In ieder van ons is een kern van goedheid en van warmte. Je hoeft er alleen nog maar bij te kunnen komen. Kun jij erbij komen?

VPRO Tegenlicht
Afgelopen zondag was er bij  de VPRO een boeiende uitzending van het programma Tegenlicht. Het thema was: ‘Compassie als oplossing’.  George Monboit zegt in het interview : ‘We moeten ons als mens weer opnieuw gaan ontdekken ….. en dat het op dit moment onze grote opdracht is om te ontsnappen uit een cultuur die ons naar de ondergang leidt. Niet alleen de samenleving is ontwricht maar ook onze psychische gesteldheid’.
Zorg voor de Ziel
Eerder schreef ik al iets over deze ontwrichting en hoe de ‘Zorg voor de Ziel’ daar een antwoord op kan zijn. “Onze samenleving, die haar spirituele leegte uit in depressies, zinloos geweld, verslavingen, moord en zelfmoord enzovoorts, heeft behoefte aan therapeuten die opnieuw ‘zielszorgers’ durven te zijn.
Uit “Tijd voor de Ziel,” van Mia Leijssen”
Anatomie van de Ziel
Maar wat is dat? Hoe ziet deze zorg voor de Ziel er dan uit? 
Als begeleider en zielzorger is het belangrijk om vertrouwd te zijn met de ‘Anatomie van de Ziel’, net zoals een dokter vertrouwd is met de anatomie van het lichaam.
We hebben allemaal hetzelfde soort lichaam dat om dezelfde redenen ziek wordt of geneest. Ook ondergaan we allemaal de emotionele en mentale problemen die inherent zijn aan het menselijk bestaan. Iedereen is bang om te worden verlaten, iets of iemand te verliezen en te worden verraden. Woede werkt in ieder lichaam even vergiftigend.  Op het gebied van de gezondheid van onze ziel en ons lichaam zijn we allen gelijk. Er gelden dezelfde wetmatigheden. Maar de wetmatigheden zijn gelden wel op hun eigen niveau. Op het Geestelijk niveau gelden andere wetmatigheden dan op het lichamelijke niveau. Maar ze beïnvloeden elkaar wel!
Landkaarten
Door de kennis van de anatomie van ons lichaam leren we hoe ons lichaam functioneert. De dokter zal in de eerste instantie de ‘landkaart’ van het lichaam raadplegen en vervolgens het lichaam onderzoeken om een diagnose te kunnen stellen. Zo bestaan er ook ‘landkaarten’ die de anatomie van de ziel beschrijven. Landkaarten die ‘meerdimensionaal’ zijn. Want wij zijn nu eenmaal meerdimensionale wezens. We hebben een Lichaam, een ziel en een Geest. We zijn geen lichamelijke machines.
Menselijke energie systemen
Psychosynthese gebruikt bijvoorbeeld een ‘landkaart’ die we het Ei-diagram noemen. Er zijn meerdere tradities die eigen landkaarten hebben ontwikkeld om de anatomie van de ziel in kaart te brengen. Bijvoorbeeld de chakra psychologie vanuit het Hindoeïsme en de levensboom (Kabbala) vanuit de Christelijke traditie. Het zijn landkaarten die het menselijke energiesysteem een taal geeft en in kaart brengt.De taal van dit menselijke energiesysteem is een middel om jezelf te leren begrijpen. Als je de energetische anatomie bestudeert, ontdek je de patronen van je leven en de diepe wisselwerkingen in je lichaam, geest en ziel. Door vertrouwd te raken met deze energetische anatomie wordt je je er tevens van bewust dat je lichaam de manifestatie van je eigen ziel is. Je kunt leren om je lichaam te ‘lezen’.
Psychosynthese is een energetische psychologie die zowel geïnspireerd is door deze eeuwenoude tradities als gebruik maakt van de laatste ontwikkelingen in de neurowetenschappen. Afhankelijk van de Psychosynthese begeleider welke methoden hij of zij gebruikt. Ik ben naast de Psychosynthese ook geschoold als PSYCH-K ® facilitator.
Neurowetenschappen
In hetzelfde VPRO programma zegt Olga Klimecki, Neurloog: ‘We kunnen hersenfuncties stimuleren die bij positieve gevoelens horen, bij goedheid voor anderen. Dat is fantastisch nieuws maar het betekent ook dat wat we in het dagelijks leven doen onze hersenen verandert. Dat is goed nieuws, maar we moeten onze activiteiten bewust kiezen omdat die dus misschien bepalen wie we zijn en wie we later worden.” We kunnen dus vanuit het ene niveau het andere stimuleren en beïnvloeden.
Wat we volgens de onderzoekers nodig hebben is de weg terug naar het gevoel. Terug naar het hart! 
Lezen van de energie
Ben jij in staat om je eigen ‘energiehuishouding’ te lezen? Heb je je energetisch huishoudboekje op orde? 
Waar verlies jij je kracht, waar loop jij op leeg?
Waar krijg jij energie van waar voel jij je verbonden met jouw eigen kracht?
Heb jij behoefte om deze vragen samen met iemand te onderzoeken en je weer verbonden en vertrouwd voelen met je eigen energie?
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor een begeleidingstraject.