Door ziekte, traumatische of overweldigende ervaringen kunnen er allerlei ‘constructen’ rondom je ego  vast gaan plakken waardoor het innerlijk licht van je eigen kracht en wijsheid, van wie je werkelijk bent, verduisterd raakt. Een ervaren Psychosynthese counselor of therapeut zal zich richtten op het bevrijden van dat licht zodat het weer door je persoonlijkheid heen gaat schijnen en zowel je binnenwereld als de buitenwereld verlicht en bevrijdt.

Coaching, counseling of therapie.
Afgelopen vrijdag ben ik begonnen aan de therapeutische leerroute van de Psychosynthese Academie te Amersfoort. Vorig jaar heb ik het eerste traject van de beroepsopleiding als coach/counselor afgerond en begin dit jaar begonnen met het begeleiden van cliënten in een eigen praktijk. Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen best verwarrend is om inzicht te krijgen in het hulpverleningsaanbod, wanneer je hulp zoekt bij problemen die je ervaart of wanneer je ondersteuning wilt in je persoonlijke ontwikkeling.
Ga je dan naar een coach, een counselor of een therapeut? Of ga je naar je huisarts, een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Zoek je een hulpverlener die vooral mentaal en cognitief gericht is en je inzicht en advies geeft in hele praktische problemen of zoek je iemand waar je vooral een ‘klik’ mee voelt en die meer intuïtief of spiritueel is ingesteld. 
Bevoegd versus bekwaam
Het is allemaal mogelijk en er is een groot aanbod van de meest uiteenlopende behandelingen, coachingstrajecten en therapieën voorhanden. De een spiegelt je het nog mooier en geweldiger voor dan de andere. En het liefste beloven ze je je van je problemen af te helpen in een paar weken tot een een paar maanden tijd. Want……het moet in deze tijd voor de meesten snel, praktisch en overzichtelijk. En…..het mag niet zeer doen!
Een van de belangrijke onderscheidingen die je kunt maken is het verschil tussen de bevoegdheid die de betreffende hulpverleners hebben. Deze bevoegdheid zegt nog niets over zijn of haar bekwaamheid maar is wel een belangrijk onderscheid. 
DSM-5
Een coach, een counselor of een therapeut is niet bevoegd om een diagnose te stellen. Een arts, psychiater of psychotherapeut zijn dat wel en hebben daarmee de bevoegdheid om iemand toegang te verlenen tot het reguliere hulpaanbod aan de hand van het zogenaamde classificatiesysteem, de DSM-5. 
Kort gezegd komt het erop neer dat met deze classificatie een onderscheid gemaakt wordt tussen wat als ‘gezond’ wordt gezien en wat als ‘niet gezond’ wordt gezien. Tussen wat als ‘aangepast’ wordt ervaren en wat als ‘onaangepast’ wordt ervaren. Het is dus een middel wat gebruikt  wordt om grenzen aan te geven welke problemen voor behandeling in aanmerking komen en welke problemen niet. Tenminste niet door de reguliere hulpverlening.
Onderscheid tussen regulier en alternatief
Het is dan ook niet zo gek dat er daardoor ook al heel erg lang een onderscheid is tussen de reguliere en de alternatieve dienstverlening. Want ……er zijn nu eenmaal klachten en ervaringen die niet passen binnen de gehanteerde classificatie criteria. Wanneer je het gevoel hebt dat het je maar niet lukt om te voldoen aan de eisen die er in deze tijd aan je worden gesteld kan het zijn dat je wordt weggezet als iemand met een probleem wat gediagnosticeerd moet worden om daarin erkend te worden en en serieus genomen te worden.
Het voert te ver om hier erg uitgebreid op in te gaan maar het is goed om ons te realiseren dat een groot deel van ons zorgstelsel gebaseerd is op dit soort classificatie systemen waarbij er onderscheid wordt gemaakt wat wel meetelt en wat niet meetelt. Kun jij je aanpassen of juist niet. 
Deuren gaan open en deuren gaan dicht
Diagnostiek opent en sluit deuren naar het zorg en behandelaanbod.
Ik heb zelf veel therapie ervaring en daarmee ook veel ervaring met de voor en nadelen van het gebruik van diagnostiek om problemen en hulpvragen te classificeren.
Toen ik in 2008 na 15 jaar strijd met het UWV eindelijk gebruik kon maken van de WAO situatie waren er al heel wat diagnoses gesteld. Diagnoses die gebruikt werden om duidelijk te maken wat niet aangepast was en niet gezond. Het grote voordeel was dat deze diagnostiek mij toegang verleende tot het aanbod van zorg en diensten van de overheid. Het nadeel was dat ik heel erg lang gefixeerd was en bleef met mijn beperkingen en …..uiteindelijk doodsbang om weer in beweging te komen. Want stel je voor dat ik ik meer zou zijn dan mijn diagnose? Wat zou ik aanmoeten zonder ‘ziek-zijn’?
Ik durf nu te zeggen dat ik heel erg geïdentificeerd raakte met de diagnoses en dat het steeds ‘donkerder’ werd om me heen. Ik raakte daarnaast andere identificaties (o.a. met mijn werk, gezin en kerk) kwijt en verloor steeds meer de betrokkenheid met wie ik werkelijk was en met mijn omgeving.
Wat voor hulp zoek je dan? 
Hulp zoeken
Ik had alles al gehad. Mijn ervaring binnen de reguliere hulpverlening was dat ik steeds verder verwijderd raakte van mijn eigen kracht en vertrouwen op mijn eigen wijsheid. Behandelingen waren over het algemeen gericht op stabiliseren van mijn leefomgeving en vergroten van de ik-kracht. Ik overleefde.
Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met een Psychosynthese therapeut merkte ik dat er niet alleen aandacht was voor de klachten die ik had en beperkingen die ik ervoer maar dat er iets was in de ontmoeting met deze therapeut waardoor ik me gezien voelde als mens in al mijn kwetsbaarheid, maar…..ook in mijn enorme levenskracht. Een levenskracht die zich schuil hield in ‘de krochten van mijn ziel’, maar gezien en gevoeld werd door de ander. Het voelde ook niet als therapie maar meer als een ontmoeting met iemand die mij kon spiegelen wat ik zelf niet meer kon ervaren op dat moment. De wolken hadden zich in mijn leven zo dicht getrokken dat er nog nauwelijks zonlicht doorheen kon breken. Wanneer je dan iemand tegenkomt die niet alleen de bewolking in je leven ziet maar zich bewust is van het licht wat er altijd is geweest en altijd zal zijn ook al kun je dat zelf op dat moment niet ervaren. Ik leerde stapje voor stapje de relatie met mezelf te herstellen.
Herstellen van de ik-Zelf relatie.
Daar gaat volgens mij Psychosynthese over. 
Er zijn momenten en periodes in je leven dat het bewolkt is en dat je geïdentificeerd raakt met bepaalde krachten of rollen in je leven waardoor je je afgesloten voelt van je eigen lichtbron. Een psychosynthese coach/counselor of therapeut kan dan tijdelijk je ankerpunt en eigen licht en krachtbron vertegenwoordigen.
Door ziekte, traumatische of overweldigende ervaringen kunnen er allerlei ‘constructen’ rondom je ego  vast gaan plakken waardoor het innerlijk licht van je eigen kracht en wijsheid, van wie je werkelijk bent, verduisterd raakt. Een ervaren Psychosynthese counselor of therapeut zal zich richtten op het bevrijden van dat licht zodat het weer door je persoonlijkheid heen gaat schijnen en zowel je binnenwereld als de buitenwereld verlicht en bevrijdt.
En ja…….dit kom je niet tegen in de DSM-5. 
Het licht bevrijdt
Toch is het ook voor de Psychosynthese counselor of therapeut belangrijk om de taal te spreken of in ieder geval te verstaan waar veel cliënten mee te maken krijgen. En dan is het voor de cliënt een zegen wanneer de counselor of therapeut door de diagnose heen de ander kan zien en ervaren als heel en compleet. 
Psychosynthese is een dieptepsychologie en kijkt naar hoe het onbewuste (hoger en lager) leidend is in het gedrag van de ander. Dit onbewuste hanteert een hele andere taal dan de reguliere hulpverlening en daarom is het belangrijk dat de therapeut zelf vertrouwd is met deze taal en het gebied zelf heeft verkent en doorgewerkt.
In het onderstaande schema kun je zien waar Ken Wilber de Psychosynthese plaatst in het bewustzijnsspectrum. 
“Als de therapeut vertrouwd raakt met het spectrum – de niveaus met hun verschillende mogelijkheden en problemen – zal hij beter in staat zijn zichzelf of zijn cliënt te oriënteren op de reis naar zelfkennis en zelfgroei.
Als iemand een niveau daalt in het spectrum heeft hij eigenlijk zijn ziel opnieuw in kaart gebracht om zijn gebied te vergroten. Groei is een herindeling; een herverkaveling; een herstructurering; een erkenning en daarna een verrijking van steeds diepere en meeromvattende niveaus van je eigen zelf.”
Zoek jij ondersteuning bij jouw proces van herindeling, herverkaveling en herstructurering?
Neem dan contact op met de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam.
Je bent van harte welkom met je hele Ziel en Zaligheid!