“Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd.”

Doelgroep
Toen ik ruim twee jaar geleden een korte training volgde over het starten van een eigen praktijk, werd mij gevraagd om na te denken, op welke doelgroep de praktijk zich zou willen gaan richten. Vervolgens moest ik proberen om deze doelgroep kort en krachtig te verwoorden, in één of twee zinnen samen te vatten en in de groep uit te spreken door middel van een zogenaamde ‘elevator pitch’. Om op deze manier onszelf als therapeut, coach of counselor én het aanbod van de praktijk zichtbaar te maken. Ik denk dat dit een manier is waarmee elke startende ondernemer te maken krijgt.  Nadenken over wie je doelgroep is en wat je deze doelgroep wilt aanbieden.

Angst en Verlangen
Ik had daar toen best wel veel moeite mee om dat op dat moment te verwoorden en vast te leggen in één of twee zinnen. We zijn inmiddels twee jaar verder en ik ben bijna anderhalf jaar aan het werk in de praktijk. De praktijk krijgt langzaam steeds meer ‘body’ en ik merk ook dat ik steeds meer mijn ‘plek’ in kan nemen. 
Want het innemen van mijn plek was én mijn verlangen én tevens mijn angst.
Na een periode van bijna 20 jaar arbeidsongeschiktheid en het gevoel aan de zijlijn van het leven te staan en niet echt meer mee te doen met de ‘rest’, heeft zijn sporen nagelaten in mijn persoonlijke verhaal.
Gelukkig is het verlangen, de confrontatie met de angst niet uit de weg gegaan en is er na een lange periode van herstel, persoonlijke groei en ontwikkeling een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan mijn persoonlijk verhaal.

Persoonlijke Psychosynthese proces
Je zou kunnen zeggen dat de afgelopen 20 jaar mijn persoonlijke psychosynthese proces is geweest. Ik heb in dit proces mensen ontmoet in therapie en opleiding die door alle beperkingen, onrust en verwarring heen konden blijven zien dat er meer was dan wat er op dat moment zichtbaar kon zijn. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor de eigen levenskracht en innerlijke wijsheid worden afgedekt met afweermechanismen en overlevingsstrategieën om staande te blijven in je eigen leven.

Eigen proces als context
Nu ik ruim anderhalf jaar in mijn eigen praktijk met cliënten werk, merk ik dat deze eigen ervaringen een belangrijke context vormen van waaruit ik werk. Een context die door opleiding, leertherapie , supervisie en intervisie voortdurend in het bewustzijn wordt gebracht om het onderscheid tussen mijzelf en de ander te kunnen blijven voelen.
Toen ik een poos geleden mijn leertherapeut vroeg: “Waarin ben jij eigenlijk gespecialiseerd ? , keek ze me aan en zei: “In jou”.
Ik was even stil…..en voelde dat ik was geraakt door haar antwoord. Ik was aan de ene kant verbaasd en aan de andere kant voelde ik meteen de waarde van wat ze zei.
Toen ik later thuis kwam maakte ik er meteen een aantekening van en wist dat dit een antwoord was op de vraag die twee jaar geleden werd gesteld. Wat is mijn doelgroep? Wie zijn mijn cliënten? Waarin wil ik mij specialiseren?
In jou!

De cliënt is het leidend principie
Piero Ferrucci, Psychosynthese therapeut en schrijver, schrijft ergens: ‘De cliënt is het leidend principe’! Met andere woorden, niet de methode of de therapie maar de cliënt bepaald de inhoud van het proces. Als therapeut ben ik vooral verantwoordelijk voor het faciliteren van het proces maar niet voor de inhoud. Net zoals de vroedvrouw verantwoordelijk is voor het proces maar niet voor wat er geboren gaat worden. Ik weet uit ervaring hou verleidelijk het is om houvast te zoeken in een methodiek of in de structuur van bijvoorbeeld een behandelplan. Maar dit heeft alleen zin wanneer het ten dienste staat aan het proces van de cliënt.
“Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg!” (Loesje)
Het durven loslaten van de methode of het plan is ook spannend. Het nodigt uit samen met de cliënt te kunnen zijn met wat er is en wat zichtbaar wil worden. En soms kun je als therapeut het gevoel hebben dat er iets zichtbaar wil worden maar waarbij de cliënt nog niet klaar is om je te volgen. Ook dan is het belangrijk dat de cliënt leidend mag zijn.
Ik herinner me dat ik als jonge man van begin twintig voor het eerst in psychotherapie was. Ik was net getrouwd en nog niet ‘uit de kast’. De therapeut moet iets gevoeld of zelfs geweten hebben en heeft me vaak uitgenodigd om ‘naar buiten’ te komen en zichtbaar te worden. Toen kon ik dat nog niet. Ik voelde onvoldoende vertrouwen en veiligheid om die eerste stap te zetten. Op dat moment had ik onvoldoende Ik-kracht om de consequenties van die stap te kunnen dragen.
Het is niet voor niets dat de Psychosynthese veel nadruk legt op de ontwikkeling van een sterke persoonlijkheid en voldoende Ik-kracht en niet alleen aandacht heeft voor de persoon maar ook voor zijn of haar omgeving.

Snelle therapie
We leven op dit moment in een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar een snelle oplossing voor hun problemen. En er zijn therapieën en methoden die daarop inspelen en een ‘korte route’ aanbieden.
Ik heb in de afgelopen periode al regelmatig aanmeldingen gehad van cliënten die ervaring hebben met het aanbod van deze ‘korte route’ therapieën. Het feit dat ze op zoek zijn naar een andere therapeut zegt eigenlijk al genoeg.
Toen ik in 2008 door een Psychiater werd gediagnosticeerd met Chronische PTSS, kreeg ik het advies om met een EMDR behandeling te starten.
Ik heb het overwogen en uiteindelijk toch gekozen voor de ‘lange route’. Een route waarbij er niet alleen aandacht was voor de traumatische ‘lading’ maar aandacht voor alle aspecten in mijn persoonlijke ontwikkeling. Aandacht voor het ontwikkelen van een sterke persoonlijkheid met voldoende Ik-kracht.  Aandacht voor de verwarring en de onrust die er toen was maar ook voor mijn innerlijke wijsheid, levenskracht en authenticiteit die lagen te wachten om door mezelf in mijn eigen leven opgenomen te worden.

“Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd.”

Zoek jij iemand die jou wil begeleiden in jou persoonlijke proces? Iemand waarbij het niet gaat om de methodiek of het behandelplan maar waarin jij leidend mag zijn? Iemand die op een professionele manier vanuit ervaringsdeskundigheid betrokken is bij jouw proces, bij wie jij bent of misschien nog niet bent  maar wel wilt kunt zijn?
Weet dan dat je welkom bent in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam

Psychosynthese Amsterdam
Specialist in jou!