaar te worden
Bij alle deelnemers werd op deze manier iets zichtbaar, ook al is dat soms maar voor heel even, van de energie die hun soms belemmerd in hun eigen ontwikkeling maar ook van de energie die uitnodigt en ‘roept’ om zichtbaar te worden. Daar wordt naast een verlangen ook enorm veel groeikracht zichtbaar en voelbaar. Op het moment dat de deelnemer zijn of haar verlangen in een beeld zichtbaar maakt en door het beeld de ervaring probeert te delen met de ander, gaan de ogen stralen en zijn ze even aangesloten op een innerlijke bron van eigen’wijsheid’ en persoonlijke kracht.
Als begeleider in de counseling en therapie en ook als trainer in de workshop met de deelnemers ben ik dankbaar en blij dat ik dit proces mag faciliteren en getuige mag zijn van dat wat zo graag zichtbaar wil worden en in het licht wil komen.
Wat ik zelf in mijn eigen proces van innerlijke groei en bewustwording, van therapie en opleiding heb mogen ervaren, deel ik van harte met mijn cliënten in de praktijk en deelnemers aan de workshops.
Durven dragen en verdragen
Voor mij is het net als voor mijn cliënten en deelnemers elke keer opnieuw een uitdaging om door de spanning heen zichtbaar te worden in wie we zijn en aanwezig willen zijn met wat er is op dit moment. Durven de dragen en te verdragen wat zichtbaar wil worden. Zowel de angst als het verlangen. Zowel de pijn, de boosheid en het verdriet als de vreugde en het vertrouwen.

Wil jij ook meer zichtbaar worden in wie je bent?
Wil je doormiddel van creatieve werkvormen en de kracht van de verbeelding je eigen binnenwereld onderzoeken om te kijken wat jou tegenhoudt en belemmerd in je ontwikkeling of om juist te ervaren waartoe je wordt ‘geroepen’?
Maak dan een afspraak met mij of kom naar een van de eerstvolgende workshops.
Je bent van harte welkom!

Reactie van een deelnemer na afloop van de workshop
“Jouw workshop heeft me goed gedaan!
Wat me opvalt is jou zorgvuldigheid, je schoonheid voor materialen, je kernachtige samenvatting bij iemands verhaal, je vermogen om iedereen zich welkom te laten voelen en natuurlijk; je Lef!”
A.S.