Aanbod

Workshop Familie Opstellingen

Workshop Familieopstellingen

Nog geen nieuwe data bekend

 

Locatie: De workshop Familieopstellingen vindt plaats in de Praktijk voor Psychosynthese Amsterdam aan de Lijnbaansgracht 67-0, 1015 GV, Amsterdam

Duur: De dag start om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Inloop vanaf 09.30 uur.

Data: 

Vraagsteller of Representant:  Iedere deelnemer, ongeacht de rol, betaalt € 80,00 voor de dag. Aan het begin van de dag kan iedereen kenbaar maken of hij of zij een vraag wil inbrengen. Aan de hand van lotjes wordt bepaald welke vraag daadwerkelijk wordt opgesteld. Hiermee houden we deze dag laagdrempelig en benadrukken we tevens de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we deze dag als groep nemen voor het ‘energetische veld’ wat we samen creëeren en mee werken. Elke deelnemer heeft zijn of haar unieke en waardevolle inbreng.

 

Carla Auer is Psychosynthese Therapeut en heeft een eigen praktijk in Alphen a/d Rijn en was tot voor kort Directeur van de Trauma Nazorg Groep.

Carla volgde de jaaropleiding voor familieopstellingen bij Hylke Bonnema aan de Academie voor opstellingen

 

Wil jij kennismaken met deze bijzondere manier van werken?

Systemisch Werk

In mijn eigen praktijk voor Psychosynthese is het systemisch werk een van de methodes die ik gebruik in de individuele begeleiding en therapie en komt voort uit het werk van Bert Hellinger, grondlegger van Familie Opstellingen. Het systemisch werk heeft zich in de afgelopen decennia verder ontwikkeld en vernieuwd. Er wordt tegenwoordig al gesproken over het zogenaamde ‘nieuwe opstellen’.

Het systemisch werk ligt heel erg dicht bij hoe in de psychosynthese therapie en begeleiding wordt gewerkt met ‘subpersonen’. Het werken met deze innerlijke delen van onze persoonlijkheid is een Psychosynthesmethode die de innerlijke dynamiek van deze innerlijke verdeeldheid zichtbaar maakt.

Familie Opstellingen houdt zich meer bezig met het systeem van de familie en de dynamiek die in dat familiesysteem aanwezig is. Dit systeem beperkt zich niet tot het gezin van herkomst of het eigen gezin/relatie maar omvat ook de voorgaande generaties. Inclusief, gescheiden, overleden en ongeboren levens.
Het is een bijzondere methodiek die werkt in en met het zogenaamde ‘wetende veld’. Het familiesysteem is net als onze innerlijke wereld een energetisch veld wat gevoelt en ervaren kan worden.

Systemisch werken tracht door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst verborgen verhalen tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en te erkennen.

Een familieopstelling is een methodiek waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar je helderheid over wilt krijgen. Voor de vragende deelnemer worden voor dat vraagstuk, andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’.

Dan kun je zien in hoe de representanten ten opzichte van elkaar staan, hoe ze bewegen en wat ze voelen of merken in hun eigen lichaam. Er kunnen verstrikkingen aan het licht komen (problemen uit eerdere generaties) die hebben geleid tot een stagnatie of probleem in je huidige leven.

Welkom in de Praktijk

In 1998 begonnen we samen aan de basisopleiding Psychosynthese aan het Instituut voor Psychosynthese
Carla volgde daarna de beroepsopleiding voor Psychosynthese therapeut aan het Instituut en Wim volgde na een onderbreking van ruim 15 jaar de beroepsopleiding aan de Academie voor Psychosynthese te Amersfoort.

Het voelt als een bijzonder voorrecht om samen na al die tijd van persoonlijke ontwikkeling, levenservaring, opleiding en bijscholing, samen onze passie voor Psychosynthese en het werken met mensen, te delen met anderen in persoonlijke begeleiding, therapie en training. De deskundigheid van Carla Auer (1956) ligt bij mensen met verlies en traumatische ervaringen.
Ze werkt met psychosynthese in combinatie met andere technieken waaronder EMDR (traumabehandeling) en Opstellingen.

Het leven gaat Step by Step. Alles komt op je pad wanneer er “iets” in je zegt, daar is het nu tijd voor. Iets wat je niet altijd bewust weet maar wel voelt.

Wil je meer weten?

Maak een afspraak voor een  kennismakingsgesprek