Zorg voor de Ziel, hoe doe je dat?

Praktijk
Als startende ondernemer en nieuwkomer op het gebied van coaching en counseling moet ik me volgens de ‘Marketing strategie’ onderscheiden van andere aanbieders en duidelijk zijn in wat ik met de Praktijk wil toevoegen aan ‘de Markt’. In een vorig blogartikel schreef ik over hoe ik kan verdwalen in het huidige aanbod en op een gegeven moment niet meer weet wat voor ‘trucs’ ik uit de kast moet halen om mezelf te onderscheiden in dat aanbod. Ik ben volgens mijn diploma een afgestudeerde coach en counselor en het lijkt erop dat deze mij toegekende titel mij legitimeert om een eigen plek te zoeken tussen alle andere aanbieders.


Wat is mijn motivatie
Maar op de een of andere manier blijft het wringen en voelt het alsof ik steeds verder afdwaal van waar het ooit begon. Vanuit welke motivatie is deze weg naar een eigen praktijk begonnen?
Na mijn ziekteperiode en reïntegratie begon ik in 1998 met een Opleiding aan het Instituut voor Psychosynthese. Ik was niet van plan coach, counselor of therapeut te worden. Ik was de weg kwijt en was op zoek naar mezelf. De basisopleiding van twee jaar als voorbereiding op de eventueel daarna te volgen beroepsopleiding was een intensief traject. Het was vooral een proces van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Ik ging me voor het eerst verdiepen in de anatomie van de ‘Ziel’.  


Gereformeerde traditie
In het begin van de jaren 90 heb ik mij onttrokken aan de Gereformeerde Kerk en was ik niet alleen het lidmaatschap  en deelname aan de gemeenschappelijke traditie kwijt maar voelde me letterlijk ‘ontworteld’. Het bleek dat ik mijn identiteit voor een groot deel had ontleend aan deze traditie. Ik raakte in een identiteitscrisis.
Ik was een gevoelige jongen die zich door het onderdrukken van zijn homoseksualiteit had afgesloten van zijn gevoelsleven. De Gereformeerde traditie voorzag in een taal en een begrippenkader waarin ik mijn ervaringen had geplaatst en betekenis had gegeven. God was iets buiten mezelf. En deze God was niet alleen een God van Liefde maar ook verbonden met schuld en schaamte. 


Vrijgemaakt en kwijtgeraakt
Ik was Gereformeerd Vrijgemaakt maar voelde me helemaal niet vrij. Niet vrij om te gaan ontdekken wie ik werkelijk was en mezelf toe te staan mijn leven in overeenstemming te brengen met mijn gevoelens en gedachten. Ik was een overlever, een aanpasser en een vermijder. Ik zorgde voor de ander maar niet meer voor mezelf. Ik was geïdentificeerd geraakt met de rollen en overtuigingen die ik me had toegeëigend. Ik was het contact met mezelf kwijt geraakt. Ik had uiteindelijk mijn ziekte nodig om tot het inzicht te komen dat ik mezelf was kwijtgeraakt.


Psychosynthese, Psychologie van de Ziel
Psychosynthese gaf een nieuwe taal en een nieuw begrippenkader waar ik mijn ervaringen opnieuw betekenis kon geven. Het beschouwt de persoonlijkheid als ‘meerdimensionaal’. Ik maakte kennis met de verschillende niveaus van bewustzijn door middel van de vele oefeningen tijdens de opleidingsweekenden.  Ik raakte vertrouwd met  de ‘Anatomie’ van de  Ziel.
Het is best lastig om uit te leggen wat de Ziel is. Er is veel over nagedacht, geschreven en gepubliceerd. Het is niet aan mij om uit te leggen wat het precies is. Ik ben ervan overtuigd dat de eigen ervaring hierin leidend mag zijn. Wat maakt dat ik  wel kan vertellen hoe ik het zelf ervaren heb en welke betekenis ik aan deze ervaringen heb gegeven.


Ervaring als leidend principe
Een belangrijke ervaring die hierin voor mij leidend is geweest is de periode dat ik ernstig ziek was en maandenlang beademd moest worden. Ik was op een gegeven moment niet meer met mijn bewustzijn aanwezig in de ruimte en zelfs niet meer in mijn eigen lichaam. Er is iets van mij, wat zowel persoonlijk is, als wat de persoonlijkheid en het ego overstijgt en zich kan verplaatsen naar andere niveaus van bewustzijn. Hier begon ik me bewust te worden van iets wat ik nu de Ziel noem. De ziel bewoont het lichaam en manifesteert zich door middel van de persoonlijkheid maar kan zich er ook van los maken. 
De ziel kan zich  terugtrekken waardoor je je niet meer werkelijk verbonden voelt met wie je in werkelijkheid bent. Je bent een Ziel en hebt een lichaam.
Door deze  ervaringen die de persoonlijkheid overstijgen, begrijp ik ook waarom er in de Psychosynthese begeleiding zoveel aandacht is om je bewust te worden dat je meer bent dan waar je je mee hebt geïdentificeerd. Want wanneer je je los kunt maken van je identificaties ben je werkelijk vrij.


Zorg voor de Ziel
Zorg voor de Ziel betekent voor mij je bewust worden wie je in werkelijkheid bent. Je bent een Ziel die in het lichaam woont en die zich vervolgens manifesteert door de persoonlijkheid, door de gedachten, door de gevoelens en door het lichaam. Wanneer je iets doet waardoor je ‘bezield’ raakt dan betekent dit dat je er werkelijk bij betrokken bent. 
Wat betekent de Ziel voor jou? Voel jij je thuis in het leven zoals zich dat op dit moment in jou ontvouwt?

“Tijd voor de Ziel”
Als therapie ‘helen op zielsniveau’ wordt, kan het leven zinvoller worden, doordat er opnieuw openheid en gevoeligheid is voor sacrale ervaringen, en er betekenis en doelen in het leven ontstaan die de cliënt van binnenuit herkent als waarachtig. Therapie kan zo bijdragen aan de ontwikkeling van een authentiek leven, dat samenvalt met datgene waar de persoon echt waarde aan hecht en waar hij met hart en ziel van kan houden. Onze samenleving, die haar spirituele leegte uit in depressies, zinloos geweld, verslavingen, moord en zelfmoord enzovoorts, heeft behoefte aan therapeuten die opnieuw ‘zielszorgers’ durven te zijn.
Uit “Tijd voor de Ziel,” van Mia Leijssen

Ik ben afgestudeerd coach en counselor maar vooral van harte een Zielszorger