“Er is een menselijk verlangen naar God, maar er is tevens een goddelijk verlangen naar de mens’ Karl Pfleger

Lezing/workshop Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam
Vorig weekend was de eerste lezing/workshop in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam aan de Lijnbaansgracht. De dag ervoor had ik een presentatie voor collega’s.
De presentatie voor collega’s voelde voor mij als een generale repetitie en ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de eerlijke en open feedback die me is gegeven. Naar aanleiding van deze feedback werd ik me bewust van een aantal blinde vlekken die had en kon ik mijn programma voor de volgende dag vanuit dit bewustzijn waar nodig aanpassen.  Ik was blij dat ik de gelegenheid kreeg om als nieuwe collega in de praktijk mezelf te laten zien. 
Zondagmiddag was er de lezing/workshop die ik samen met mijn collega Hilda Onverwagt had voorbereid. Het was voor ons allebei een nieuwe ervaring.  Ik was ontzettend blij met de hulp en ondersteuning van een paar extra ogen en een betrokken hart bij deze ontmoeting met de mensen die zich hadden opgegeven voor de lezing/workshop.

Angst & Verlangen
Het thema van de lezing/workshop was ‘Angst & Verlangen’. Je bewust worden van bijvoorbeeld de neiging om je aan te passen of te overleven in plaats van te genieten en werkelijk deel te nemen aan het leven.Het dagelijkse leven vraagt in deze tijd ontzettend veel van ons. In ons werk, ons gezin en in onze relaties. Wanneer je het gevoel hebt dat het leven meer vraagt dan dat je kan geven of iets anders vraagt dan wat jij hebt te geven, kan het zijn dat je hebt geleerd om je aan te passen om er bij te horen. Je kan het gevoel hebben, dat je aan het overleven bent.Wanneer je alsmaar gericht bent op wat de ander en je omgeving van je vraagt, kan het zijn dat je vervreemd raakt van wie je werkelijk bent.Samen hebben we gekeken naar dàt spanningsveld waar verlangen en angst elkaar ontmoeten. Verlangen naar liefde en erbij horen, angst om te falen en afgewezen te worden.
Het landschap van de Ziel
We hebben een reis gemaakt door het landschap van onze persoonlijkheid en van onze ziel. Ik heb de deelnemers kennis laten maken met de plattegrond die in de psychosynthese-begeleiding wordt gebruikt als middel om ons bewust te worden waar we in onszelf ‘uithangen’. Verschillende lagen van bewustzijn die we kunnen vergelijken met de verschillende verdiepingen in een huis.
Een platte grond die een overzicht geeft van de verschillende bewustzijnslagen waardoor ons leven zich heen beweegt. Onze ademhaling en onze verbeelding hebben we gebruikt als ‘voertuig’ om ons innerlijk landschap te verkennen. Met ons bewustzijn en onze ademhaling kunnen we onze aandacht verplaatsen van van het ene gebied in ons innerlijk landschap naar het andere. De visualisatie oefeningen begeleiden deze  ‘innerlijke reis’.
Psychosynthese als individuele leerweg
Voor sommige deelnemers was het een nieuwe ervaring en anderen waren al bekend met dit soort oefeningen. Maar voor de meesten was het een eerste ontmoeting  en ervaring met Psychosynthese als individuele leerweg voor persoonlijke ontwikkeling en bewustwording en als begeleidingsmodel in coaching, counseling en therapie.
Een van de onderdelen van het programma was een korte deelronde over het begrip ‘Hoger Zelf’.
Psychosynthese gebruikt een aantal termen en begrippen die voor de meeste mensen niet bekend zijn waardoor het soms lastig kan zijn om het te verbinden met de eigen ervaringen. En daar gaat het tenslotte wel om. De eigen ervaring is in de Psychosynthese-begeleiding het ‘leidend principe’. 
Ik vond het daarom ook belangrijk om met de deelnemers stil te staan bij een aantal begrippen die werden gebruikt. Het zijn begrippen die ik in de individuele begeleiding met mijn cliënten niet of nauwelijks gebruik. Ik sluit aan bij de ervaring van de cliënt.
Ik-Zelf-relatie
Wanneer we het over de Ik-Zelf-relatie hebben of over het kleine zelf en het Hoger Zelf of over Persoonlijke Psychosynthese versus Transpersoonlijke Psychosynthese, dan is het m.i. goed om daar iets over te zeggen en iets over te delen.
Ik ben de deelronde over het begrip Hoger Zelf begonnen door uit te leggen waarom er in het midden van de kring een kaars op een standaard staat. De kaars die tijdens de middag heeft gebrand heb ik speciaal laten maken voor deze activiteiten van de Praktijk. Op de kaars is een tekst aangebracht  die voor mij persoonlijk een belangrijke betekenis heeft. De brandende kaars is voor mij een symbool en draagt voor mijn een individuele betekenis. De tekst is dezelfde tekst die in mijn eigen ‘trouw’ ring is gegraveerd ruim twintig jaar geleden. Het draagt voor mij de betekenis van de trouw aan mijn Zelf.

“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6:8)

Ik ben er van overtuigd geraakt, door mijn eigen ervaringen in het leven, dat wanneer ik me verbonden weet met wie ik werkelijk ben, ‘aan mij wordt bekendgemaakt’. Het Hoger Zelf wat wordt gebruikt in de Psychosynthese staat voor mij voor de bron waaruit ik ben ontstaan. De bron waar mijn levensenergie uit is voortgekomen en naar terugkeert. De bron van onuitputtelijke kwaliteiten, waarheid, liefde, vreugde en wijsheid. En………het is een ervaring. Ik realiseer me dat zodra ik het ga ‘vangen’ met mijn taal, ik uit de ervaring van de ‘eenheid’ meteen in de wereld van de veelheid, van de tegenstellingen terechtkom. Dan ontstaat er een neiging om mijn gelijk te vinden en te discussiëren. En dan gaat het ‘leven’ eruit. 

Ik had de deelnemers uitgenodigd om iets te delen over hun eigen ideeën en/of overtuigingen. Op de Flipover schreef ik ‘Het onbenoembare’ en noteerde daaronder de reacties van de deelnemers. ‘Mysterie‘ ‘Ik voel me niet alleen‘, ‘Natuur‘, ‘Muziek’, ‘Niet weten‘, ‘Open & vrij’, ‘Acceptatie‘, ‘Verlangen‘, ‘Incidenteel’.

Wat mij opviel was dat iedereen het lastig vond om een woord te vinden. Pas na doorvragen ging iedereen een ervaring beschrijven. Een ervaringen die soms maar een seconde duurde. Een ervaring waarvan het best lastig was om te delen met een ander. “Misschien vind een ander het wel vreemd.” Maar ik zag tijdens het beschrijven en het delen van de ervaring dat de ogen van de deelnemer gingen stralen. En wanneer dat gebeurd zijn we naar mijn idee, ‘verbonden’. Verbonden met dat wat groter is dan onszelf. En dat is waar het in de psychosynthese begeleiding om gaat. Ons weer verbonden voelen met wie we zijn. Het herstellen van de ik-Zelf relatie. Wanneer ik niet langer alleen ben overgeleverd aan mijn angsten of wegvlucht in de hoop op mijn verlangens maar afstand kan nemen door me bewust te worden van de stille plek in mezelf waar ik mezelf kan overzien en me verbonden weet met wie ik ten diepste ben, dan ben ik bij me Zelf. 

En dat is niet iets wat we elkaar hoeven aan te dragen. Het is in ieder van ons aanwezig en wacht om aangenomen te worden als onze eigen waarheid en onze eigen bron van wijsheid. Vanuit deze stille plek in onszelf ontwikkelen we innerlijk leiderschap, leren we onszelf kennen in al onze veelzijdigheid en veelkleurigheid. Wanneer we het licht in en door ons heen laten schijnen worden we zichtbaar in wie we zijn.

Mens!We hebben een prachtige middag gehad waarin we elkaar mochten ontmoeten, mochten delen en ervaren. Het was kort. We konden slechts even ‘aanraken’ of ‘aangeraakt worden’.
Ik voel me dankbaar en blij dat ik deze persoonlijke ervaringen met de ander mag delen en dat we samen een ruimte hebben kunnen maken waarin we zichtbaar mogen zijn in wie we werkelijk zijn.
Wil jij ook jouw ervaringen, je overtuigingen, je innerlijke belevingswereld onderzoeken. Ruimte maken voor wat je geneigd bent weg te stoppen in het donker terwijl het verlangt naar het licht en zichtbaar worden?
Wees welkom in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam en maak een afspraak of kom naar de eerstvolgende lezing/workshop  die de Praktijk organiseert.

Het volgende lied van Stef Bos was onderdeel van een visualisatie-oefening tijdens de middag
Ik ben wie ik ben
Dit is mijn wereld
Dit is mijn stem

Hoor de taal van mijn hart