Werken met subpersonen en de energie van het systeem

Subpersonen
Een van de werkmethoden in de Psychosynthese begeleiding is het werken met subpersonen. Subpersonen zijn delen van onze persoonlijkheid waardoor bepaalde kwaliteiten of eigenschappen zich manifesteren naar buiten toe. De kwaliteit zorgzaamheid kan zich bijvoorbeeld manifesteren in een rol als mantelzorger of in een rol als verpleegkundige. Onze persoonlijkheid is een systeem van ontelbare kwaliteiten, gedachten, gevoelens en ervaringen die zich willen uitdrukken en zich dan bijvoorbeeld  in sub-persoonlijkheden manifesteren. De meesten zullen dit wel in zichzelf herkennen. Het manifesteert zich niet alleen in subpersonen maar ook via het lichaam door  symptomen en ziekten.
Verschillende niveaus van bewustzijn
Een ziekte heeft zijn oorsprong niet alleen op het fysieke niveau maar kan zijn oorsprong ook hebben op  andere bewustzijnsniveau’s. De systemische manier van werken is één van de manieren die toegang geeft tot deze niveau’s. 
Vervorming
Dit is hoe onze persoonlijkheid zich in de loop van ons leven ontwikkeld. Daar hoef je niets voor te doen. Het wordt pas een probleem wanneer bepaalde kwaliteiten of rollen door een ‘verstoring’ in de ontwikkeling vervormd raken en het functioneren in het dagelijks leven belemmeren.  Een zorgzame ouder kan dan doorschieten in een ouder die zijn kind niet meer kan loslaten. Hij of zij is overbezorgd. Of een moeder die zo in haar moederrol verstrikt is geraakt dat ze het contact verliest met haar verlangen om ook vrouw, dochter vriendin of echtgenote te zijn. Wanneer we zo geïdentificeerd zijn geraakt met onze rollen dat we alleen maar vanuit deze rol of kwaliteit kunnen denken, voelen en handelen, dan is het tijd om stil te staan bij de vraag: Wie ben ik nu eigenlijk? En wat of wie bepaalt de richting van mijn leven. 
Energie volgt het denken!
Elke subpersoon heeft  een eigen energieveld. Je kunt deze energie bij jezelf ervaren door er met je bewustzijn ruimte en aandacht voor te maken. Dan ontdek je dat een deel wat de neiging heeft om zich terug te trekken en angstig is een hele andere energie heeft dan het deel wat zich aanpast om erbij te willen horen.  Een Psychosynthese begeleider faciliteert dit proces van zelfonderzoek. Het zichtbaar maken van de energie en daarbij horende structuren, die zich door delen van de persoonlijkheid manifesteren. 
Systemisch werk
Het werken met deze structuren binnen de Psychosynthese kan heel goed gecombineerd en aangevuld worden met de technieken uit het Systemisch werk. Samen vormen ze een effectieve methode om wat er leeft in de binnen wereld zichtbaar te maken in de buitenwereld zodat er mee gewerkt kan worden. Subpersonen die uit zichzelf al heel erg op de voorgrond treden èn delen die de neiging hebben om zich terug te trekken en juist niet zichtbaar willen zijn krijgen een stem en een eigen kleur. De persoonlijkheid is opgebouwd uit verschillende delen en daarmee óók een systeem. 
Dirigent (het ik)
Je kunt het vergelijken met een groot orkest waarbij de dirigent de leiding heeft over de verschillende muzikanten die allemaal een eigen instrument bespelen. Wanneer iedereen zijn eigen partituur zou spelen zal de bedoeling van het muziekstuk niet tot zijn recht komen. De taak van de dirigent is om leiding te nemen en de muzikanten te dirigeren. Hij/Zij bepaalt op grond van het gekozen muziekstuk welke ruimte iedere muzikant op dat moment krijgt. Er is aandacht voor iedereen. Elk systeem heeft een natuurlijke neiging naar harmonie, balans en ordening.  In ons lichaam en onze persoonlijkheid als systeem geldt precies hetzelfde. 
Orkest
Psychosynthese begeleiding is er op gericht om samen te onderzoeken waar het systeem (het functioneren van de persoonlijkheid of het lichaam) uit balans is geraakt en wat er nodig is om deze balans te herstellen. Samen kijken naar de positie van de dirigent (het ik) in relatie tot de orkestleden (subpersonen). Als dirigent ben je verantwoordelijk om de orkestleden te dirigeren zodat de muziek zoals deze is bedoeld (door de Componist) tot zijn recht te laten komen.
Componist
Wie is jou Componist? 
Ben jij je bewust wat er voor jou is gecomponeerd?  
Ben jij in staat om als dirigent jouw orkest aan te sturen? 
Wat is er in jou wat ‘uit de toon’ valt en daarmee jouw lied (bedoeling) verstoort?

Ben jij nieuwsgierig geworden naar wie of wat jou uit balans brengt? Ik ondersteun je graag in dit zelfonderzoek om je weer te verbinden met je eigen lied!
Maak een afspraak voor een ervaringssessie of kom naar de eerstvolgende lezing/workshop waarin je kennis maakt met mij en mijn manier van werken.