“Every cliënt entering a coach’s office will potentially need to work at all levels. And healing, transforming, “fixing” any one will, of course, have impact on all others. Key here is the coach’s ability to see with wide vision, what has been called bifocal and trifocal vision in Psychosynthesis.” (Uit ‘The Call of Self’, Pag. 66. Edited by Dorothy Firman, Ed.D,)

Geslaagd’ afscheid

Op 10 Juli 2001 rondde ik de Basisopleiding in Psychosynthese af aan het Instituut voor Psychosynthese aan de Biltstraat in Utrecht. 4 December 2017 behaalde ik mijn diploma Psychosynthese Coach & Counselor en op 5 Juli 2019 rondde ik de Beroepsopleiding in Psychosynthese af met het diploma Psychosynthese Therapeut aan de Academie voor Psychosynthese te Amersfoort. Een lang traject van persoonlijke ontwikkeling bewustwording, groepstherapie, leertherapie en opleiding. En nu…..een ‘geslaagd’ afscheid na een lange reis. Een reis met zowel hoogtepunten als dieptepunten. Een reis die als belangrijkste doel had: aan te komen in mezelf. Ik heb gelachen en gehuild, ben gevallen en weer opgestaan, heb gespeeld en geworsteld met wat ik tijdens de reis ben tegengekomen. Heb leren loslaten wat niet meer nodig was en me weer toegeëigend wat ik was kwijtgeraakt. Afscheid genomen van de Academie en begonnen met mijn werk als therapeut in mijn eigen praktijk.

Wat is er veranderd?

Toen ik mijn diploma als Psychosynthese Coach/counselor heb gehaald, kon ik mezelf bij de Beroepsvereniging laten registreren als Registerlid. Sinds die tijd werk ik in mijn Praktijk met cliënten. Is er dan nu iets veranderd, nu ik mijn diploma Psychosynthese Therapeut heb gehaald? Zullen cliënten nu andere verwachtingen hebben? Ik denk het niet. Ik heb de indruk dat cliënten zich niet erg laten leiden door de titel die ik gebruik als begeleider. Ik kan me zelfs voorstellen dat het voor cliënten, net als voor mezelf, lastig is om het onderscheid te kunnen aangeven tussen coaching, counseling en therapie. Je zou je kunnen afvragen of er echt een onderscheid valt te maken én of dat onderscheid belangrijk is om te maken.

Verschillende niveau’s van bewustzijn

Psychosynthese beschouwt de persoonlijkheid als ‘meerdimensionaal’. Er wordt gewerkt met een vereenvoudigd schema (het zogenaamde Ei-diagram) dat een beeld geeft van onze innerlijke ruimte en de verschillende niveau’s van bewustzijn. Wanneer een cliënt zich aanmeldt en zoekt naar hulp en ondersteuning bij zijn of haar hulpvraag kun je ervan uitgaan dat deze hulpvraag zich niet op één maar op meerdere niveau’s manifesteert. Als coach zou je dan een andere benadering kunnen kiezen dan als therapeut. En soms moet je misschien ook wel een andere benadering kiezen omwille van de tijd of omwille van andere redenen waardoor de begeleiding wordt begrensd. Een coach kan omwille van de tijd of andere begrenzingen ervoor kiezen zich te richten op kortdurende ondersteuning en daarmee de hulpvraag helpen te begrenzen. De begrenzingen die door de zorgverzekeringen worden aangegeven is hier een voorbeeld van. Je zou kunnen zeggen dat de begrenzing die de zorgverzekering aangeeft de zorgverlener ‘dwingt’ om ééndimensionaal te werken. Je hebt een probleem en daarmee ga je aan de slag. Het doel is om het probleem op te lossen in een zo kort mogelijke tijd. Ik realiseer me dat ik hiermee in dit blog erg kort door de bocht ga! Excuses daarvoor. Ik kom er vast nog eens op terug.

Psychosynthese

Een psychosynthese begeleider is getraind in het leren kijken én werken op verschillende niveau’s. De zogenaamde ‘Bifocal’ en ‘Trifocal’ vision. Een jarenlange training waarbij je als student op ‘reis’ gaat door je eigen binnenwereld en steeds meer vertrouwd raakt met de verschillende niveau’s van bewustzijn. Aan de ene kant kijk je als begeleider naar de concrete hulpvraag van de cliënt, naar het concrete probleem of belemmering en aan de andere kant kijk je naar wat zich door dit probleem heen in het leven van de cliënt wil manifesteren. Wat wil er zichtbaar worden? Daarnaast is de begeleider zich bewust dat de cliënt niet alleen zijn of haar beperkingen inbrengt, maar tevens ‘eigenaar’ is en de toegang heeft tot zijn of haar eigen bron van onbeperkte mogelijkheden. De cliënt is zich hiervan meestal niet meer bewust en het is aan de begeleider om dit ‘weten’ tijdelijk voor hem of haar te dragen. Dit ‘dragen’ van dit ‘weten’ is een uitnodiging aan de cliënt om zich weer toe te eigenen wat er al die tijd al was, is en altijd zal zijn, en ruimte te maken voor wat zichtbaar wil worden door de klachten en beperkingen heen.

Identificatie en disidentificatie

Wanneer de begeleider in staat is om de cliënt te zien vanuit dit meerdimensionale perspectief dan is het ook belangrijk dat je gebruik kunt maken van methodes en strategieën die dit perspectief ondersteunen. Eén van deze methodes is de oefening van Identificatie en van Disidentificatie.

“We are dominated by everything with which our self becomes identified. We can dominate and control everything from which we disidentify ourselves.” Assagioli

Het feit dat we als mens heel erg gehecht zijn geraakt aan, of geïdentificeerd geraakt zijn met bijvoorbeeld een rol, een gewoonte, een verslaving, een karaktereigenschap enz…, is vaak aanleiding om hulp en ondersteuning te zoeken bij een coach of therapeut. De methoden en strategieën gebruikt in de Psychosynthese helpen om dit in het bewustzijn te brengen en na grondig onderzoek tot een nieuwe ‘synthese’ te komen in de veelzijdigheid van onze binnenwereld.

Welke keuze maak je?

Wat ik met het bovenstaande duidelijk heb willen maken is, dat het niet zozeer gaat om welke titel ik als hulpverlener gebruik maar meer om vanuit welk perspectief ik waarneem én handel. Bij mijn beroepsvereniging, de NFG (De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) sta ik geregistreerd als psychosociaal therapeut. Een titel die (door opleiding en scholing) die door de zorgverzekeringen wordt geaccepteerd, waardoor cliënten aanspraak kunnen maken op een vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dat zegt nog niets over de manier waarop ik als hulpverlener mijn werk doe. De titel Psychosynthese therapeut doet dat wel.

Psychosynthese therapeut

Als cliënt mag je ervan uit gaan dat de Psychosynthese therapeut een jarenlange studie achter de rug heeft en naast zijn of haar opleiding ook een intensief eigen proces heeft doorgemaakt. Elke Psychosynthese therapeut ‘kleurt’ zijn eigen ‘rol’, heeft een eigen ‘stem’ en brengt altijd zichzelf mee in de relatie met de cliënt. Je bent als Psychosynthese begeleider je eigen instrument wat je inzet in de begeleiding. En het is deze relatie die naast de visie en methodiek, helend kan zijn voor de cliënt. De Psychosynthese therapeut én de cliënt reizen op dezelfde weg. Ieder met een eigen bedoeling en een eigen kompas. Een Psychosynthese coach of therapeut is geen monteur die het mankement wel even zal lossen. Hij of zij is net als de cliënt een Ziel op zoek naar Zelfverwerkelijking

Welkom

Een ‘geslaagd’ afscheid na een lange reis en een nieuw begin in een nieuwe rol als Psychosynthese therapeut in een eigen praktijk. Een nieuw begin met een warm welkom aan hen die een veilige en betrouwbare plek zoeken om zichzelf te ontmoeten, zich willen los maken van belemmerende gewoonten en overtuigingen. Aan hen die de moed willen opbrengen om niet alleen de diepten in hun eigen innerlijk maar ook de hoogten van hun onbeperkte mogelijkheden willen verkennen. Die het lef hebben om zichzelf onder ogen te komen in hun kwetsbaarheid maar ook in hun kracht. Die zich opnieuw willen verbinden met hun eigen liefdevolle hart en eigen krachtige wil en levenskracht. Die hun hoofd, hart en buik weer met elkaar in verbinding willen brengen. Zodat het leven weer kan stromen en jijzelf je eigen bedding kan zijn.

Kom maar op!

“Kom maar op ontsteek het licht! Zichtbaar zijn is betrouwbaar, doodeng…….en uiteindelijk onvermijdelijk.”

Dit was de titel van mijn eindscriptie twee jaar geleden bij het afronden van de eerste twee jaar van de beroepsopleiding als coach/couselor. Ik ben zichtbaar geworden en heb mijn eigen plek weer ingenomen. Ben jij op zoek naar begeleiding vanuit een Transperoonlijk perspectief en wil jij ook je eigen plek weer innemen en zichtbaar worden in wie je bent en wilt zijn? Maak dan vrijblijvend een afspraak en maak kennis met mij en met Psychosynthese begeleiding. Psychosynthese begeleiding valt onder Psychosociale therapie en wordt door de aanvullende verzekering vergoedt. Kijk op de website voor meer informatie hierover.