Wie of wat houdt er bij jou de boel bij elkaar? En durf jij het leven te omarmen zoals het zich aan jou voordoet?

Psychosynthese
Wanneer ik mensen vertel dat ik Psychosynthese begeleider ben, zie ik dat er geen dubbeltje valt, laat staan een kwartje. Psycho…wat? Psycho-synthese! 
Geen idee. Nooit van gehoord.
Ik ben nu ruim 20 jaar met Psychosynthese bezig en nog steeds vind ik het lastig om mensen uit te leggen wat Psychosynthese is. Ik heb zelfs overwogen om het woord Psychosynthese niet eens te gebruiken wanneer ik vertel wat ik doe en waar ik lang geleden door geïnspireerd ben geraakt.
En hoewel het nog steeds lastig is om mensen precies uit te leggen wat het is en waar het vandaan komt, merk ik  steeds meer dat het precies de lading dekt die het heeft.
Synthese
Het is een samenstelling van de woorden Psyche en Synthese. Wanneer je het woord synthese gaat opzoeken in het woordenboek of op het internet dan zie je dat het woord de betekenis in zich draagt van: ‘samenstelling,  verbinding van verschillende dingen tot een nieuw geheel.’
PsycheWanneer je zoekt op Psyche dan vindt je: ‘Grieks voor levensadem, leven, geest, ziel’
Onderzoek van de Psyche in de psychologie of psychiatrie onderzoekt bijvoorbeeld het denken, voelen en willen van de mens. Het gaat hier om zowel het bewuste als het onbewuste. De Samenstelling van de psyche bepaalt hoe je tegen het leven aankijkt.
Je zou dus kunnen zeggen dat jij een samenstelling bent van verschillende factoren en elementen die op de een of andere manier bij elkaar gehouden en bestuurd worden. In de Psychosynthese worden dit subpersoonlijkheden genoemd.
Psychosynthese is gericht op het onderzoeken van deze samenstelling van verschillende delen van de persoonlijkheid. Het onderzoekt niet alleen de samenstelling maar vooral de manier waarop en waardoor deze samenstelling onbewust tot stand is gekomen en opnieuw bewust tot stand kan komen. M.a.w. wie is de dirigent? (Zie vorige blog-artikel) En door wie of wat wordt de dirigent geïnspireerd?
Ik-Zelf relatie 
Belangrijke begrippen die in de Psychosynthesebegeleiding gebruikt worden zijn het ik en het Zelf. Ook wel het kleine zelf en het Hogere Zelf genoemd. De verbinding tussen het ik en het Zelf is een vitale verbinding. Wanneer deze verbinding is verstoord ervaar je dit als gemis, leegte, eenzaamheid, onrust, enz… Wanneer deze verbinding wordt herstelt ervaar je dit als rust, vrede, harmonie, vreugde, liefde, enz…
Primal Wound
Deze verbinding is dus letterlijk van ‘levensbelang’ voor een gezond en liefdevol leven.
John Firman heeft er een prachtig boek over geschreven. ‘The primal wound’. In een later blog zal ik hier meer over delen. Psychosynthese probeert dus vooral bewustzijn te ontwikkelen op de manier waarop jij bent ‘samengesteld’. Wanneer er in deze samenstelling iets niet in harmonie is wordt dat vaak zichtbaar in gedrag en klachten. Wanneer je last hebt van bepaalde klachten dan is het belangrijk om je te realiseren dat deze klachten een uitdrukking kunnen zijn van verstoringen op verschillende niveau’s. Denken, voelen, willen, lichaam, onbewust, bewust, persoonlijk, transpersoonlijk, enz.. 
Dis-identificatieoefening
Een van de belangrijkste oefeningen in de Psychosynthesebegeleiding is de dis-identificatieoefening. Door deze oefening leer je de plek in jezelf te ervaren waar je de verschillende energieën en elementen in jezelf leert waarnemen. En….je leert ervaren dat je meer bent dan wat je waarneemt. En vanuit deze centrale plek in je bewustzijn ben je verbonden met datgene wat jou ik overstijgt. Je hogere Zelf. Je bron. Je Geest. 
Je bent een geestelijk wezen dat het lichaam bezielt.
Ervaringsgericht
Ik kan er nog veel meer woorden voor gaan gebruiken om het je te willen uitleggen. Maar ik weet dat het iets is wat je moet ervaren. Psychosynthese is een ervaringsgerichte manier van begeleiden. Je mag erop vertrouwen dat een Psychosynthesebegeleider door jarenlange persoonlijke én leertherapie, opleiding en training, weet waar hij of zij het over heeft. Het is niet voor niets dat de opleiding in Psychosynthese heel veel nadruk legt op het doorwerken van het eigen proces. En…..het is een proces wat je leven lang duurt. Ook een Psychosynthesebegeleider valt en staat weer op, voelt zich het ene moment verbonden en in harmonie met zichzelf en het leven en op een ander moment teleurgesteld, boos, verdrietig of bevangen door onzekerheid en onmacht. Het gaat niet om de perfectie. Het gaat om het lef het leven te omarmen zoals het zich aan je voordoet en je telkens opnieuw verbonden weten met wie je in werkelijkheid bent.
Tuin
Op dit moment ben ik op onze tuin. Ik schrijf dit blog met op de achtergrond het geluid van de volgels die al druk bezig zijn hun nesten op orde te brengen. De tuinbonen hebben zich al met hun schouders boven de grond uit geworsteld en het kan niet anders dan dat ze naast hun eigen worsteling ook getrokken en geholpen worden door de trekkracht van de zon die steeds meer aan kracht toeneemt op dit moment. Voor mij is de zon een prachtige metafoor voor het Hogere Zelf. Voor mij gaat Psychosynthese over deze trekkracht van de zon in onszelf die ons bijstaat in onze dagelijkse worsteling om uit de donkere aarde (onbewuste) naar het licht te komen (bewustzijn)
Wees welkom in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam!