Zou jij dat willen? Je eigen antwoorden weer kunnen leven en daarmee verantwoordelijkheid durven nemen? Niet alleen je belemmeringen zichtbaar maken maar ook je eigen wijsheid en levenskracht weer vrij maken?

Vertrouwen op het proces

Hoe langer ik aan het werk ben met cliënten, hoe meer ik durf te vertrouwen op het ‘proces’. Als beginnend therapeut is er de neiging om houvast te zoeken in de methodiek of in het protocol. De methode die ik als therapeut gebruik kan  een middel zijn om het proces in de begeleiding vorm en structuur te geven. Toch mag het niet leidend zijn, maar moet ten dienste staan aan dat proces.En ik moet eerlijk toegeven dat de methodiek of het protocol lange tijd dienstbaar is geweest aan mijn eigen proces in plaats van aan het proces van de cliënt.Dit is een belangrijk aandachtspunt geweest in de afgelopen jaren tijdens de ontmoetingen met mijn leertherapeut in de opleiding, waar niet alleen het proces van de oefencliënten maar vooral ook het eigen proces in het bewustzijn werd gebracht.

Wat wil er zichtbaar worden?

Nu ik steeds meer ervaring krijg in de nieuwe ‘rol’ durf ik ook steeds meer aanwezig te zijn met wat zich aandient in het moment. En te kijken naar wat er op dit moment zichtbaar wil worden.Elke keer opnieuw merk ik hoe bijzonder het is om dat werkelijk toe te laten. Dat er dan precies dát gebeurt wat nodig is, wanneer ik het durf te laten gebeuren.De meest indrukwekkende methode is dus eigenlijk niets doen en alleen maar ruimte bieden voor de wijze waarop het proces zich wil ontvouwen. Stil worden en kijken. En kijken doe je niet alleen met de ogen. Wanneer je de stilte toelaat ga je waarnemen.Een verandering van de houding of een onbewuste beweging van de handen kunnen opeens gezien worden. Wat wil er zichtbaar worden. Welk antwoord wil er door het lichaam, door de houding, door een klein gebaar, gehoord worden?

Stil worden

En dat kan alleen waargenomen worden wanneer het stil mag worden in mezelf. Wanneer ik niet bezet wordt door door iets waar ik zonodig aan zou moeten voldoen. Misschien ken je de sneeuwbol waar je vroeger mee speelde. Het beeld in de bol wordt zichtbaar en helder wanneer je hem laat staan. Zodra je er aan gaat schudden wordt het beeld vertroebelt. Hetzelfde gebeurt wanneer ik als therapeut telkens aan de cliënt zou gaan ‘schudden’. Eigenlijk betekent dit dat ik als therapeut mijn handen op de rug moet houden!

Werken met blaadjes

Ik werk steeds vaker met blaadjes. Blaadjes waar ik de cliënt een woord of een zin laat opschrijven en vervolgens in de ruimte neer laag leggen. Samen kijken we dan naar wat er in de ruimte zichtbaar wordt. Het is alsof de blaadjes een energetische lading meekrijgen waardoor de dynamiek van de binnenwereld van de cliënt zichtbaar wordt in de ruimte. Er ontstaat een ‘veld’ waar de cliënt met enige afstand naar kan kijken. Op dat moment kan de cliënt zelf waarnemen wat er in haar of zijn eigen binnenwereld afspeelt.

Wie neemt er waar?

En deze waarnemer-positie is in de begeleiding een belangrijke positie. Want wie is het die dit eigen proces kan waarnemen? Ikzelf! Wie is dat? Deze vraag is een belangrijke vraag in de psychosynthese begeleiding. En het antwoord op die vraag ligt te wachten in de cliënt zelf om gehoord te worden. En wanneer dit antwoord in het bewustzijn komt, is het mogelijk om weer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen proces. Want dat is wat ver’antwoord’elijk zijn betekent. Je eigen antwoord leven.

Verantwoordelijk zijn

Zou jij dat willen? Je eigen antwoorden weer kunnen leven en daarmee verantwoordelijkheid durven nemen? Niet alleen je belemmeringen zichtbaar maken maar ook je eigen wijsheid en levenskracht weer vrij maken? Je bent van harte welkom in de praktijk om samen de ruimte te maken zodat ook jij zichtbaar kunt maken wat er in jou leeft, wat gehoord en gezien wil worden. Wat ligt te wachten op……Jou!

Direct een afspraak maken

Je kunt nu op de vernieuwde website direct een afspraak inplannen voor een kennismakingsgesprek!