Voorjaar
Elk jaar in deze tijd rond Pasen, wanneer de Krokussen en de Narcissen staan te bloeien, sta ik stil bij een periode in mijn leven waar het nog geen voorjaar voor mij kon zijn. Ik kon het niet ervaren. Alsof de Narcis mij liet zien hoe het is om werkelijk open te gaan en zichtbaar te worden. Maar ik was er nog niet aan toe. Ik kon het niet.  Het was de periode vlak voordat ik ziek werd in 1993, vlak voordat de ‘stoppen zouden doorslaan’ omdat de ‘spanning op het net’ ondraaglijk was geworden. 
Loslaten en totale overgave
Ik werd ziek en door een spierverlamming werd ik letterlijk lam gelegd. Ik was op dat moment niet meer in staat om ‘de boel’ op orde te houden.  Wat er volgde was een periode van loslaten en totale overgave.
En juist deze ervaring met het loslaten van mijn gedachten, mijn gevoelens en zelfs de controle van mijn lichaam, hebben me ingeleid in een dimensie waar ik niet bekend en niet vertrouwd mee was. Doodeng……maar onvermijdelijk!  Overgeleverd aan iets wat groter is dan mijzelf.  
Transpersoonlijke ervaring
Een ervaring die ik later in de Psychosynthese opleiding zou herkennen als een Transpersoonlijke ervaring. Daar waar ik het niet meer kon verdragen werd ik gedragen. Gedragen in vertrouwen en volle overgave. Vervolgens moest ik bijna drie maanden aan de beademingsapparatuur en leerde door de angst heen tegelijk vertrouwen en loslaten. Ik leerde hier ervaren dat het leven door de angst heen gaat en dat wanneer ik de controle loslaat, wordt overgenomen door iets wat groter is dan mijzelf. Tijdens deze periode had ik een hartstilstand, werd gereanimeerd, vertrok en kwam terug. Kwam terug met een ervaring die mijn persoonlijkheid oversteeg. Mijn persoonlijke ervaring met vertrouwen werd een transpersoonlijke ervaring met vertrouwen.
Kom maar op, wordt zichtbaar!
We zijn inmiddels 2018 en nog steeds word ik ieder jaar begroet door de felle gele kleur van de bloeiende Narcis. Opnieuw lijkt hij/zij te roepen, ‘Kom maar op, wordt zichtbaar, bloei!’  Inmiddels ben ik staat om te luisteren en voel me werkelijk uitgenodigd. Er is veel veranderd. 
Niet in de natuur maar…….in mijn natuur. Er is in mijn persoonlijke natuur een nieuwe dimensie in het bewustzijn gekomen. Ik ben me bewust geworden dat ik net als de bloem, leef vanuit een kracht/energie die de persoonlijkheid overstijgt. Een kracht waar ik me mee kan verbinden én waar ik altijd al mee verbonden was! 
Het Mysterie
Wat doet de Narcis en de Krokus bloeien? Wat laat straks de bloem afsterven. Wat laat de energie terugtrekken in de bol om het bloeien en het groeien los te laten en te rusten in de aarde?
Bewegingen die zo vanzelfsprekend lijken. En dat zijn ze ook! Tenminste……voor de bloemen.
Psychosynthese geeft als model voor de persoonlijkheidsontwikkeling ruimte aan dit Mysterie. Ze nodigt uit om haar te onderzoeken aan de hand van de eigen ervaringen.
Bewustzijn
Als mens zijn we ‘behept’ met bewustzijn en met de vrije wil om te kiezen. Om vast te houden of los te laten. Om wanneer het spannend word te vermijden of om het juist aan te gaan. Om  jezelf en de ander lief te hebben of om jezelf en de ander af te wijzen. En van juist deze vrije wil lijken we het meeste last te hebben.
Vrije wil
Terugkijkend op de periode in 1993, voordat ik ziek werd, realiseer ik me dat ik het slachtoffer was geworden van mezelf. Ik had mijn vrije wil overgeleverd aan de ‘onbeteugelde’ krachten in mijn persoonlijkheid. Ik had me vereenzelvigd met mijn beperkende gedachten en mijn afgesloten gevoelens. Ik was de verbinding met mijzelf kwijtgeraakt.
Blijkbaar had ik deze ziekteperiode nodig om me bewust en mijn leven letterlijk lam te leggen om aandacht te hebben voor wat nodig was..
De Narcis vergeet niet om tot bloei te komen en de Krokus zal niet vergeten om het bloeien los te laten en zich terug te trekken in de aarde. Ze zullen het leven niet belemmeren en geven zich van nature over.
Wij zijn vrij! Wij kunnen onszelf belemmeren om tot bloei te komen. We kunnen onszelf in de weg staan. We kunnen onze eigen wil, onze autoriteit uit handen geven en ons overgeven aan de wil van een ander. Wat een verantwoordelijkheid!
Je eigen antwoord leven
Verantwoordelijk zijn betekent je eigen antwoord leven. Wat is jou antwoord op het leven? Leef jij jou antwoord? Durf jij werkelijk verantwoordelijkheid te nemen?
Ik moet bekennen dat ik dat vaak niet heb gedaan. Ik heb lang niet mijn eigen antwoord geleefd en niet de verantwoordelijkheid genomen voor mijn eigen gedachten en gevoelens. En de signalen van mijn lichaam niet serieus genomen. Ik heb heel lang het voorjaar niet kunnen verduren. De gele Narcis stond voor mij  voor nieuw leven. Leven waar ik nog niet klaar voor was. Ik wilde heel lang niet werkelijk deel nemen aan het leven omdat ik de spanningen niet kon verdragen. En de prijs was hoog! Ik kon niet tot bloei komen. De gele Narcissen maakten me zelfs depressief.
Hoop en vertrouwen
Gelukkig is er hoop!  Wij kunnen in tegenstelling tot de Narcis en de Krokus tot inzicht komen. Ons bewust worden en leren door middel van onze ervaringen. Groeien in onze persoonlijke ontwikkeling en ook daadwerkelijk in ons leven tot bloei komen.  En ons weer verbinden met een kracht die groter is dan onszelf. Ons verbinden met het ‘Mysterie’
Wat we nodig hebben is loslaten wat niet van ons is. Loslaten wat ons belemmerd. En ons weer toe te eigenen wat van ons is en altijd is geweest. Namelijk onze eigen scheppingskracht. Onze autonomie. De zekerheid en het vertrouwen dat er iets is wat groter, machtiger en krachtiger is dan onszelf. Dat is de energie van het leven zelf. De een noemt het God de ander, Allah of Boedha

“Neen, het is niet aan u om de knoppen te openen tot bloesems.

Schud de knop, sla hem; het gaat uw macht te boven, hem te doen bloeien.

Uw aanraking bezoedelt hem.

U scheurt zijn blaadjes in stukken en strooit ze in het stof,

Maar er verschijnen geen kleuren en geen geuren.

O! Het is niet aan u de knop te openen tot een bloesem.”

Rabindranath Tagore


Hoe manifesteert het ‘Mysterie’ zich in jou leven? Kun jij tot werkelijke bloei komen? Voel jij je verbonden met je eigen kracht en wijsheid, het mysterie in jouzelf?
Wees van harte welkom in mijn Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam en misschien mag ik je ontmoeten tijdens de eerstvolgende lezing/workshop om nader kennis te maken met mij en het ontwikkelingsmodel van Psychosynthese.